Kserokopia świadectwa dojrzałości jest tym samym co odpis? Sprawdź, jak odpowiednio przygotować dokumenty

Początek lipca to czas, który wielu młodych ludzi spędza nie na beztroskim wypoczynku, ale na dopełnianiu formalności związanych z rekrutacją na studia. Po otrzymaniu wyników matur muszą dokładnie przemyśleć swój wybór i zdecydować, gdzie chcieliby kontynuować edukację. Jednym z najważniejszych elementów całej procedury jest dostarczenie kopii świadectwa maturalnego i okazanie oryginału. Zdarza się jednak, że w tym momencie rodzą się wątpliwości. Czy kserokopia świadectwa dojrzałości jest tym samym co odpis? Jak powinny wyglądać odpowiednio przygotowane dokumenty?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości jest jednym z dokumentów wymaganych przez uczelnie podczas rekrutacji.
  • Kopię można wykonać samodzielnie, a następnie dostarczyć ją wraz z oryginałem do komisji, która potwierdzi zgodność.
  • W większości przypadków wydziały wymagają od kandydatów również kserokopii dowodu osobistego - ona również może zostać wykonana na zwykłym, domowym sprzęcie.

Kserokopia świadectwa dojrzałości na studia

Rekrutacja na studia to zazwyczaj bardzo stresujący proces nie tylko dlatego, że nie ma pewności, czy zostaniemy przyjęci na wymarzony kierunek, ale także przez wzgląd na wszystkie procedury, które nieraz mogą wydawać się bardzo skomplikowane. Nic więc dziwnego, że pierwsza połowa lipca upływa kandydatom w ogromnym napięciu. Szczególnie w momencie, gdy postępowanie rekrutacyjne wchodzi w decydującą fazę – czyli po poznaniu wyników matur. To właśnie rezultaty egzaminu dojrzałości w głównej mierze zadecydują o tym, czy od października rozpoczniemy edukację na wybranym wydziale.

Zdecydowana większość najlepszych i największych uczelni w Polsce uruchamia własne, internetowe systemy rekrutacji. Kandydaci muszą w odpowiednim czasie założyć tam swój profil, uzupełnić go wszystkimi niezbędnymi danymi (w tym również m.in. zdjęciem do legitymacji), a następnie wybrać interesujące kierunki i dokonać wymaganych opłat rekrutacyjnych. Kolejnym krokiem jest zazwyczaj wprowadzenie do systemu wyników matury, a także wszelkich informacji, np. o byciu laureatem olimpiady przedmiotowej.

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych osób kandydat (jeśli oczywiście się dostał) musi dostarczyć na swój wydział, do komisji rekrutacyjnej, wymagane dokumenty. Może to zrobić osobiście lub pocztą (ta druga forma jest jednak nieco bardziej skomplikowana, ponieważ dokumenty powinny zostać wówczas poświadczone notarialnie).

Dokładna lista dokumentów, które kandydat powinien ze sobą zabrać, jest ustalana przez konkretny wydział/konkretną uczelnię i zazwyczaj informację o tym można znaleźć na stronie internetowej lub w systemie rekrutacyjnym. W razie wątpliwości można również spróbować telefonicznie skontaktować się z komisją. Najczęściej trzeba pojawić się na miejscu, mając przy sobie:

  • kserokopię świadectwa maturalnego wraz z oryginałem do wglądu (jest to konieczne, aby komisja mogła potwierdzić zgodność),
  • dowód osobisty oraz jego kserokopię,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie przelewu),
  • pobrane z systemu lub ze strony internetowej podanie o przyjęcie na studia -wypełnione i podpisane,
  • zdjęcia konieczne do wyrobienia legitymacji studenckiej.

Wymienione wyżej dokumenty są dosyć standardowym zestawem, może jednak się zdarzyć, że konkretna uczelnia lub dany wydział oczekuje od kandydata czegoś dodatkowego. Warto mieć to na uwadze i dokładnie sprawdzić listę na stronie.

Kserokopię świadectwa i dowodu można wykonać samodzielnie w domu, nie ma konieczności udawania się z tym do szkoły czy do notariusza. Zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu przez członków komisji, jeśli zostanie im okazane właściwe świadectwo.

Zobacz: Petycja uczniów technikum. Ustne matury w 2023 zostaną odwołane? “Złamanie zasady równego traktowania uczniów”

Kopia świadectwa maturalnego na studia jest tym samym co odpis?

Kopia świadectwa dojrzałości na studia nie jest tym samym co odpis i nie jest tak samo traktowana. Ksero możemy wykonać po prostu w domu, o ile dysponujemy odpowiednim sprzętem, lub w specjalnym punkcie. Jeśli na liście wymaganych przez komisję rekrutacyjną dokumentów znajduje się również kserokopia świadectwa dojrzałości, wystarczy zanieść zwykłą kopię, nawet taką wykonaną w domu. Na miejscu zostanie ona potwierdzona przez komisję na podstawie oryginału. Tak wynika m.in. z informacji opublikowanych przez facebookowy profil Politechniki Wrocławskiej:

Odpis traktujemy jak oryginał. W teczce z dokumentami musi znaleźć się kserokopia Waszego świadectwa, która zostanie potwierdzona z oryginałem. Składając dokumenty, potwierdzicie zgodność bezpłatnie na PWr (zabierzcie oryginał!). Wysyłacie dokumenty pocztą? Zgodność kopii z oryginałem musi potwierdzić notariusz.

Sprawdź: Strajk nauczycieli na początku roku szkolnego? “Będziemy walczyć o najlepsze rozwiązania dla polskiej edukacji”

Odpis świadectwa maturalnego na studia

Odpis dokumentu traktowany jest jak oryginał, zwykle w przypadku świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem maturzyści otrzymują także odpis. W razie potrzeby można również dokonać takiego odpisu, musi się to jednak odbyć u notariusza.

Zobacz: 5 dni opieki na dziecko. Już wkrótce poważne zmiany w urlopach! Skorzystają nie tylko rodzice

Czytelnicy pytają, jak powinna wyglądać kserokopia świadectwa dojrzałości

Czy kopia świadectwa dojrzałości to odpis?

Nie, kopia nie jest honorowana, a odpis jest zazwyczaj przyjmowany tak samo jak oryginał.

Jak zrobić kserokopię świadectwa?

Można ją zrobić po prostu z użyciem ksero, nawet domowego. Jeśli jednak chcemy uzyskać oficjalną kopię, która będzie honorowana, należy poświadczyć ją u notariusza.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo