Przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi – matura. Co jeśli się o tym zapomni? Jeden błąd może słono kosztować

Matura sprawdza przede wszystkim poziom wiedzy, ale nie tylko. Podczas egzaminu dojrzałości uczniowie muszą wykazać się nie tylko porządnym przygotowaniem, ale także umiejętnością czytania ze zrozumieniem, czyli dokładnym wykonywaniem poleceń. Jednym z takich zadań jest przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi – bez tego matura może nie zostać zaliczona. Czy na maturze z polskiego przenosi się odpowiedzi?

Przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi – matura 2024

Zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych zdający nie tylko odpowiadają na pytania i rozwiązują zadania, ale muszą następnie te rozwiązania przenieść na kartę odpowiedzi. Dotyczy to przede wszystkim zadań zamkniętych (tzw. testowych). Wówczas uczeń zaznacza jedną kratkę z wybraną odpowiedzią, zamalowując ją (koniecznie długopisem z czarnym tuszem!). Niewypełnienie karty odpowiedzi skutkuje utratą punktów za wskazane pytania. W przypadku zadań testowych egzaminatorzy nie sprawdzają bowiem arkusza, a jedynie wspomnianą kartę.

Co ważne jednak, nie każdy uczeń musi przenosić swoje odpowiedzi na kartę. Chodzi o uczniów, którym przysługują specjalne dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów.

Zobacz: Czy nauczyciele widzą wyniki matur? Uczniowie zastanawiają się, czy rezultaty egzaminów są tajne

Kto nie przenosi odpowiedzi na kartę odpowiedzi – matura?

Nie wszyscy uczniowie muszą przenosić swoje odpowiedzi, jeśli są ku temu odpowiednie podstawy, orzeczone przez lekarzy lub specjalistów. Dotyczy to przede wszystkim uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami o charakterze neurologicznym (np. zespół Aspergera) czy np. uczniowie słabo widzący. Specjalne dostosowania w tej kwestii mogą obejmować także uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, np. z dysleksją.

Dostosowanie warunków egzaminu może nastąpić na
podstawie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o nauczaniu indywidualnym,
  • zaświadczenia lekarskiego o chorobie przewlekłej,
  • opinii poradni o dysleksji/dyskalkulii.

Sprawdź: Błąd kardynalny na maturze? Uważaj, te pomyłki mogą skutkować niezaliczeniem egzaminu

Czytelnicy pytają o zaznaczanie odpowiedzi

Czy na maturze z polskiego trzeba przenosić odpowiedzi?

W przypadku karty odpowiedzi na egzaminie z języka polskiego uczeń wpisuje wyłącznie numer PESEL.

Sprawdź też:

Planowanie ślubu oraz wesela

Co zamiast kwiatów na wesele?

Od kilku lat panuje moda na wręczanie różnych drobiazgów podczas składania Młodej Parze życzeń pod Kościołem, zamiast kwiatów. Przyznam szczerze, że bardzo mi się ta moda podoba. Nie jest tajemnicą,...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo