Przekroczenie limitu słów na egzaminie ósmoklasisty. Czym grozi? Uczniowie boją się utraty punktów z angielskiego

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty dobiegają powoli końca. Został jeszcze ostatni test – z języka obcego nowożytnego, który odbędzie się 16 maja o godzinie 9.00. Zazwyczaj egzamin z angielskiego jest dla uczniów najmniej stresujący, ale zawsze nieco wątpliwości budzi część pisemna. Jak będzie tym razem? Czy traci się punkty za przekroczenie limitu słów na egzaminie ósmoklasisty.? Ile punktów z angielskiego na egzaminie ósmoklasisty? Czy można przekroczyć limit słów angielski?

Limit słów egzamin ósmoklasisty angielski 2024

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego składa się z trzech części: czytania, pisania i słuchania. Każda część jest oceniana niezależnie, a suma punktów z tych trzech sekcji stanowi końcowy wynik. Przeważnie największe wyzwanie dla uczniów stanowi część pisemna, gdzie trzeba stworzyć np. e-mail, wiadomość lub wpis na blogu.

Napisaną pracę ocenia się, biorąc pod uwagę cztery kategorie:

  • treść: od 0 do 4 pkt;
  • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt;
  • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt;
  • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt.

Jak się okazuje, problemu nie stanowi wyłącznie stworzenie prawidłowego tekstu na podany temat, ale przede wszystkim… trzymanie się limitu słów. Praca powinna liczyć od 50 do 120 słów. Wielu uczniów jednak ma z tym trudności i często przekracza limit.

Zobacz: Egzamin ósmoklasisty matematyka 2024 – odpowiedzi. Tu znajdziesz arkusz i poprawne rozwiązania. Sprawdź, ile zdobędziesz punktów!

Czym grozi przekroczenie limitu słów na egzaminie ósmoklasisty?

Kiedy przekraczasz limit słów, zasadniczo nie ma kary. Górną granicą można się przejmować znacznie mniej niż granicą dolną. Egzaminator czyta pracę i ocenia ją na podstawie obowiązujących kryteriów. Niemniej jednak, zaleca się przestrzeganie maksymalnej granicy. Jest to limit wyznaczony nie bez powodu.

Są jednak egzaminatorzy, którzy podchodzą do tej kwestii znacznie bardziej rygorystycznie i przyjmują, że uczeń może przekroczyć wyznaczony limit o mniej więcej 10%, czyli o jakieś 10-20 słów.

Większy problem jest w przypadku dolnej granicy. Jeśli praca liczy mniej niż 40 słów oceniana jest tylko za treść, uczeń automatycznie traci 6 punktów za pozostałe kategorie.

Sprawdź: Kiedy CKE opublikuje klucze odpowiedzi? Maturzyści rozczarowani terminem

Ile można zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego?

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego składa się zarówno z pytań otwartych, jak i zamkniętych. Maksymalna ilość punktów na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego, którą można uzyskać, to 55. Jeden punkt wynosi 1,81%.

Zobacz: Egzamin ósmoklasisty 2024: angielski. Arkusz CKE i odpowiedzi. Tutaj sprawdzisz, czy dobrze rozwiązałeś zadania

Czytelnicy pytają o przekroczenie limitu słów na egzaminie ósmoklasisty

Ile jest punktów na egzaminie z angielskiego?

Maksymalnie 55 punktów.

O ile można przekroczyć limit słów angielski?

Przyjmuje się, że można go przekroczyć mniej więcej o 10%, czyli od 10 do 15 słów.

Ile punktów z angielskiego E8?

Maksymalnie 55 punktów.

Ile to jeden punkt na egzaminie z angielskiego?

Jeden punkt to 1,81 procenta.

Ile można zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego?

55 punktów za wszystkie zadania.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo