Zwolnienie lekarskie wstecz. Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie?

Ile dni zwolnienia może wypisać lekarz rodzinny? Komu przysługuje L4? Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz? Jak wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego w ciąży – na ile dni jednorazowo można je otrzymać? Czy i kiedy ginekolog może wystawić L4? Zwolnienie lekarskie – sprawdź, co warto wiedzieć o nim wiedzieć!

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • L4 to potoczna nazwa zwolnienia lekarskiego.
 • Warunkiem otrzymania zwolnienia jest bycie ubezpieczonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 • Lekarz może wystawić L4 wstecz, jednak nie więcej niż 3 dni od daty wizyty.
 • Psychiatra ma prawo wystawić zwolnienie wstecz na znacznie więcej dni.
 • W większości przypadków podczas choroby pracownika wypłacane jest 80% jego wynagrodzenia.
 • Przez pierwsze 33 dni zwolnienia wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Dopiero potem wypłaca je ZUS.
 • Od 1 grudnia 2018 roku lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA).

Kto może otrzymać zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie potocznie nazywane L4 to zwolnienie z pracy udzielane z powodu stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków. L4 jest wypisywane przez lekarza, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy spowodowaną chorobą. Zwolnienie może otrzymać również rodzic, jeżeli dziecko jest chore i potrzebuje opieki. Warunkiem otrzymania zwolnienia lekarskiego jest bycie ubezpieczonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ubezpieczone osoby mogą otrzymać zwolnienie zarówno na siebie, gdy nie są zdolne do wykonywania swoich obowiązków ze względu na stan zdrowia, a także zwolnienie na chore dziecko, współmałżonka albo rodzica, gdy członkowie rodziny wymagają opieki. Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze czternastego roku życia, pracownikowi przysługuje 60 dni na opiekę, natomiast na dzieci powyżej czternastego roku życia oraz innych członków rodziny przysługuje 14 dni zwolnienia na opiekę w roku.

Sprawdź: Komu przysługuje zasiłek za opiekę nad chorym dzieckiem?

Zwolnienie lekarskie – ile dni wstecz można je wypisać?

Zazwyczaj zwolnienie lekarskie jest wystawiane w dniu badania lekarskiego i obowiązuje właśnie od tego dnia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których lekarz jest w stanie stwierdzić, że przez ostatnie dni pacjent był już chory i niezdolny do pracy. Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie? W większości przypadków zwolnienie lekarskie można wystawić na trzy dni wstecz, wyjątkiem są jednak choroby psychiczne – wówczas zwolnienie może być wystawione na więcej dni przed wizytą lekarską.

Pracodawca ma obowiązek przyjąć L4 wstecz – może jedynie sprawdzić, czy zostało ono wystawione w prawidłowy sposób. Jeśli ma wątpliwości, czy L4 wstecz zostało wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami, może poprosić lekarza o wyjaśnienie sprawy. Jeśli natomiast ma wątpliwości proceduralne, powinien je zgłosić do ZUS-u. Przepisy obowiązujące od stycznia 2019 nakładają na pracownika obowiązek poinformowania pracodawcy o miejscu pobytu, co umożliwia zarówno pracodawcy, jak i pracownikom ZUS kontrolę, czy zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Ciekawostką jest fakt, że zwolnienia lekarskie mogą być wystawione z datą nawet o 4 dni późniejszą niż data wizyty u lekarza. Ma to zastosowanie w czasie dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli u lekarza stawimy się w piątek wieczorem, możemy otrzymać zwolnienie obowiązujące od poniedziałku następnego tygodnia. L4 z późniejszą datą otrzymamy także wtedy, gdy w czasie choroby zgłaszamy się do lekarza i dowiadujemy się, że nasza niezdolność do pracy będzie dłuższa niż pierwotnie zakładał lekarz.

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia: kiedy przysługuje zasiłek chorobowy i ile wynosi?

Czy na zwolnieniu otrzymuje się pełne wynagrodzenie?

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik nie otrzymuje pełnego wynagrodzenia. W większości przypadków podczas zwolnienia wypłacane jest 80% pensji, chyba że do uszkodzenia zdrowia, z którego powodu przyznano L4, doszło w drodze do pracy lub w pracy. Wyjątkiem jest również zwolnienie lekarskie przyznawane podczas ciąży, które jest płatne 100%.

Chcąc obliczyć, ile wynagrodzenia otrzyma się przebywając na zwolnieniu, należy podzielić wartość wynagrodzenia przez 30, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, przez które było się na zwolnieniu. Następnie należy policzyć 80% tej kwoty i to właśnie jest wysokość wynagrodzenia, jaką otrzymamy podczas zwolnienia lekarskiego.

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie w ciąży

Kto wypłaca pieniądze podczas zwolnienia lekarskiego?

W przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 55. roku życia, przez pierwsze 33 dni w roku wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego jest wypłacane przez pracodawcę. Później pieniądze wypłaca ZUS. Gdy pracownik przebywający na zwolnieniu ukończył 55 lat, ZUS wypłaca pensję od 15 dnia zwolnienia. Jeżeli firma jest mała (liczy do 20 pracowników) albo prowadzimy własną działalność gospodarczą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze od pierwszego dnia zwolnienia.

Sprawdź: Opieka na żonę po porodzie

Zwolnienie lekarskie – ile dni jednorazowo może trwać?

Jednorazowe zwolnienie lekarskie może trwać 182 dni. Po przekroczeniu tego okresu pracownik może zostać skierowany przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rentę spowodowaną brakiem zdolności do pracy albo na świadczenie rehabilitacyjne. Wyjątkiem są pacjenci chorujący na gruźlicę. W takiej sytuacji jednorazowo można przebywać na zwolnieniu przez 270 dni.

Zobacz też: Własna działalność a ciąża [urlop i zasiłek macierzyński oraz składki ZUS]

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim od lekarza rodzinnego?

To, ile można ciągnąć zwolnienie od lekarza rodzinnego zależy przede wszystkim od rodzaju choroby. Przykładowo w przypadku gruźlicy zwolnienie przysługuje nam na maksymalny okres tj. 270 dni, tak jak w przypadku ciąży. Warto wiedzieć, że na L4 wypisywany jest również kod choroby, który określa okoliczności wpływające na wysokość i czas wypłaty zasiłku. Może to być jeden z poniższych kodów:

 • Kod A — niezdolność do pracy po przerwie, która nie przekracza 60 dni, a jest spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną wcześniejszego zwolnienia lekarskiego
 • Kod B – niezdolność do pracy w ciąży
 • Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużywaniem alkoholu
 • Kod D – niezdolność do pracy z powodu gruźlicy
 • Kod E – niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej

W przypadku kodów B i E pacjent ma prawo prosić o niewpisywanie kodu na zwolnieniu lekarskim.

Zobacz również: Opieka nad dzieckiem. Czy wiesz, że dni wolne przysługują również na dziecko zdrowe?

Czy ginekolog może wystawić zwolnienie?

Częstym pytaniem, jakie pojawia się w związku ze zwolnieniem lekarskim, jest to, czy ginekolog może wystawić zwolnienie i na co oraz ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo. W przypadku ciąży, która przebiega prawidłowo, a uczęszczanie do pracy nie wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia przyszłej mamy albo dziecka, ciąża nie jest powodem do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Co innego, jeśli kobieta w ciąży jest chora albo ciąża jest zagrożona – wówczas może zaistnieć potrzeba wystawienia zwolnienia. Takie zwolnienie może wystawić lekarz ginekolog, ale również lekarz rodzinny lub lekarz innej specjalizacji.

Sprawdź: Ciąża na urlopie wychowawczym

Kiedy należy dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie?

Dotychczas przyjmowało się, że pracodawca powinien otrzymać nasze zwolnienie najpóźniej 7 dni po jego wystawieniu. Zwolnienie lekarskie można było oczywiście dostarczyć osobiście, ale może to zrobić również ktoś inny. Zwolnienie można wysłać także pocztą. W takiej sytuacji liczy się data stempla pocztowego.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień elektronicznych. Od 1 grudnia 2018 w ogólnie nie wystawia się zwolnień papierowych, a jedynie elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Tym samym problem przekazywania zwolnień lekarskich przestał istnieć: po podpisaniu zwolnienia z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lekarz przekazuje elektroniczne zwolnienie lekarskie do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia druk e-ZLA płatnikowi składek, tj. pracodawcy na jego profilu na PUE ZUS. Dzieje się to nie później niż następnego dnia od otrzymania dokumentu przesłanego przez lekarza. Jeśli ubezpieczony chory posiada profil na PUE ZUS, również będzie miał dostęp do swojego zwolnienia. W przypadku, gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie, pracodawca praktycznie natychmiast będzie wiedział o chorobie pracownika i powodzie jego nieobecności w pracy. Dzięki temu pracownik nie musi się martwić o dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, a jednocześnie pracodawca oraz ZUS ma możliwość zweryfikowania zwolnienia już od pierwszego dnia jego trwania, a nie dopiero wtedy, gdy pracownik dostarczy papierowe zwolnienie lekarskie.

Oprócz dostarczenia zwolnienia, należy jak najszybciej skutecznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy mailowo, telefonicznie lub w inny sposób. Należy to zrobić najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Sprawdź: Koniec umowy o pracę a ciąża

Kto może skontrolować pracownika na zwolnieniu lekarskim?

W trakcie przebywania na zwolnieniu nie można podejmować żadnej dodatkowej pracy ani innych działań zarobkowych. Zwolnienie lekarskie musi być przeznaczone na leczenie, tak więc nie można go wykorzystywać na przykład na zrobienie remontu czy wyjazd na wczasy. W okresie, przez który wynagrodzenie wypłaca pracownikowi pracodawca, może on skontrolować pracownika (zwykle jest to 33 dni), natomiast, gdy świadczenie wypłaca ZUS, to ta instytucja może dokonać kontroli, aby sprawdzić czy pracownik rzeczywiście wykorzystuje czas zwolnienia na leczenie. Jeśli okaże się, że pracownik nie wykorzystuje zwolnienia zgodnie z przeznaczeniem, pracodawca lub ZUS może w ogóle nie wypłacić wynagrodzenia, a nawet zwolnić pracownika.

Kontrolom najczęściej są poddawani pracownicy, którzy często korzystają z krótkotrwałych zwolnień, otrzymują zwolnienia od różnych lekarzy oraz tacy, którzy już kiedyś zostali pozbawieni prawa do wynagrodzenia podczas przebywania na zwolnieniu, z powodu niewłaściwego korzystania z L4. Podczas kontroli może zostać przeprowadzone badanie pracownika w celu określenia, czy nie symuluje on choroby. Lekarz orzecznik ZUS może również zwrócić się do lekarza wystawiającego zwolnienie o dostęp do dokumentacji medycznej i udzielenie informacji dotyczących choroby. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której osoba przebywająca na zwolnieniu będzie podczas kontroli nieobecna w domu, ma ona obowiązek poinformowania ZUS – u o tym, gdzie przebywała. Jeśli pracownik był akurat na kontroli lekarskiej, musi dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.

Zobacz też: Ciąża a praca

Źródła:

Dodaj komentarz

1 komentarzy: Zwolnienie lekarskie wstecz. Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie?

 1. Jestem w 8 tygodniu ciąży, jeszcze świeża ze mnie ciężarna. Moje pytanie jest następujące: Pracuje w drogerii, non stop dźwigam, zapach perfum i chemii doprowadza mnie do ciągłych mdłości. Problem też jest taki, że nawet nie mam kiedy zjeść, bo jest ciągle zapierdziel i przez to się stresuję, bo niby pracują same dziewczyny wiedzą że jestem w ciąży a tak naprawdę mam wrażenie, że są złe że muszą wykonywać za mnie więcej pracy. Lekarz nie chce mi dać jeszcze zwolnienia, co mam zrobić? Macie może jakieś pomysły?

  • Wg BHP mozesz dzwigac do 5 kg maksymalnie. Powiedzialas jaki charakter pracy wykonujesz? Ja polecam zmienic lekarza. Moj od razu zaproponowal mi L4 a bylam w 6 tygodniu. Teraz jestem w 9 i jestem na L4. Odpiczywam i nie stresuje sie czy ktos krzywo na mnie patrzy, bo musi za mnie pracę wykonywać. Pozdrawiam

Dieta w ciąży, Co jeść podczas karmienia piersią?

Kawa w ciąży i przy karmieniu piersią

Kaaaaaawy! Tym słowem witają się o poranku pracownicy większości firm. Pewnie Was zaskoczę, ale nigdy nie piłem kawy. Fakt ten zaskoczy Was zapewne mocniej gdy dowiecie się, że pracuję od 7:00, a...

Czytaj dalej →
Gry i zabawy dla dzieci

LEGO matematyka: Ułamki na klockach LEGO

Jednym z punktów na mojej “Ojcowskiej Bucket List” jest zarażenie córki miłością do matematyki. Sporym sukcesem będzie brak jej niechęci do tego przedmiotu. Tak się złożyło, że trafiłem dziś na...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo