Powrót do świata dźwięków. Gdy Twoje dziecko ma kłopoty ze słuchem – co robić?

Problemy ze słuchem są jedną z najczęstszych wad wrodzonych, które diagnozowane są u noworodków, ale także u starszych dzieci. W Polsce od ok. 0,5% do 2% dzieci w wieku od 1 do 7 lat dotkniętych jest zaburzeniami słuchu. Jak wpływa to na ich rozwój? Co możesz zrobić jako świadomy rodzic, jeśli martwi Cię słuch Twojego dziecka?

Słuch – niedoceniany zmysł od którego wiele zależy

Czy wiesz, że każdego roku aż 32 miliony dzieci rodzi się z problemami ze słuchem? Problemami tymi jest stały niedosłuch czuciowo-nerwowy, głęboki lub lekki niedosłuch, a także niedosłuch jednostronny. Każde z tych wyzwań zdrowotnych ma olbrzymie konsekwencje dla rozwoju malucha, dlatego wczesne wykrycie ubytku słuchu jest podstawowym elementem ograniczania ryzyka wystąpienia zaburzeń lingwistycznych i związanego z nimi dyskomfortu psychicznego w kolejnych miesiącach życia.

SPRAWDŹ: BEZPŁATNY TEST SŁUCHU

Dzieci z nieleczonym niedosłuchem żyją w ciszy – nie poznają zatem świata w taki sam sposób, jak dzieci ze sprawnymi zmysłami. Głos rodziców, ich śmiech, dźwięki dobiegające z otaczającej rzeczywistości nie docierają do nich, dlatego kolejne etapy rozwoju mowy, czyli okres melodii (1 rok życia), okres wyrazu, okres zdania i następujący po nich okres swoistej mowy dziecięcej są opóźnione, a w skrajnych przypadkach zupełnie zaburzone. Ten wczesny czas rozwoju mowy jest krytyczny – jeśli wystąpią w tym okresie zaniedbania, będą one rzutować na całe przyszłe życie malucha.

Dzieci starsze, borykające się z ograniczonym niedosłuchem, mogą mieć problem z nawiązywaniem relacji z innymi i angażowaniem się w zajęcia grupowe. Co więcej, doświadczają uczucia alienacji i osamotnienia, co z kolei może przeradzać się we frustrację, napady gniewu lub nawet depresję dziecięcą.

Martwi Cię słuch
Twojego dziecka?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów z dziedziny laryngologii i audiologii

Wykrywanie niedosłuchu u dzieci w Polsce

W Polsce od 2003 roku funkcjonuje Powszechny Program Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, który jest uznawany za jedno z najlepiej zorganizowanych przedsięwzięć tego typu w całej Europie. Dzięki temu programowi aż 96,6% noworodków przechodzi w pierwszych dniach swojego życia badanie, pozwalające wykryć ewentualne problemy i szybko wdrożyć leczenie.

SPRAWDŹ: BEZPŁATNY TEST SŁUCHU

Niedosłuch wykrywany bywa jednak u dzieci i w późniejszych miesiącach i latach ich życia. Obecnie problemy ze słuchem i wady uszu uznawane są za chorobę cywilizacyjną. Większość osób doświadczających zaburzeń z odbieraniem dźwięków mieszka w krajach o wysokim poziomie hałasu – Polska, jako kraj rozwijający się, zalicza się do nich.

Objawy problemów z uszami u dziecka, które powinny wzbudzić Twój niepokój

U maluchów:

  • brak reakcji na bodźce dźwiękowe
  • nie odwracanie wzroku w kierunku źródeł dźwięku
  • nierozpoznawanie znajomych głosów (mamy, taty, rodzeństwa, zwierząt domowych etc.)

U starszych dzieci:

  • trudności w rozumieniu złożonych poleceń
  • trudności w powtarzaniu dźwięków lub zupełny brak zainteresowania komunikacją werbalną
  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • niechęć do zabawy z rówieśnikami
  • problemy logopedyczne
  • problemy z nauką języków obcych
  • unikanie sytuacji społecznych.

Warto pamiętać, że jednym z poważnych czynników ryzyka rozwoju ubytku słuchu są częste i nawracające infekcje uszu, które mogą prowadzić do perforacji błony bębenkowej i innych uszkodzeń narządu słuchu. Nigdy nie należy lekceważyć objawów infekcyjnych, takich jak ból ucha, wysięk czy gromadzenie się dużej ilości woskowiny.

SPRAWDŹ: BEZPŁATNY TEST SŁUCHU

Implant słuchowy – powrót do świata dźwięków

Koszty leczena niedosłuchu i głuchoty są bardzo wysokie, jednak w Polsce są refundowane w 100 procentach przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznego leczenia, Razem dla Słuchu pomoże w uzyskaniu implantu słuchowego z całkowitą refundacją. W przypadku osób z głębokim niedosłuchem i jednostronną głuchotą organizacja oferuje kompleksowe bezpłatne wsparcie – zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Na infolinii i czacie internetowym zdobędziesz informacje na temat tego, jak możesz uzyskać pomóc dla swojego dziecka i jak wygląda życie z implantem słuchowym.

Razem dla Słuchu to zespół specjalistów otolaryngologii, którzy zajmują się implantami ślimakowymi, będącymi jedyną na świecie elektroniczną protezą słuchu. W Polsce implanty te wszczepiane są od 25 lat – jest to procedura bezpieczna i jedyny medyczny zabieg gwarantujący powrót do świata dźwięków.

Koszty wszczepienia implantów dla dziecka

Implanty ślimakowe i implanty zakotwiczone w kości Baha są w pełni refundowane, co oznacza, że ubezpieczony pacjent nie ponosi żadnych kosztów operacji. Finansowanie obejmuje przygotowanie do operacji oraz późniejszą opiekę i rehabilitację. Jedynymi kosztami po stronie pacjenta są późniejsze związane z bieżącym użytkowaniem urządzenia. Dowiedz się więcej dzwoniąc na bezpłatną infolinię 22 333 000 lub kontaktując się przez czat.

SPRAWDŹ: BEZPŁATNY TEST SŁUCHU

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo