Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty? Poznaj kalkulator punktów do liceum i technikum

Znając procentowe wyniki z egzaminów ósmoklasisty, uczniowie bez problemu mogą przeliczyć je na punkty do szkoły średniej. Zgodnie z zasadami obowiązuje specjalny przelicznik, według którego oblicza się ostateczne rezultaty. Oprócz tego do ogólnej puli liczą się także oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia. Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Kalkulator punktów do liceum i technikum. Jak przeliczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiega w kilku etapach. O ostatecznym rezultacie decyduje liczba zdobytych przez ucznia punktów. Najwięcej – bo aż 100 spośród pełnej puli 200 punktów – można uzyskać za egzaminy ósmoklasisty. Aby samodzielnie obliczyć, ile zdobędziemy punktów podczas rekrutacji, trzeba przeliczyć wyniki procentowe z poszczególnych przedmiotów przez wyznaczone przeliczniki:

  • wynik procentowy z języka polskiego trzeba pomnożyć przez 0,35,
  • wynik procentowy z matematyki trzeba pomnożyć przez 0,35,
  • wynik procentowy z języka obcego trzeba pomnożyć przez 0,3.

Przykładowo jeżeli ktoś zdobył 100 procent na egzaminie z matematyki, to 100 x 0,35 zapewni mu 35 punktów. 80% z polskiego daje natomiast 28 punktów (80 x 0,35).

Zobacz: Kiedy można odebrać wyniki egzaminu ósmoklasisty? Tego terminu nie wolno przegapić, aby wziąć udział w rekrutacji

Rekrutacja do szkół średnich. Jak się liczy punkty z egzaminu?

Każdy ósmoklasisty może uzyskać maksymalnie 200 punktów do szkoły średniej. Podczas rekrutacji liczą się nie tylko punkty z egzaminów, bierze się bowiem pod uwagę także oceny końcowe z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (różne w zależności od placówki oraz konkretnego oddziału). Za wyniki na świadectwie można otrzymać:

  • 18 punktów za 6 (celujący),
  • 17 punktów za 5 (bardzo dobry),
  • 14 punktów za 4 (dobry),
  • 8 punktów za 3 (dostateczny),
  • 2 punkty za 2 (dopuszczający).

Dodatkowe punkty można otrzymać także za świadectwo z biało-czerwonym paskiem (7 punktów), działalność w wolontariacie (3 punkty), szczególne osiągnięcia, np. wygrana w konkursie, bycie laureatem lub finalistą olimpiady (maksymalnie 18 punktów).

Sprawdź: Co zrobić, gdy mamy mało punktów z egzaminu ósmoklasisty? To nie koniec marzeń o wybranej szkole

Rodzice i uczniowie pytają, jak liczyć wyniki z egzaminu ósmoklasisty

Jak obliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki z matematyki oraz języka polskiego trzeba pomnożyć przez 0,35, a wyniki z języka obcego przez 0,3.

Jak się liczy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wynik procentowy z języka polskiego trzeba pomnożyć przez 0,35,
wynik procentowy z matematyki trzeba pomnożyć przez 0,35,
wynik procentowy z języka obcego trzeba pomnożyć przez 0,3.

Zobacz też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo