Oceny w szkole. Jaka obowiązuje skala ocen? Dopuszczający – jaka to ocena?

Oceny w szkole, czyli skala, w jakiej oceniani są uczniowie, a dokładniej ich wiedza na dany temat oraz praktyczne przygotowanie. Nauczyciele mogą na wiele różnych sposobów weryfikować wiedzę swoich uczniów. Warto jednak dodać, że każda szkoła, a także kraj ma inny system oceniania i dla przykładu w Niemczech skala ocen jest odwrotna do tego, co mamy w Polsce. Jaka w Polsce obowiązuje skala ocen?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • W Polsce w większości szkół panuje sześciostopniowa skala oceniania;
  • Ocena dopuszczająca to pierwsza pozytywna ocena oznaczająca zaliczenie;
  • Oceny są wystawiane według procentowej skali.

Oceny w szkole

Oceny w szkołach to jedyna skala, dzięki której nauczyciel jest w stanie ocenić postęp ucznia, a także jego wiedzę. Nauczyciele mogą wystawić ocenę za każdy rodzaj sprawdzenia wiedzy ucznia takie jak np.: kartkówka, odpowiedź ustna lub sprawdzian. Oceny szkolne to system, który ułatwia nauczycielom weryfikację wiedzy ucznia. Szkolna skala ocen w całej Polsce jest taka sama, ale progi procentowe, dzięki którym wystawia się ocenę, mogą się różnić w zależności od placówki – wszystko to wyznacza procentowy system oceniania w danej szkole np. w jednej placówce oceny dostateczne to 50%, a w innej już 60%. Warto się również skupić na nazwach ocen, ponieważ są one często nieoczywiste. Oto nazwy ocen w szkole:

  • ocena 1 to ocena niedostateczna,
  • ocena 2 to ocena dopuszczająca,
  • ocena 3 to ocena dostateczna,
  • ocena 4 to ocena dobra,
  • ocena 5 to ocena bardzo dobra,
  • ocena 6 to ocena celująca.

Skala ocen w szkole podstawowej szczególnie w klasach 1-3 jest nieco inna niż w przypadku wyższych klas. 

Zobacz: Jak obliczyć średnią na koniec roku?

Skala ocen – szkoła podstawowa klasy 1-3

W klasach 1-3 szkoły podstawowej uczniowie nie dostają typowych ocen, a jedynie pochwały w formie pieczątek (lub zostają nagradzani za swój postęp w inny sposób, wszystko to zależy od placówki). Stopnie w szkole podstawowej (klasy 4-8) oraz w szkole średniej są wydawane na podstawie sześciostopniowej skali ocen. Sześciostopniowa skala ocen funkcjonuje nie tylko w Polsce.

Sprawdź: Jedynka na koniec roku 2022. Czy z jedną jedynką można przejść do następnej klasy?

Skala ocen w szkole

Szkolna skala ocen w Polsce wygląda w większości szkół tak samo, ale znaleźć można placówki, w których zamiast skali ocen używa się punktów. Są to zazwyczaj szkoły średnie o amerykańskim profilu nauczania tj. placówka, w której zamiast dwóch semestrów są trzy trymestry itp. 

System oceniania w szkole

W wielu placówkach w Polsce wiedzę ocenia się na podstawie jej weryfikacji na różne sposoby. Nauczyciele mają do dyspozycji skalę ocen, dzięki której mogą ocenić zweryfikowaną wiedzę ucznia. Wszystkie oceny determinuje procentowy system oceniania, który w każdej szkole jest inny np. w jednej placówce stopień dopuszczający, może być od 25%, a w innej już od 30% – liczba procentów na daną ocenę zależy w głównej mierze od poziomu, jaki panuje w szkole.

Zobacz: Wystawienie ocen 2022. Do którego czerwca muszą być wystawione oceny?

Oceny w szkole: procentowa skala ocen w szkole podstawowej 4-6

Procentowa skala ocen w szkole podstawowej w klasach 4-6 jest taka sama jak w przypadku szkoły średniej, a wszystko to zależne jest od szkoły, a także poziomu jej edukacji. Jeśli jest to renomowana placówka, procenty na daną ocenę będą wyższe i ciężej będzie zdobyć pozytywną ocenę niż w szkole o gorszej opinii.

Dopuszczający – jaka to ocena?

Nazewnictwo niektórych ocen może być nieznajome dla wielu uczniów. Jaka to ocena dopuszczająca? Ocena dopuszczająca to najgorsza pozytywna ocena, która gwarantuje zdanie zarówno danego sposobu weryfikacji wiedzy, jak i całego okresu edukacji (chodzi tutaj przede wszystkim o ocenę śródroczną oraz końcową). Dwójka (bo o niej mowa) jest pierwszą oceną, która gwarantuje zaliczenie, ale w procentowej skali może znajdować się ona w innych miejscach i wszystko to determinuje WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania) każdej placówki edukacyjnej. W większości szkół dwójka równa jest trzydziestu procentom, ale na „edukacyjnej” mapie Polski można znaleźć szkoły, w których dwójka znajduje się wyżej lub niżej w tej skali. 

Co ciekawe, skala ocen w szkole wyższej rozpoczyna się właśnie od tej oceny. Jest ona najgorszą oceną, która jednocześnie oznacza niezaliczenie kolokwium (egzaminu) lub przedmiotu.

Sprawdź: Oceny z zachowania. Jakie są stopnie z zachowania w szkole?

Jaka to ocena niedostateczna?

Oceną niedostateczną nazywamy najgorszą ocenę w całej skali ocen w Polsce. Jedynka (bo o niej mowa) to ocena, która oznacza niezaliczenie danego sposobu weryfikacji wiedzy lub danego okresu edukacyjnego z przedmiotu.

Zobacz: Gotowość szkolna – czym jest i jak ją ocenić? Na co rodzice powinni zwrócić uwagę?

Rodzice pytają o oceny w szkole

Ocena dopuszczająca – jaka to?

Ocena dopuszczająca to pierwsza pozytywna ocena, która oznacza zaliczenie przedmiotu lub sposobu weryfikacji wiedzy – jest nią dwójka.

Ocena mierna – jaka to?

Oceną mierną określamy oceną wystarczającą do zdania, ale gorszą od trójki, czyli mowa tutaj o dwójce.

Ocena niedostateczna – jaka to?

Oceną niedostateczną nazywamy jedynkę, czyli ocenę oznaczającą niezaliczenie.

Ocena dobra – jaka to?

Oceną dobrą określamy czwórkę, która jest jedną z wyższych ocen.

Jakie są oceny w szkole?

W szkole opartej na sześciostopniowej skali ocen możemy wyróżnić: ocenę niedostateczną (1), ocenę dopuszczającą (2), ocenę dostateczną (3), ocenę dobrą (4), ocenę bardzo dobrą (5), ocenę celującą (6).

Dodaj komentarz

Gry i zabawy dla dzieci

Co robić zimą z dzieckiem?

Zima z dzieckiem Zima bywa różna. Raz sypie śnieg, innym razem jest bardzo zimno, ale śniegu jest jak na lekarstwo. Ostatnie zimy nie rozpieszczają miłośników białego szaleństwa. Niemowlaki dla których...

Czytaj dalej →
Rozwój niemowląt

Dlaczego niemowlę piszczy?

Kiedy kilkumiesięczne niemowlę piszczy, pierwszą myślą jego opiekunów jest podejrzenie, że odczuwa silny ból w którejś partii ciała. Na szczęście, dolegliwości bólowe w takich sytuacjach stanowią raczej wyjątek niż regułę....

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo