Czy do wniosku 500+ trzeba dołączyć jakieś dokumenty?

500 plus nie jest świadczeniem przyznawanym rodzicom automatycznie. Aby otrzymywać regularne comiesięczne wypłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek na kolejny okres świadczeniowy. Brak takiego wniosku oznacza więc brak pieniędzy. Tegoroczna procedura przyjmowania dokumentów już się rozpoczęła, ale odbywa się ona według nowych zasad. O czym warto wiedzieć? Czy do wniosku 500+ trzeba dołączyć jakieś dokumenty?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Większość rodziców nie musi dołączać do wniosku o 500 plus żadnych dodatkowych dokumentów.
 • Załączniki do wniosku wymagane są tylko w ściśle określonych sytuacjach i dotyczą: rodziców po rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, rodziców zastępczych, opiekunów prawnych i faktycznych, dyrektorów domów pomocy społecznej oraz cudzoziemców.
 • Wnioski można składać od 1 lutego 2022. Złożenie ich po 30 czerwca oznacza utratę środków za każdy miesiąc opóźnienia.

500 plus wniosek 2023 – kiedy składać?

500 plus przyznawane jest na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego roku. Prawo do świadczenie nie jest przedłużane automatycznie, a więc rodzice, którzy chcą dalej pobierać środki, muszą złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

Procedura składania wniosków rozpoczęła się 1 lutego. Aby zachować ciągłość wypłat i nie stracić pieniędzy, najlepiej dopełnić formalności do 30 kwietnia 2023. W tym roku – za sprawą zmiany przepisów – realizację programu przejął ZUS i to właśnie ta instytucja zajmie się przyjmowaniem i rozpatrywaniem dokumentów. Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portali Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

W przypadku dopełnienia wszystkich formalności (tj. złożenia wniosku):

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
 • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 lipca 2023 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2023 r. –  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 sierpnia 2023 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – do 30 września 2023 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia – do 31 października 2023 r.

Warto pamiętać, że lepiej nie zwlekać ze dostarczeniem wniosku. Tylko złożenie go do 30 czerwca gwarantuje wypłatę wszystkich należnych środków. Później rodzice stracą pieniądze za każdy miesiąc opóźnienia.

[…] jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Sprawdź: Wniosek 500 plus – do kiedy? Zbliża się ważny termin dla rodziców. Spóźnialscy stracą pieniądze!

Czy do wniosku 500+ trzeba dołączyć jakieś dokumenty?

Dobra wiadomość dla większości rodziców jest taka, że – odkąd zniesiono kryterium dochodowe – do wniosków o 500 plus nie trzeba już dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

W żadnym razie wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości. W związku z powyższym, standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników […].

Załączniki do wniosku wymagane są tylko w ściśle określonych sytuacjach. Odpowiednie orzeczenie powinni dołączyć rodzice po rozwodzie lub w separacji, którzy sprawują opiekę naprzemienną. Podobnie w przypadku opiekunów faktycznych lub prawnych dziecka – oni również muszą dodać do wniosku odpowiednie dokumenty sądowe.

500 plus na dziecko mogą otrzymywać także rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, a także dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnegg ośrodka preadopcyjnego. W takim przypadku również do wniosku również należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia potwierdzającej przyjęcie dziecka pod opiekę.

O przyznanie 500 plus mogą się także ubiegać cudzoziemcy. Muszą jednak posiadać odpowiednie dokumenty, które określają charakter pobytu. Taki dokument trzeba załączyć do wniosku.

Zobacz: Wniosek o zamrożenie cen prądu 2023. Jak i kiedy trzeba go złożyć, aby otrzymywać niższe rachunki?

Jakie załączniki do wniosku 500+? Tylko w określonych przypadkach

Jak już wyżej wspomniano, załączniki do 500 plus konieczne są tylko w niektórych sytuacjach. Szczegółowe informacje o tym, co jest potrzebne do złożenia wniosku o 500+ w tych przypadkach, znajdziemy na oficjalnej stronie ZUS. Dokładną listę prezentujemy poniżej.

Załączniki do wniosku 500+ (konieczne tylko w określonych przypadkach):

 • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
 • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Sprawdź: 1000 zł na drugie dziecko. Komu przysługuje dodatek w wysokości 12 tysięcy? Oto warunki

Rodzice pytają, czy do wniosku 500+ trzeba dołączyć jakieś dokumenty

500 plus jakie dokumenty?

Standardowy wniosek nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów. Odpowiedni załączniki muszą dodać wyłącznie: rodzice sprawujący opiekę naprzemienną, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni i faktyczni, a także dyrektorowie domów pomocy społecznej oraz cudzoziemcy.

Wniosek 500+ jakie załączniki?

Konieczność dołączenia załączników do wniosku o 500+ dotyczy wyłącznie: rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, rodziców zastępczych, opiekunów prawnych i faktycznych, dyrektorów domów pomocy społecznej oraz cudzoziemców. Powinni oni dostarczyć odpowiednie zaświadczenia lub orzeczenia sądowe.

Co potrzeba do 500+?

Do standardowego wniosku o 500 plus nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Jakie dokumenty do 500+?

W 2022 nie trzeba dołączać do wniosku o 500 plus żadnych dodatkowych dokumentów. Dodatkowe załączniki muszą złożyć tylko: rodzice sprawujący opiekę naprzemienną, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni i faktyczni, a także dyrektorowie domów pomocy społecznej oraz cudzoziemcy.

Jakie załączniki do 500+?

Dodatkowe dokumenty do 500+ (oprócz wniosku) wymagane są wyłącznie od rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, rodziców zastępczych, opiekunów prawnych i faktycznych, dyrektorów domów pomocy społecznej oraz cudzoziemców. Powinni oni dostarczyć odpowiednie zaświadczenia lub orzeczenia sądowe.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo