Czy religia wlicza się do średniej 2022? Rozwiązanie z korzyścią dla uczniów

Gdy zbliża się termin wystawiania ocen semestralnych lub na koniec roku często wśród uczniów i ich rodziców pojawia się pytanie, czy religia jest wliczana do średniej. Podobne wątpliwości dotyczą także momentu podjęcia decyzji, czy dziecko powinno uczęszczać na ten przedmiot, czy może jednak na etykę. Chociaż uczniowie otrzymują standardowe oceny z religii, to jednak nie jest ona traktowana na równi z pozostałymi przedmiotami. Sprawdź, jak to dokładnie wygląda. Czy religia wlicza się do średniej ocen 2022?

Czy ocena z religii wlicza się do średniej ocen 2022?

Zgodnie z aktualnymi zasadami panującymi w oświacie w większości placówek w Polsce organizowane w ramach planu lekcji zajęcia z religii. Nie każdy uczeń musi jednak na nie uczęszczać. Jeśli on lub jego rodzice zdecydują inaczej, może zapisać się na zajęcia z etyki (o ile takie są prowadzone w szkole) lub nie uczestniczyć w żadnych z wymienionych.

W przypadku podjęcia decyzji o uczęszczaniu na zajęcia z etyki lub religii należy pamiętać o tym, że uczeń jest podczas tych zajęć normalnie oceniany, a prowadzący ma prawo wymagać określonej wiedzy i stawiać za nią stopnie. Co istotne, uzyskana na koniec ocena roczna z religii (bądź etyki) wlicza się do średniej, w związku z czym może zaważyć np. na kwestii otrzymania stypendium lub wyróżnienia na świadectwie.

Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Jeśli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę w miejscu przeznaczonym na ocenę z tego przedmiotu na świadectwie wpisywana jest pozioma kreska. W przypadku uczestnictwa w obu przedmiotach umieszcza się dwie oceny.

Religia i etyka nie mają jednak takiego samego statusu jak inne przedmioty. Udział w nich nie jest obowiązkowy, a zatem nawet otrzymanie oceny niedostatecznej na koniec roku nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. Z punktu widzenia uczniów bardzo korzystne rozwiązanie.

Zobacz: Oceny z zachowania. Jakie są stopnie z zachowania w szkole?

Czy religia wlicza się do średniej w 8 klasie 2022?

Jeśli uczeń klasy ósmej uczęszcza na zajęcia z religii lub etyki, to niezależnie od etapu edukacji uzyskana na koniec roku/semestru ocena będzie wliczać się do średniej. Dotyczy to także uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Warto więc postarać się szczególnie w tej ostatniej klasie, aby końcowa ocena była pozytywna. Może mieć ona wpływ na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej.

Sprawdź: Do kiedy wystawianie ocen 2022. Do którego czerwca muszą być wystawione oceny?

Czy religia wlicza się do średniej w liceum?

Tak, ocena z religii oraz etyki wlicza się do średniej na każdym etapie edukacji, o ile oczywiście uczeń zadeklaruje chęć uczestniczenia w tych zajęciach. Najistotniejsze jednak jest to, że z żadnego z tych przedmiotów nie można nie zdać, tzn. otrzymanie oceny niedostatecznej nie może zaważyć na promocji do następnej klasy.

Zobacz: Jedynka na koniec roku 2022. Czy z jedną jedynką można przejść do następnej klasy?

Czy religia wlicza się do czerwonego paska?

Ocena z religii (lub etyki) jest wliczana do średniej na koniec roku. W związku z tym jak najbardziej może zaważyć na tym, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem (tzw. czerwony pasek), czy też stypendium. Aby uzyskać czerwony pasek, należy osiągnąć średnią wynoszącą co najmniej 4,75, a także otrzymać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Sprawdź: Oceny w szkole. Jaka obowiązuje skala ocen? Dopuszczający – jaka to ocena?

Rodzice pytają o ocenę z religii

Czy religia wlicza się do średniej 2021/2022?

Tak, ocena z religii wlicza się do średniej.

Czy religia wlicza się do paska?

Religia zalicza się do średniej, a więc ma wpływ także na to, czy uczeń otrzyma czerwony pasek.

Czy religia wlicza się do świadectwa?

Tak, ocena z religii normalnie umieszcza jest na świadectwie i wlicza się do średniej ocen na koniec roku.

Czy średnia z religii wpływa na średnią?

Tak, ocena z religii bądź etyki ma taki sam wpływ na średnią jak pozostałe oceny z przedmiotów.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo