Czy nauczyciel może zabrać telefon?

Czy nauczyciel ma prawo zabrać uczniowi telefon? Dzisiejsze dzieci często otrzymują pierwszy telefon w początkowych klasach nauki w szkole i nie umieją bez niego funkcjonować. Rodzice także cenią sobie możliwość kontaktu z dzieckiem przez cały czas. Czy szkoła ma prawo przetrzymywać telefony uczniów?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nauczyciel może zatrzymać telefon ucznia wyłącznie na czas prowadzenia lekcji, o ile mówi o tym wyraźnie statut szkoły.
  • Uczniowie pełnoletni powinni mieć możliwość odebrania telefonu w dowolnym momencie na żądanie - tak samo rodzice uczniów niepełnoletnich.
  • Gdy szkoła zabiera telefony do depozytu, ponosi odpowiedzialność za ich kradzież lub uszkodzenie.

Czy nauczyciel może zabrać telefon – kodeks

Każda szkoła, żeby dobrze funkcjonować musi posiadać własny statut, w ramach którego działa jako społeczność. Statut szkolny powinien być zgodny z obowiązującym prawem powszechnym. Tak więc mamy zapis w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej artykuł 64 punkt 3 o tym, że prawa własności można pozbawić na podstawie ustawy, a żadna z nich nie przewiduje możliwości zatrzymywania mienia ucznia przez pracownika oświaty.

Zobacz także: Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, żeby nie zostało odrzucone?

Zakaz używania telefonów w szkole – podstawa prawna

Z drugiej strony szkolny statut powinien mówić także o tym, czy nauczyciel może zabrać uczniowi telefon na czas prowadzenia zajęć. Nauczyciel może zażądać odłożenia telefonów w widoczne miejsca w trakcie trwania lekcji, jeśli mowa o tym w statucie szkoły. Nauczyciel nie ma jednak prawa zabrać uczniowi telefonu.. W sytuacji gdy szkoła rekwiruje telefony np. do depozytu, ponosi odpowiedzialność za ewentualną kradzież albo ich uszkodzenie. Zabieranie uczniowi telefonu na czas zajęć może mieć miejsce tylko w wypadku uczniów niepełnoletnich za wiedzą i zgodą ich prawnych opiekunów. Rodzice nie powinni protestować przeciwko nakazowi odkładania telefonów przez uczniów na czas trwania zajęć, gdyż wiadomo, że dzieci/młodzież powinni skupić się na przekazie lekcji, a nie korzystać w tym czasie z mobilnych urządzeń.

Zobacz także: Etyka w szkole

Czy nauczyciele mają prawo zabierać telefon pełnoletniemu uczniowi?

Na stronie rządowej czytamy m.in.:

Osoby pełnoletnie lub rodzice osób niepełnoletnich mogą w każdej chwili zażądać zwrotu należących do nich, a przetrzymywanych przez szkołę, rzeczy.

Pozbawienie prawa korzystania z telefonu po zakończeniu zajęć może być stosowane jako środek wychowawczy w stosunku do niepełnoletnich uczniów, powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą ich prawnych opiekunów, zgodnie z postanowieniami statutu.

Nawet jeśli telefon został zatrzymany zgodnie z obowiązującymi zasadami w szkole, przeglądanie jego treści przez osoby trzecie np. nauczycieli lub dyrekcję jest niezgodne z prawem.
Pamiętajmy, aby oprócz przestrzegania szkolnego statutu uczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z telefonów, zwłaszcza w kwestii nienaruszania prywatności innych osób!

Zobacz także: Skarga na nauczyciela: Kiedy napisać? Gdzie złożyć? [wzór]

Rodzice pytają, o to czy nauczyciel może zabrać telefon:

Czy nauczyciel ma prawo zabrać uczniowi telefon?

Ma prawo na czas prowadzenia lekcji, jeśli mówi o tym status szkoły.

Czy nauczyciel ma prawo zabrać uczniowi telefon na wycieczce?

Tak. Przygotowując wyjazd szkolny, szkoła opracowuje jego regulamin, z którym następnie zapoznaje jego uczestników. Jeśli w regulaminie będzie punkt o zabieraniu telefonów to wszyscy muszą się do niego dostosować.

Dlaczego nie można używać telefonów na lekcji?

Przeważnie zabrania tego status szkoły. Chodzi o to, aby uczniowie w pełni koncentrowali się na słuchaniu nauczyciela, a w trakcie sprawdzianów nie szukali odpowiedzi na pytania w Internecie lecz pracowali samodzielnie.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo