Minimalna temperatura w szkole. Ile powinno być stopni, aby lekcje się odbyły? MEiN podaje konkretne wytyczne

Okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny czas dla uczniów. Z powodu niskich temperatur pojawiają się częste infekcje, a to skutkuje zaległościami w szkole. Niezbyt przyjemna aura, szybko zapadający zmrok również nie sprzyjają nauce. Okazuje się jednak, że w niektórych placówkach także… chłód w klasach. Zgodnie z przepisami jeśli temperatura w budynku spanie poniżej określonej wartości, lekcje powinny zostać odwołane. Czy zatem jeśli będzie naprawdę zimno w szkole, uczniów czeka powrót zajęć zdalnych? Jaka powinna być minimalna temperatura w szkole?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Temperatura w szkołach powinna wynosić co najmniej 18 stopni.
  • Jeśli w placówce będzie chłodniej, lekcje mogą zostać tymczasowo zawieszone.
  • W razie potrzeby dyrekcja może również zarządzić zmiany w planie lekcji, np. system zmianowy.

Jaka jest minimalna temperatura w szkole 2022? Poniżej tej wartości lekcje mogą zostać odwołane

Jak wynika z przepisów, szkoła musi zapewniać uczniom odpowiednie warunki do nauki. Nie chodzi wyłącznie o sprzęty, dobrze wyposażone sale czy materiały edukacyjne, ale również o temperaturę. Aby lekcje mogły się odbywać zgodnie z planem, w budynku musi być wystarczająco ciepło. Nie ma w tym oczywiście nic odkrywczego. Wiadomo przecież, że w zbyt wychłodzonych pomieszczeniach nie da się efektywnie pracować. Co więcej, spędzenie kilku godzin w takich okolicznościach może negatywnie odbić się na zdrowiu – nie tylko dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nawracające infekcje to zawsze duży problem, ponieważ dezorganizują funkcjonowanie placówki, a także pracę w poszczególnych klasach (gdy np. połowa grupy jest nieobecna).

O zapewnienie odpowiedniej temperatury w budynku szkoły czy przedszkola dba właściwy organ prowadzący, czyli urzędy gminy/miasta etc. Wiadomo jednak, że w tym roku może to stanowić spore wyzwanie. Ze względu na rosnące ceny energii oraz surowców samorządy mogą mieć problem z pokryciem wydatków na ogrzewanie. Jeśli temperatury w placówkach spadną za bardzo, konieczne będzie tymczasowe zawieszenie zajęć lub wprowadzenie zmian w planie lekcji (zajęcia na dwie zmiany).

Zobacz: Skala ocen szkolnych w Polsce. Jakie stopnie może otrzymać uczeń? Co oznaczają oceny literowe?

Ile stopni musi być w szkole? Przepisy są jasne

Kwestię odpowiedniej temperatury w szkołach reguluje prawo oświatowe. Jak wynika z zapisów, minimalna temperatura w klasie powinna wynosić co najmniej 18°C. Temperatura w szkole poniżej 18 stopni oznacza konieczność podjęcia pewnych kroków. Dyrektor może zawiesić zajęcia na jakiś czas, wprowadzając naukę zdalną lub hybrydową. Może również zarządzić system zmianowy, tzn. część uczniów przychodzi rano, a druga grupa na popołudnie (prawdopodobnie dotyczyłoby to przypadku, gdy nie można ogrzać całej szkoły, ale tylko pewną część).

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.§ 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Co ciekawe, zawieszenie zajęć może mieć miejsce również z powodu zbyt niskiej na zewnątrz. Przepisy informują, że może się tak wydarzyć, gdy „temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15°C lub jest niższa”.

Sprawdź: Zwolnienie z WF (całoroczne lub jednorazowe). Kto może je wystawić? Od września nowe zasady?

Rodzice i uczniowie pytają, jaka musi być temperatura w szkole

Jaka temperatura w szkole?

Temperatura w szkołach powinna wynosić co najmniej 18 stopni.

Ile musi być stopni żeby zamknęli szkole?

Zajęcia mogą zostać zawieszone, gdy temperatura spadnie poniżej 18 stopni.

Minimalna temperatura w szkole rozporządzenie – jakie są wytyczne?

Minimalna temperatura to 18 stopni w szkole.

Ile stopni powinno być w szkole?

Minimum 18 stopni.

Od ilu stopni zamykają szkoły?

Lekcje można tymczasowo zawiesić, jeśli temperatura w budynku nie przekracza 18 stopni.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo