Uzasadnienie wniosku o przedłużenie terminu oddania pracy. Co powinno zawierać podanie?

Wrzesień to ważny miesiąc nie tylko dla uczniów, ale także dla części studentów. W tym miesiącu na uniwersytetach odbywają się poprawy egzaminów oraz przede wszystkim – obrony prac dyplomowych. Niestety ze względu na okres wakacyjny, inne obowiązki czy pracę nie wszyscy zdołali ukończyć pisanie na czas. W takim przypadku część uczelni umożliwia przedłużenie studiów i obronienie pracy w późniejszym terminie. W tym celu należy złożyć odpowiednie podanie do dziekana. Co powinno zawierać? Jak napisać uzasadnienie wniosku o przedłużenie terminu oddania pracy?

Jak napisać podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?

Wrzesień to na większości uczelni ostatni moment na obronę pracy dyplomowej, ponieważ już 1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki. Aby to zrobić, trzeba nie tylko skończyć pisanie, ale też pilnować harmonogramu. W regulaminach szkół wyższych znajduje się zazwyczaj zapis, że student powinien złożyć pracę najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Jeśli tego nie zrobi, najprawdopodobniej zostanie skreślony z listy studentów po 30 września. Nie oznacza to jednak, że koniecznie musi do tego dojść.

Większość uczelni umożliwia studentom złożenie specjalnego podania z prośbą o przedłużenie studiów, a co za tym idzie również terminu dostarczenia pracy. Z reguły takiego przedłużenia można dokonać 3 miesiące, do 30 grudnia – chociaż te zasady mogą się różnić w zależności od konkretnej placówki. Aby otrzymać takie przedłużenie, należy złożyć pisemny wniosek do dziekana wydziału. W podaniu oprócz naszych danych oraz oficjalnego zwrotu do dziekana powinno się również znaleźć odpowiednie uzasadnienie przedłużenia terminu złożenia pracy.

Zobacz: Co kupić komisji na obronę? Uniwersalne podarunki, które sprawdzą się najlepiej

Uzasadnienie wniosku o przedłużenie terminu oddania pracy

Każdy wniosek o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej powinien zostać odpowiednio uzasadniony, aby dziekan w ogóle wziął go pod uwagę i wydał pozytywną decyzję. Niestety sam fakt, że po prostu zabrakło czasu może się okazać niewystarczający, chociaż spróbować zawsze można. Jeśli podanie zostanie odrzucone, uczelnia skreśla studenta z listy. Wówczas pozostaje mu złożenie wniosku o wznowienie studiów lub o powtarzanie semestru/roku.

Jako powód przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej najczęściej wymienia się długotrwałą chorobę, która uniemożliwiała podjęcie pracy przy pisaniu. W takim przypadku najlepiej dołączyć do wniosku zaświadczenia lekarskie (wyniki, opinie medyczne etc.). W podaniu można zawrzeć również przyczyny niezależne od studenta, np. problem z dotarciem do źródeł oraz niezbędnych materiałów (np. ze względu na odległość czy brak dostępu).

Przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej – uzasadnienie przykładowe:

  • długotrwała choroba (najlepiej z potwierdzeniem w postaci dokumentacji medycznej),
  • brak dostępu do niezbędnych do pracy materiałów i źródeł,
  • utrudniony kontakt z promotorem (spowodowany np. jego nieobecnością lub chorobą),
  • inny usprawiedliwiony powód (np. problemy techniczne, praca uniemożliwiająca pisanie etc.)

Sprawdź: “Godziny czarnkowe” już od września w szkołach, ale to nie koniec nowości. Co jeszcze się zmieni?

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – powody

Niekiedy ukończenie i złożenie pracy nie jest możliwe w terminie nie z winy studenta, ale jego promotora lub promotorki. Jeśli kontakt z opiekunem pracy jest utrudniony lub nie ma go wcale, należy wcześniej zgłosić to dziekanowi i poprosić o możliwość zmiany promotora. Taka zmiana (dokonana mniej więcej pół roku przed planowaną obroną) mogłaby również zostać podana jako uzasadnienie podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Zobacz: Szykuje się pozew przeciwko Czarnkowi i Roszkowskiemu? Powodem podręcznik do HiT

Czytelnicy pytają o uzasadnienie podania o przedłużenie terminu złożenia pracy

Uzasadnienie przedłużenia pracy dyplomowej – jakie?

Przykładowe uzasadnienie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej: długa choroba, brak kontaktu z promotorem etc.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienie – jakie np?

Jako powody przedłużenia terminu oddania pracy dyplomowej często podaje się chorobę, brak dostępu do źródeł lub utrudniony kontakt z promotorem/promotorką.

Podanie o przesunięcie terminu obrony uzasadnienie – co powinno zawierać?

Przede wszystkim wszystkie nasze dane, oficjalny zwrot do dziekana wydziału, a także racjonalne uzasadnienie naszej prośby.

Jak uzasadnić wniosek o przedłużenie oddania pracy dyplomowej?

Uzasadnienie prośby o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej to m.in. długotrwała choroba poświadczona przez lekarza.

Co napisać w podaniu o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej?

Podanie powinno zawierać racjonalne powody i uzasadnienie naszej prośby, inaczej nie zostanie wzięte pod uwagę.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo