Sprawdzone sposoby na ból kostki

Ból kostki może mieć wiele różnych przyczyn i wynikać zarówno z doznanego urazu (np. skręcenie, zwichnięcie, złamanie), jak i występowania choroby przewlekłej (np. niewydolność żylna, reumatoidalne zapalenie stawów). Bez względu jednak na źródło ból w obrębie stawu skokowego potrafi być bardzo dotkliwy, a przez to utrudniać chodzenie i normalne funkcjonowanie. Dlatego warto skonsultować się z lekarzem w tej sprawie, a jeszcze zanim dojdzie do wizyty, przedsięwziąć odpowiednie środki mające na celu złagodzenie uciążliwych dolegliwości bólowych. Poznaj sprawdzone sposoby na ból stawu skokowego i występujący w jego obrębie stan zapalny.

Zwichnięcie, skręcenie, złamanie – co oznacza ból kostki?

Zanim przejdziemy do opisania możliwości leczenia silnego bólu kostki, omówimy sobie pokrótce urazy, jakie mogą stać się bezpośrednią przyczyną jego wystąpienia. Bo, choć ból w okolicy stawu skokowego rzeczywiście może być objawem różnych chorób, to gdy pojawia się nagle, bezpośrednim jego źródłem na ogół jest uszkodzenie tkanek miękkich, powierzchni stawowych, kości, ścięgien, torebki stawowej czy więzadeł1,2,3.

Najczęstsze przyczyny ostrego bólu w obrębie kostki to1,2,3:

 • skręcenie kostki – to przekroczenie fizjologicznego zakresu ruchu w stawie skokowym, na skutek którego torebka stawowa i więzadła stawowe ulegają rozciągnięciu, niekiedy nawet dochodzi do ich częściowego przerwania, ale powierzchnie stawowe nie ulegają całkowitemu przemieszczeniu względem siebie;
 • zwichnięcie kostki – następuje całkowite uszkodzenie tkanek miękkich (torebki stawowej i więzadeł), ponadto dochodzi do przemieszczenia powierzchni stawowych (końców kości) względem siebie;
 • złamanie kostki – dochodzi do przerwania ciągłości kości, najczęściej występuje złamanie jednokostkowe w obrębie kostki bocznej. Złamanie kości jest najpoważniejszym ze wszystkich urazów.

Postępowanie po urazach stawu skokowego

W okresie 24–48 godzin od wystąpienia urazu zaleca się wdrożenie schematu postępowania PRICE, który sprawdza się w przypadku łagodnego lub umiarkowanego urazu na objawy takie jak silny, wręcz piekący ból, opuchlizna, krwiak i inne niepożądane dolegliwości w okolicach kostki. Postępowanie według schematu PRICE wygląda następująco4:

 • P (protection) – ochrona – w pierwszych dniach wskazane jest odciążanie i oszczędzanie uszkodzonej kończyny celem niepogłębiania zakresu urazu, wskazane jest noszenie ortezy lub specjalnej opaski;
 • R (rest) – odpoczynek – przez okres 24–48 godzin od urazu warto jak najwięcej odpoczywać;
 • I (ice) – chłodzenie – na silny ból i obrzęk dobrze robi stosowanie zimnych okładów przez minimum 10 minut co 2–3 godziny;
 • C (compression) – ucisk – na dużą opuchliznę zastosować można umiarkowany ucisk, np. z wykorzystaniem bandaża lub opaski elastycznej;
 • E (elevation) – elewacja/uniesienie kończyny – zaleca się podczas odpoczynku unosić uszkodzoną kończynę ponad poziom klatki piersiowej (serca).

W razie dotkliwego bólu zastosować można leki przeciwbólowe i przeciwzapalne dostępne bez recepty. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku na własną rękę warto zapoznać się z treścią ulotki, która zawiera dane o działaniach niepożądanych i dawkowaniu oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego.

Jak wygląda diagnostyka i leczenie w zależności od przyczyny bólu kostki?

Jeśli uszkodzenie kostki nie jest poważne i doszło jedynie do potłuczenia, opisane wyżej postępowanie powinno pomóc skutecznie uporać się z bólem. Jeśli jednak silny ból kostki, obrzęk i objawy towarzyszące utrzymują się przez dłuższy czas, najprawdopodobniej doszło do urazu znacznie poważniejszego niż stłuczenie. Podejrzenie skręcenia, zwichnięcia lub złamania stawu skokowego powinno zatem skłonić do konsultacji z ortopedą i wykonania RTG, a jeśli to konieczne, również dokładniejszych badań obrazowych, np. rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej1,2,3.

Leczenie zwichnięcia polega na nastawieniu przemieszczonych końców kości i odtworzeniu układu stawu, a później założeniu unieruchomienia w postaci szyny gipsowej na 2 tygodnie. Z kolei leczenie skręcenia i złamania zwykle wymaga jedynie założenia gipsu, natomiast złamania z przemieszczeniem dodatkowo nastawienia. W obu przypadkach dodatkowo stosuje się leczenie zachowawcze, a jeśli podjęte działania nie pomogą, konieczne jest leczenie operacyjne. W ramach rekonwalescencji po każdym urazie zalecana jest rehabilitacja i fizykoterapia1,2,3.

Przygotowane w ramach płatnej promocji marki Diky


Bibliografia:

 1. Sułko J., Skręcenie stawu skokowego, Medycyna praktyczna dla pacjentów, 2017 (witryna internetowa: https://www.mp.pl/pacjent/ortopedia/choroby-urazy/165580,skrecenie-stawu-skokowego (dostęp: 2023.01.25.)).
 2. Sułko J., Zwichnięcie, Medycyna praktyczna dla pacjentów, 2017 (witryna internetowa: https://www.mp.pl/pacjent/ortopedia/choroby-urazy/165512,zwichniecie (dostęp: 2023.01.25.)).
 3. Sułko J., Złamanie, Medycyna praktyczna dla pacjentów, 2017 (witryna internetowa: https://www.mp.pl/pacjent/ortopedia/choroby-urazy/165537,zlamanie (dostęp: 2023.01.25.)).
 4. Łęgosz P., Sarzyńska S., Małdyk P., Podstawowe zasady postępowania w leczeniu zachowawczym urazów związanych z rekreacyjnym uprawianiem sportu, Z praktyki ortopedy, 3 września 2019, NR 15 (Sierpień 2019).

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo