Proszę o usprawiedliwienie… Czyli jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności naszej pociechy w szkole? To pytanie, które chociaż raz w życiu zapewne zadał sobie każdy rodzić dziecka, które już chodzi do szkoły. Choroba, niespodziewany wyjazd, nagła uroczystość rodzinna, opóźnienia komunikacji, korki na mieście, czy zwyczajne zaspanie na pierwszą lekcję, to powody, które sprawiają, że dzieci nie pojawiają się na lekcjach. Każdorazowo taką nieobecność należy usprawiedliwić. Usprawiedliwienie dla nauczyciela jest informacją, że rodzic jest świadomy poczynań swojego szkolniaka, natomiast dla dziecka to uniknięcie obniżenia oceny z zachowania. Podpowiadamy, w jaki sposób konstruować szkolne usprawiedliwienia!

Proszę o usprawiedliwienie…

Dzieci w Polsce zostały objęte obowiązkiem szkolnym od rozpoczęcia siódmego do osiemnastego roku życia. W tym czasie na ich rodzicach spoczywa obowiązek zapisania ich do szkoły, umożliwienia mu regularnego uczęszczania na lekcje oraz stworzenie mu warunków do nauki w domu.

Każdorazowa nieobecność naszej pociechy w szkole powinna być zatem usprawiedliwiana przez rodzica, co daje wyraz jego troski i poważnego podejścia do obowiązku szkolnego. Dokładne informacje dotyczące tego, w jakim trybie oraz formie należy składać usprawiedliwienie w szkole określa statut konkretnej placówki.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że w szkole nikt nie ma prawa domagać się przedstawienia zwolnienia lekarskiego. Każdorazowo wystarczyć powinno usprawiedliwienie sporządzone przez rodzica. Należy jednak pamiętać, iż nieobecność ucznia na ponad połowie zajęć z konkretnego przedmiotu stanowi podstawę do jego nieklasyfikowania.

Każdorazowo usprawiedliwienie powinno przyjmować odpowiednią formę oraz być podpisywane osobiście przez rodzica – w przypadku uczniów niepełnoletnich lub samego ucznia – gdy ten osiągnął już pełnoletniość. Ważne jest, aby znać zapisy szkolnego kodeksu lub regulaminu dotyczące usprawiedliwień, by te konstruować w odpowiedniej formie oraz dostarczać w terminie.

Pewną formą usprawiedliwienia jest również zwolnienie dziecka z ostatnich lekcji. Te przynosi się przed wystąpieniem nieobecności, a jego forma powinna być mocno zbliżona do usprawiedliwienia.

Sprawdź: Czy nauczyciel może zabrać telefon?

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – wzór

Jak się pisze usprawiedliwienie nieobecności w szkole? – to jedno z częściej zadawanych przez rodziców pytań. Każda szkoła powinna udostępniać wzór preferowanych przez siebie usprawiedliwień. Istotne jest, aby usprawiedliwienie do szkoły zawierało elementy, takie jak:

 1. miejscowość i data zredagowania usprawiedliwienia,
 2. dane identyfikacyjne ucznia, którego dotyczy dokument,
 3. okres nieobecności ucznia w szkole,
 4. powód nieobecności w szkole,
 5. czytelny i pełen podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

Poniżej prezentujemy szablon przykładowej treści usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole:                                                                                                                                                                   

…………………………….
miejscowość, data

USPRAWIEDLIWIENIE

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojej córki/mojego syna ………………………………………..…. (imię i nazwisko dziecka), ucznia/uczennicy klasy …………………. (oznaczenie klasy) w dniu/dniach ……………………………………. (konkretne daty nieobecności) z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (powód nieobecności dziecka w szkole)

………………………………………………..……
(pełen podpis opiekuna prawnego)

Zobacz też: Absencja szkolna – definicja, rodzaje, normy

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – powody

Pisanie usprawiedliwienia nieobecności w szkole to obowiązek każdego rodzica, którego pociecha z jakiegoś ważnego powodu nie pojawiła się na lekcjach. W ten sposób pokazuje on swój poważny stosunek do obowiązku szkolnego swojej pociechy oraz wykazuje zainteresowanie jej postępami w nauce. Usprawiedliwianie nieobecności w szkole dla dziecka jest symbolem poważnego podchodzenia do własnych obowiązków i przygotowaniem do zmierzenia się z problemami i trudnościami w dorosłym życiu, którym należy stawić czoła, nie uciekać przed nimi. Na liście najczęściej pojawiających się powodów nieobecności dzieci w szkole z pewnością znalazłyby się:

 1. choroba/złe samopoczucie/przeziębienie,
 2. wizyta u lekarza,
 3. ważna uroczystość rodzinna, np. usprawiedliwienie z powodu pogrzebu,
 4. konieczność pilnego wyjazdu,
 5. problemy z komunikacją/dojazdem do szkoły,
 6. wizyta w sądzie lub urzędzie.

Obowiązek szkolny naszej pociechy jest najważniejszą jego powinnością w pierwszych latach życia. Należałoby więc podchodzić do niego bardzo poważnie i taką też powagę wpajać naszej pociesze. Z tego powodu nieodpowiednimi powodami nieobecności w szkole będą: senność, brak ochoty, niechęć, lenistwo, nieprzygotowanie do zajęć czy strach przed nimi.

Sprawdź: Zwolnienie lekarskie wstecz. Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie?

Rodzice pytają, jak napisać usprawiedliwienie:

Czy w usprawiedliwieniu musi być powód nieobecności?

Dzieci w Polsce w wieku pomiędzy 7. a 18. rokiem życia są objęte obowiązkiem szkolnym. Oznacza to, że powinny one regularnie uczęszczać do szkoły. Kiedy tak się nie może stać i nasza pociecha przez kilka dni nie pojawia się na lekcjach, rodzic ma obowiązek poinformować jego klasowego wychowawcę o powodach nieobecności oraz dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole.

Powód nieobecności jest jednym z podstawowych elementów, które powinny znaleźć się w usprawiedliwieniu. Daje on wyraz tego, że dziecko nie pojawiło się na lekcjach z ważnych przyczyn losowych, a nie na przykład własnego lenistwa czy innych mało istotnych wymówek.

Gdzie napisać usprawiedliwienie na Librusie?

Od kilku lat polskie szkoły powszechnie korzystają z dzienników elektronicznych. Jednym z nich jest Librus. Posiada on wiele funkcjonalności, które pozwalają na śledzenie postępów naszego dziecka w nauce oraz uczestniczenie w życiu klasy i szkoły. Od niedawna na platformie pojawił się moduł „e-Usprawiedliwienia”. Najczęściej jednak ten pozostaje jedynie do wglądu rodziców, a uzupełnia go wychowawca klasy. Oznacza to, że dziecko w dalszym ciągu musi przynosić do szkoły usprawiedliwienia pisemne z wyraźnym i pełnym podpisem rodziców, które następnie nanoszone są przez nauczyciela do systemu elektronicznego.

Sprawdź: Czy Librus jest płatny? Ile kosztują mobilne dodatki do Librusa?

Ile czasu na usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Nie istnieją odgórne wytyczne wskazujące na czas, kiedy rodzić musi dostarczyć usprawiedliwienie z lekcji. Najczęściej tego rodzaju regulacje znajdują się w regulaminach lub statutach szkoły. Powszechnie zwykło się przyjmować, że dziecko powinno donieść usprawiedliwienie do wychowawcy w terminie maksymalnie siedmiu dni od momentu pierwszego pojawienia się na lekcjach po nieobecności.

Zaleca się jednak, aby każdorazowo, kiedy wiemy, że nasza pociecha nie będzie przez kilka dni obecna na lekcjach, wykonać telefon do nauczyciela lub napisać do niego maila z informacją o powodzie i terminie planowanej nieobecności.

Jak napisać usprawiedliwienie z jednej lekcji?

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na jednej godzinie lekcyjnej lub zwolnienie go z niej powinno wyglądać dokładnie w ten sam sposób, co każe inne usprawiedliwienie. Musi więc posiadać elementy, takie jak:

 1. datę pisania usprawiedliwienia,
 2. datę nieobecności ucznia w szkole i konkretny numer lekcji,
 3. nazwisko ucznia, którego zwolnienie dotyczy,
 4. powód nieobecności lub zwolnienia,
 5. czytelny i pełny podpis rodzica.

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Menu weselne

Jakie menu wybrać na swoje wesele? Muszą to być potrawy, które trafią w gusta wszystkich gości. Bo przecież świeże i smaczne dania to już pół sukcesu udanego wesela (no może...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Jak przystroić dom Panny Młodej?

Przystrojenie domu Panny Młodej oraz ewentualnie Pana Młodego leży w kwestii świadków. Przynajmniej taka jest tradycja. Nie musimy się jej sztywno trzymać. Często zdarza się, że to sami zainteresowani, czyli...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo