Nauka w czasie koronawirusa – 9 pytań, na które rodzice chcą znać odpowiedź!

Wprowadzona w minionym tygodniu przez rząd i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa zawierała m.in. decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i pozostałych placówkach oświatowych. Do kiedy i czy wszystkie szkoły będą zamknięte? Co z przedszkolami prywatnymi? Odpowiadamy na pytania rodziców o zamknięcie szkół i przedszkoli z powodu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

1. Do kiedy szkoły będą zamknięte?

Zajęcia w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych zostały zawieszone na okres od 12 do 25 marca 2020 r. Pierwsze dwa dni (12-13 marca) były okresem przejściowym, kiedy odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze. Dzieci, które były w tych dniach nieobecne miały niejako “z automatu” usprawiedliwioną nieobecność. Od poniedziałku 16 marca wszystkie zajęcia zostają zawieszone. Warto zaznaczyć, że data 25 marca jest orientacyjna, a przerwa w pracy szkół może być dłuższa, niż pierwotnie założono. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji.

2. Czy zajęcia z powodu koronawirusa zostały zawieszone we wszystkich szkołach?

Są pewne wyjątki od tej reguły. Należą do nich:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • specjalne ośrodki wychowawcze;
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze;
  • przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Mimo, że działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych nie została zawieszona, nie oznacza to, że rodzic ma obowiązek wysłania dziecka na zajęcia. Placówek nie zamknięto ze względu na dobro dzieci, ponieważ w niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może prowadzić do regresu w efektach terapii czy rehabilitacji. Jednak decyzja o tym, czy dziecko ma pozostać w domu leży jedynie w gestii rodziców. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wychowankowie zostali umieszczeni w ośrodku wychowawczym na podstawie postanowienia sądu i tylko sąd może zdecydować o zabraniu wychowanka z placówki.

3. Czy nauczyciele muszą chodzić do szkoły? Jeśli nie w każdej szkole, to czy wiadomo w których muszą?

To, czy nauczyciele muszą przychodzić do szkoły w trakcie epidemii koronawirusa zależy od decyzji dyrektora oraz organu prowadzącego. Wszystko dlatego, że rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2020 roku jest dziurawe i choć mówi o „czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych”, nie precyzuje warunków pracy nauczycieli.

Zastanawiasz się, czy Twoja szkoła pracuje? Informacji na ten temat możesz zasięgnąć zadając pytanie przez Librusa dyrektorowi szkoły lub pisząc do konkretnego nauczyciela.

4. Czy obsługa w szkołach pracuje mimo braku zajęć?

Podobnie jak w przypadku nauczycieli, również i to zależy od indywidualnej decyzji dyrektora placówki. W przyjętej przez rząd specustawie znalazł się zapis mówiący o możliwości polecenia pracownikowi wykonania pracy zdalnie. Zapis ten pozwala na bardzo szeroką interpretację i w praktyce każdy pracodawca na jego podstawie może zalecić zatrudnionym u siebie pracownikom wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy. Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zalecenia dla zakładów pracy, w których prosi o szczególną dbałość o higienę oraz promowanie pracy zdalnej w przypadku osób powracających z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 lub tych, które hipotetycznie mogą być zarażone. Wszystkie te zapisy tak naprawdę pozostawiają decyzję dyrektorom szkół, przedszkoli i pozostałych ośrodków wychowawczych.

5. Zamknięte szkoły, a co z dziećmi? Czy można wziąć L4?

Wprowadzona przez rząd i podpisana przez prezydenta specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa mówi o tym, że rodzicom dzieci, które nie ukończyły 8 lat przysługuje dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Warunkiem jego otrzymania jest opłacanie składki ZUS za ubezpieczenie chorobowe. Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego rocznego limitu, który wynosi 60 dni. By otrzymać świadczenie wystarczy złożyć u pracodawcy oświadczenie, którego wzór można pobrać tutaj. Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać tylko jeden z rodziców.

6. Czy szkoły prywatne też będą zamknięte?

Podobnie, jak szkoły publiczne, szkoły prywatne również zostały zamknięte. To jednak nie oznacza, że zawiesiły swoją działalność, a dzieci mają dodatkową przerwę w nauce. Większość nauczycieli decyduje się na przesłanie dzieciom prac do wykonania w domu, a część z nich jest na bieżąco sprawdzana.

7. Czy przedszkola prywatne też będą zamknięte?

Podobnie jak szkoły, również przedszkola prywatne są zamknięte, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa pośród dzieci.

8. Czy w czasie, gdy szkoły są zamknięte uczniowie mają czas wolny?

Rząd zachęca do tego, by uczniowie, którzy nie chodzą do szkół pozostali w domu. Prosi o nieodwiedzanie miejsc, w których znajdują się duże skupiska ludzi. Co ważne większość szkół decyduje się na pracę z uczniami online. Za pomocą Librusa oraz innych platform wysyłane są zadania domowe dla dzieci, które są sprawdzane na bieżąco lub też zostaną sprawdzone po powrocie dziecka do szkoły po zakończeniu epidemii.

9. Jak nauka w czasie koronawirusa wygląda w innych krajach?

Kwestia zamykania placówek oświatowych wygląda bardzo różnie w zależności od kraju. Polska zareagowała najszybciej, zamykając szkoły po wykryciu pierwszych przypadków koronawirusa. W Niemczech decyzja o zamknięciu szkół należy do krajów związkowych. Pierwsze tego typu decyzje podjęto pod koniec ubiegłego tygodnia. Inaczej rzecz wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie nie tylko szkoły, przedszkola, ale też wszystkie inne instytucje działają jak dotychczas. Francja z kolei zdecydowała się na zamknięcie placówek edukacyjnych od poniedziałku 16 marca na dwa tygodnie. Na zawieszenie nauki zdecydowały się Włochy, Irlandia, Hiszpania, Filipiny, Portugalia, a także część stanów w USA. Sytuacja zmienia się dynamicznie.

Źródła:

Dodaj komentarz

Świadkowie

Rola świadków na weselu

Z racji tego, że już za dwa tygodnie będę świadkową na weselu siostry, postanowiłam przyjrzeć się tej roli i jej obowiązkom troszeczkę bliżej, a tym, co się nauczyłam, chętnie podzielę...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo