Czy matury ustne liczą się na studia? Dowiedz się, czy wpływają na wynik rekrutacji

Po zakończeniu egzaminów maturalnych w szkołach wyższych rozpoczyna się proces rekrutacji na pierwszy rok studiów. Zasady naboru mogą różnić się w zależności od danej uczelni oraz od konkretnego kierunku. Kandydaci powinni dokładnie zapoznać się z wymaganiami, aby wiedzieć, które przedmioty należy zdać na maturze i jaki wynik powinni osiągnąć. Wielu maturzystów zastanawia się jednak, czy czy matury ustne liczą się na studia. Czy są one tylko stresującą koniecznością?

Czy matury ustne liczą się na studia?

Koniec czerwca i początek lipca to bardzo stresujący czas dla wszystkich kandydatów na studia. Na uczelniach trwa wówczas kilkuetapowa rekrutacja na pierwszy rok. Chętni muszą uważnie pilnować wskazanych terminów i dopełnić wszystkich formalności, aby móc liczyć na przyjęcie.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji są oczywiście wyniki matur. W zależności od wybranego kierunku liczą się inne przedmioty, np. chcąc dostać się na medycynę, należy zdawać na maturze nie tylko przedmioty obowiązkowe, ale także biologię, chemię oraz fizykę lub matematykę na poziomie rozszerzonym. Im wyższy wynik, tym oczywiście większe szanse na sukces.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać trzy obowiązkowe egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym (z języka polskiego, z matematyki oraz z wybranego języka obcego nowożytnego). Oprócz tego maturzyści muszą zdać również dwa przedmioty w części ustnej – język polski oraz język obcy. Dopiero wówczas mogą w ogóle ubiegać się o przyjęcie na studia.

Zazwyczaj wynik egzaminów ustnych nie jest uwzględniany podczas rekrutacji. Uczelnie przeważnie zwracają uwagę przede wszystkim na rezultat z egzaminów pisemnych. Zasady naboru są jednak ustalane przez poszczególne wydziały i uniwersytety, dlatego możliwe, że w przypadku określonych kierunków, uwzględniane będą również wyniki z matur ustnych, które oceniają znajomość języka. Aby mieć absolutną pewność, czy wynik z matury ustnej nie będzie miał znaczenia przy przyjęciu na wybrany kierunek, warto dokładnie zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Zobacz: Fakultety na studiach. Na czym polegają i czy są obowiązkowe? Odpowiedź nie zawsze jest oczywista

Rekrutacja na studia. Co jest najważniejsze?

Tytuły finalisty stopnia centralnego lub laureata olimpiady są prestiżowymi wyróżnieniami, które potwierdzają wysoki poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez kandydatów. Posiadanie tych tytułów może wyróżnić kandydata wśród innych uczestników rekrutacji, zwłaszcza w przypadku studiów o wysokim poziomie trudności, takich jak kierunki techniczne czy matematyczne. To, czy dana olimpiada będzie uwzględniana jako kryterium rekrutacyjne na studia, zależy od wymagań danego kierunku studiów, czyli od przedmiotów maturalnych branych pod uwagę przy rekrutacji.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo