Życzenia na bierzmowanie – od rodziców, dziadków, chrzestnych i świadka

Ważnym sakramentem dla każdej osoby wierzącej w Kościele Katolickim jest sakrament bierzmowania. Wraz z sakramentami chrztu i Eucharystii, nazywany jest on sakramentem inicjacji. Wszystko dlatego, że osoba uczestnicząca w nim dokonuje przejścia do nowego życia – do zespolenia się z Bogiem. Z tej okazji odbywa się uroczystość w kościele, do której młodzi ludzie przygotowują się skrupulatnie przez wiele miesięcy. Zwyczajowo odbywa się też w związku z tym przyjęcie dla najbliższych. Czego życzyć osobie, która ma bierzmowanie?

Jak składać życzenia na bierzmowanie?

Osoby obecne podczas sakramentu bierzmowania – rodzice, chrzestni, świadek bierzmowania, bliższa i dalsza rodzina czy przyjaciele, z pewnością będą chcieli złożyć życzenia z okazji bierzmowania bliskiej osobie. Jakie życzenia składać na bierzmowanie? Przedstawiamy kilka uniwersalnych propozycji:

Dziś umocniłeś swoją wiarę w Boga,
Dałeś świadectwo tego, jak ważny jest dla Ciebie kościół i przykazania Boże.
Pragnę Ci życzyć, abyś zawsze podążał drogą prawdy i wiary,
Żebyś nigdy nie oddalał się od Pana Boga i nie pozwalał, aby grzech opanował Twoje życie.
Bądź dobrym człowiekiem,
Miłuj innych i wybaczaj im ich grzechy.
Bądź szczęśliwy i otaczaj pomocnym ramieniem tych, którzy tego potrzebują.
Napełniony darami Ducha Świętego zbliżaj się do Boga!

Dzień ten piękny i radosny nastał, kiedy przystąpiłeś do bierzmowania.
Niech złożone deklaracje wiary i uwielbienia dla Jezusa Chrystusa płyną ze szczerego serca i umacniają Cię każdego dnia.
Pan Bóg otacza Cię swoją bezgraniczną miłością, która pomoże Ci pokonywać wszystkie przeciwności losu.
To dzień, który zapamiętasz do końca życia, a my chcemy uczestniczyć w Twojej radości!
Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, wiary, która Cię umacnia i ochrony Ducha Świętego, który zawsze będzie Ci wskazywał właściwe ścieżki.

Życzenia z okazji bierzmowania Ci dziś składamy. Płyną one ze szczerego serca, które raduje się tym, że umacniasz się w Bogu. Niech Pan Jezus Cię przez życie prowadzi, a Duch Święty stale obdarza Cię swymi darami. Chcemy Ci życzyć szczęścia, zdrowia i radości, ale przede wszystkim przepełnienia wiarą w Boga. Żebyś w parze z Nim zawsze szedł raźno przez życie, pokonując wszelkie przeszkody!

Życzenia – wierszyki na bierzmowanie

Z okazji przystąpienia do sakramentu bierzmowania, wielu bliskich będzie chciało takiej osobie złożyć wyjątkowe życzenia. Mogą to być życzenia – wierszyki na bierzmowanie, niezależnie od tego, do kogo będą one skierowane – życzenia na bierzmowanie dla dziewczyny czy dla chłopaka. Mogą je złożyć przyjaciele i członkowie rodziny. Przedstawiamy kilka inspiracji na wyjątkowe życzenia na bierzmowanie:

Ważny dziś dzień dla Ciebie nastał,
Więc w wierze w Boga chciałbym byś wzrastał.
Żeby Twe bierzmowanie sprawiło,
Żeby Twoje życie ubogacone było.
Żeby dary Ducha świętego Ci towarzyszyły,
Żeby zawsze z Tobą były,
Będziesz wiódł życie spokojne i radosne,
Bo z Bogiem będzie to takie proste!
Życzenia z okazji bierzmowania Ci składamy
I wiele ciepłych słów dla Ciebie dziś mamy.

Dary Ducha Świętego niech Ci duszę otulają,
I niech Aniołowie zawsze pomocną dłoń do Ciebie wyciągają.
Żyj zgodnie z wiarą w Boga,
Zwracaj się do Niego nie tylko, gdy trwoga.
Swoim czynem i słowem o wierze zaświadczaj,
I dobroci Bożej zawsze doświadczaj.

Sakrament dojrzałości dziś przyjmujesz,
Do bierzmowania dziś w kościele przystępujesz.
Życzymy Ci wspaniałego życia jako chrześcijanin dorosły,
Żeby Twoja wiara i miłość do Boga wciąż rosły.
Abyś dary otrzymane dziś od Ducha świętego na co dzień pielęgnował,
I kolejne pokolenie w duchu wiary kiedyś wychował.

Dziś osobiście z Bogiem się spotykasz.
I Boskiej łaski dotykasz.
W dniu Twojego bierzmowania życzyć Ci chcemy,
Radości, spokoju i wiary – tak to powiemy.
Niech Bóg prowadzi Twoimi drogami,
Niech chroni przed wszelkimi wrogami.

Dary Ducha Świętego pielęgnuj z mocą
A Bóg zawsze niech Ci przybędzie z pomocą!
Z okazji Bierzmowania te piękne życzenia Ci składamy,
Godne takiej pięknej i dobrej damy.

Kochana nasza dziewczyno w wierze Boga trwaj.
A w Twojej duszy będzie wieczny maj.
Żyj w spokoju i pokorze,
A Duch Święty niech Ci w tym dopomoże.

Życzymy Ci dużo zdrowia i radości,
Z Panem Bogiem jedności.
Niech Ci wytycza On ścieżki Twojej życiowej drogi,
Niech los nie będzie dla Ciebie srogi.
Takie życzenia na bierzmowanie do Ciebie kierujemy,
I świętować dziś z Tobą będziemy!

Dziś Twoja wiara została ugruntowana,
Cała rodzina jest z tego faktu uradowana.
Dary Ducha Świętego stały się Twoim udziałem,
Niech bierzmowanie stanie się nowym Twojego życia rozdziałem.
Życzymy Ci z tej okazji łask bożych obfitości,
Wiele radości i boskiej miłości.
Dawaj na co dzień świadectwa swojej wiary,
Bierz odważnie wszelkie trudy na swoje bary.

Duch Święty niech do życia w prawdzie Cię natchnie,
Tego wszystkiego życzymy Ci ładnie!
Bierzmowania Twego w końcu nadszedł czas,
Wstępujesz do dojrzałego życia w wierze wraz.
Towarzyszymy Ci w tym ważnym dniu z radością,
Obdarzamy Cię swoją bezgraniczną miłością.
Dobrego humoru i uśmiechu życzymy,
Błogosławieństwem swym Cię dziś obdarzymy.

W dniu bierzmowania życzenia Ci składam,
Abyś zawsze darami Ducha Świętego dobrze władał.
Żebyś dar mądrości, rozumu, wiary i męstwa,
Używał do słusznego nad grzechem zwycięstwa.

Kierunkowskazów od Boga nie ignoruj,
Łaski Bożej nigdy nie marnuj.
Pozwól, aby Jezus Chrystus Cię prowadził do domu Bożego,
Tego wszystkiego życzymy Ci w dniu bierzmowania Twojego!
Życzenia na bierzmowanie – religijny charakter życzeń

Z uwagi na fakt, że bierzmowanie ma przede wszystkim religijny charakter – to uroczystość potwierdzająca przynależność danej osoby do wspólnoty kościelnej i jej wiarę w Boga, życzenia na bierzmowanie powinny również nieść takie przesłanie w swojej treści. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli wpisujemy np. dedykację do książki z okazji bierzmowania.

Życzenia dla biskupa z okazji bieżmowania

W dobrym tonie jest złożenie życzeń nie tylko osobom, które przystępują do bierzmowania, ale również biskupowi lub kapłanowi udzielającemu sakramentu. To swoiste podziękowanie za niego. Co w takim przypadku powiedzieć? Jak sformułować życzenia z okazji bierzmowania – religijne dla biskupa? Proponujemy kilka zręcznych formułek:

Czcigodny księże biskupie,
W imieniu wszystkich bierzmowanych wiernych,
Chcemy Ci dziś podziękować serdecznie za udzielenie nam sakramentu bierzmowania.
W swojej dobroci pozwoliłeś nam zasiąść przy stole Jezusa Chrystusa i ucztować wraz z nim.
Odczuwamy nieopisaną radość w związku z tym, że dzięki Tobie mogliśmy odnowić więź z Panem Bogiem nawiązaną w dniu naszego chrztu świętego.
Cieszymy się, że za Twoją sprawą mogliśmy zostać obdarzeni darami Ducha Świętego. To najcenniejszy dar, jaki za Twoją sprawą mogliśmy otrzymać.
Dziękujemy serdecznie.

Albo

W imieniu wszystkich osób przystępujących dziś w naszej parafii do sakramentu bierzmowania pragniemy złożyć księdzu najserdeczniejsze podziękowania za wszelką pomoc w przygotowaniu do tej podniosłej uroczystości – sakramentu dojrzałości. W naszych sercach panuje radość z tego, że mogliśmy doświadczyć darów Ducha Świętego i zostać umocnieni w wierze w Boga. Bez Twojego uczestnictwa w bierzmowaniu i udzieleniu nam błogosławieństwa na dalszą drogę chrześcijańskiego życia nie byłoby to możliwe. Jesteśmy nieopisanie wdzięczni za wszelkie dobre słowa, jakie w naszym kierunku ksiądz kierował. Dziękujemy, że za księdza sprawą dzień bierzmowania był absolutnie wyjątkowy.

Sprawdź: Propozycje imion do bierzmowania

Znaczenie sakramentu bierzmowania w kościele

O ile sakrament chrztu świętego zwykle jest wyborem rodziców dziecka, ponieważ w większości przypadków to niemowlęta są podawane do chrztu, o tyle sakrament bierzmowania można potraktować jako świadomy wybór osoby wierzącej, która chce wybrać tym samym drogę podążania za Jezusem Chrystusem. Chce nadal należeć do kościoła i być częścią jego wspólnoty.

Niekiedy można spotkać się z sytuacją, gdy bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości, choć nie przypomina on szkolnej matury. Jednak kościół poprzez taką nomenklaturę podkreśla fakt, że chrześcijanin przyjmujący sakrament bierzmowania zostaje tym samym umocniony łaską Bożą i obdarzony mocą czynienia dobra. Chrześcijanie wierzą i w to, że poprzez bierzmowanie mogą korzystać z darów Ducha Świętego. Ubogaca on ich życie duchowe i daje siłę do podążania drogą prawdy i dobrych uczynków.

Samo słowo bierzmowanie można tłumaczyć jako „umocnienie”. To sakrament, który ma umacniać wiarę chrześcijańską i życie w zgodzie z przykazaniami Kościoła. Takie życie jest zapoczątkowane na chrzcie, ale swą pełnię osiąga po bierzmowaniu. Sakrament staje się potwierdzeniem tego, że dana osoba ma opiekę Ducha Świętego, którego Jezus Chrystus obiecał niegdyś swoim uczniom – apostołom.

Kto przystępuje do bierzmowania?

Przyjęło się w kościele katolickim, że bierzmowani są ludzie młodzi – uczniowie szkół ponadpodstawowych. Znajdują się oni w przełomowym momencie swojego życia, ponieważ powoli wkraczają w dorosłość i zaczynają też odpowiadać za siebie. Kościół stoi na stanowisku, że w tym wieku młody człowiek jest już gotów do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej bierzmowania.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach w końcu następuje dzień, w którym kapłan udziela sakramentu bierzmowania. Zanim do tego dojdzie, młodzi ludzie wyznają swoją wiarę. To powtórzenie wyznania wiary z chrztu świętego, ale tym razem słowa wypowiadane wcześniej przez rodziców i rodziców chrzestnych, powtarza przyjmujący sakrament.

Bierzmowanie odbywa się w ten sposób, że biskup lub kapłan wyciąga ręce nad wszystkimi kandydatami, którzy chcą przystąpić do bierzmowania. Później wypowiada słowa modlitwy, w której prosi o zstąpienie na nich Ducha Świętego. Każdy z uczestników jest indywidualnie błogosławiony, a biskup zwraca się do niego po imieniu, mówiąc: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Namaszcza czoło kandydata krzyżem, kreśląc na nim znak krzyża. Każdy z kandydatów ma swojego świadka bierzmowania, który w czasie sakramentu zwykle trzyma rękę na jego ramieniu. Powinna być to osoba wierząca, już po własnym bierzmowaniu. Sakrament wiąże się też z przyjęciem „trzeciego” imienia, które można wybrać dowolnie, choć zaleca się je wybierać spośród imion świętych.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo