Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niekorzystny rezultat można zweryfikować. Sprawdź, jak wygląda procedura

Wyniki egzaminów ósmoklasisty ogłoszone zostały przez CKE 1 lipca. Uzyskane rezultaty w dużej mierze zadecydują o tym, jak przebiegnie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Im wyższy wynik, tym większe szansę, że od września rozpocznie się naukę w wymarzonej placówce. Dlatego też jeśli egzaminy nie do końca poszły pomyślnie, uczniom przysługuje prawo do odwołania. Niekorzystny rezultat może zostać ponownie zweryfikowany. Jak wygląda odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty? Jakich formalności należy dopełnić?

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to zdecydowanie pierwsze tak poważne wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się uczniowie na długiej, edukacyjnej ścieżce. Uzyskane rezultaty nie tylko informują o posiadanej przez absolwenta podstawówki wiedzy, ale także – a może raczej przede wszystkim – odpowiadają za to, jak zakończy się postępowanie rekrutacyjne do szkoły ponadpodstawowej. O przyjęciu do liceum czy technikum decydują bowiem w głównej mierze wyniki egzaminu, a także świadectwo i oceny.

Nic więc dziwnego, że wszystkim, którzy chcą od września zacząć naukę w wymarzonej szkole i klasie, tak bardzo zależy na tym, aby rezultaty były jak najlepsze. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że – podobnie jak w przypadku innych ważnych egzaminów – ósmoklasistom przysługuje prawo do odwołania od wyników. Zgodnie z przepisami uczniowie i ich rodzice mają od momentu ogłoszenia wyników 6 miesięcy na rozpoczęcie całej procedury.

Zobacz: Nowe przedmioty w szkole. Od września na uczniów czekają ważne zmiany

Jak odwołać się od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

Odwołanie od egzaminu ósmoklasisty nie jest szczególnie skomplikowanym procesem. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Specjalny wzór można pobrać ze strony CKE lub właściwej dla nas OKE. Wniosek najlepiej wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Trzeba jednak pamiętać, że powinien on zostać uzupełniony o następujące dane:

  • imię i nazwisko zdającego,
  • PESEL,
  • dane teleadresowe (adres e-mail i nr telefonu),
  • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

Zgodnie z procedurami dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ma 5 dni na odpowiedź, czyli na wyznaczenie daty (dokładny dzień oraz godzina), kiedy uczeń (i rodzice) będą mogli obejrzeć egzamin. Nie ma jednak jednoznacznych wytycznych co do tego, na kiedy termin zostanie ustalony. Zazwyczaj decydująca jest kolejność składania wniosków.

Na spotkanie należy udać się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Na wgląd do pracy każdy uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mają zapewnione co najmniej 30 minut. W tym czasie mogą spokojnie przyjrzeć się arkuszowi, punktacji, a także robić notatki i zdjęcia, co pozwala na późniejsze spokojne przeanalizowanie poszczególnych zadań w domu. Jednocześnie podczas wizyty obecny jest pracownik OKE, który przedstawia zasady i sposób oceniania, a także odpowiada na zadane pytania.

Jeśli podczas przeglądania egzaminu zostaną stwierdzone błędy lub nieprawidłowości w punktacji, ósmoklasista oraz jego rodzice mają 2 dni robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie i weryfikację liczby punktów. W dokumencie tym powinno zostać zaznaczone, o które dokładnie zadania chodzi (numery) wraz z uzasadnieniem, co zostało niewłaściwie ocenione. Następnie egzamin trafi do weryfikacji i jeśli potwierdzi się, że któreś z poleceń zostało błędnie sprawdzone lub źle policzono punkty, w ciągu 7 dni uczeń powinien zostać o tym poinformowany. Wydaje się również nowe zaświadczenie o wynikach.

Sprawdź: Take It Easy z Easy Breezy: Novakid ponownie zaprasza do udziału w wirtualnym, darmowym obozie językowym dla dzieci

Rodzice pytają o egzamin ósmoklasisty – odwołanie

Czy można odwołać się od wyniku egzaminu ósmoklasisty?

Tak, jest na to 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników przez CKE.

Odwołanie od wyników egzaminu ósmoklasisty – jak wygląda?

Najpierw należy złożyć wniosek o wgląd do egzaminu, po przejrzeniu arkusza są dwa dni robocze na dostarczenie kolejnego wniosku – o ponowne sprawdzenie egzaminu ósmoklasisty.

Dodaj komentarz

Zdrowie dziecka

Wyniki morfologii krwi u dziecka i niemowlaka

Morfologia krwi u dzieci i niemowląt Morfologia krwi i badanie moczu są podstawowymi badaniami laboratoryjnymi pozwalającymi wykryć przyczynę wielu chorób. Zanim przystąpisz do analizy wyników musisz wiedzieć, że morfologia krwi...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo