Jedynka na koniec roku 2023/2024. Czy z jedną jedynką można przejść do następnej klasy?

Jedynka na koniec roku szkolnego, który nieubłaganie się zbliża, czy jest to duży problem dla dziecka i rodzica?. Koniec roku szkolnego dla niektórych uczniów jest „ostatnią prostą”, aby uzyskać lepsze oceny, a dla niektórych jest to okres wielkiego odliczania do oczekiwanych wakacji. Co zrobić, gdy dziecku wychodzi ocena niedostateczna na koniec roku?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Uczeń może maksymalnie raz w ciągu etapu edukacyjnego przejść do wyższej klasy z jedynką;
  • Uczeń ma możliwość poprawienia zagrożenia oceną niedostateczną;
  • Nauczyciel nie może wstawić jedynki za nieobecność na sprawdzianie.

Jedynka na koniec roku 2024

Zakończenie roku szkolnego dla większości uczniów jest okresem bardzo przyjemnym oznaczającym rozpoczęcie wakacji. Jednak jest również grupa uczniów, dla których jest to nieprzyjemny okres ze względu na niewiadomą, jaką jest dalsza nauka po otrzymaniu oceny niedostatecznej na koniec roku. Wielu uczniów stresuje się również ze względu na rodziców, których reakcja na ocenę niedostateczną nigdy nie jest przyjemna. Co tak naprawdę oznacza jedynka na koniec roku szkolnego i jak wygląda edukacja po niezaliczonym roku z danego przedmiotu?

Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi na te pytania, warto zastanowić się nad tym, za co tak naprawdę możemy otrzymać jedynkę jako ocenę cząstkową i kiedy nauczyciel musi wpisać nam ocenę niedostateczną na koniec roku.

Zobacz: Jaka średnia na czerwony pasek?

Za co nauczyciel nie może stawiać jedynki?

Nauczyciel jako osoba weryfikująca wiedzę uczniów może stawiać oceny za postępy w opanowaniu materiału. W niektórych polskich szkołach nauczyciele potrafią wystawić uczniowi ocenę niedostateczną za niestawienie się na sprawdzianie lub kartkówce. Tacy nauczyciele niestety nie zdają sobie sprawy z tego, że naruszają przepisy prawa oświatowego, a dokładniej art. 44b ust. prawa oświatowego. Pod dużym znakiem zapytania stoi również możliwość karania uczniów jedynką za zachowanie.

Za co nauczyciel może stawiać jedynki?

Nauczyciel jest osobą, której zadaniem jest nauczanie, a także weryfikacja przyswojonych treści podczas zajęć. Każdy z nauczycieli może zweryfikować wiedzę ucznia i na podstawie tej weryfikacji wystawić ocenę negatywną (czyli jedynkę).

Ile można mieć ocen niedostatecznych na koniec roku?

Ile można mieć jedynek na koniec roku? To pytanie zadaje sobie wielu uczniów i rodziców. Uczeń może otrzymać jedynki z każdego przedmiotu, ale otrzymanie z trzech lub więcej przedmiotów jedynkę na koniec roku „zamyka furtkę” do egzaminu poprawkowego, który umożliwia zdanie klasy, mimo otrzymanych jedynek na koniec roku. Do egzaminu poprawkowego mogą podejść uczniowie, którzy nie zaliczyli dwóch przedmiotów.

O 1 na koniec roku nauczyciel powinien poinformować zarówno ucznia, jak i jego rodziców drogą telefoniczną lub oficjalnym listem ze szkoły. Nauczyciel musi poinformować rodziców dziecka z dniem wystawienia ocen proponowanych. Zagrożenie na koniec roku nie jest ostateczną oceną i uczeń ma jeszcze trochę czasu, aby ją poprawić. Do kiedy nauczyciel może wystawić zagrożenie? Okres, do kiedy nauczyciel musi wystawić zagrożenie, jest zależne przede wszystkim od szkoły – nie ma ogólnopolskiego okresu, w którym muszą zostać wystawione zagrożenia, a wszystko to zależne jest od regulaminu oceniania danej placówki.

Uczeń zagrożony oceną niedostateczną – procedury zawsze obejmują poinformowanie rodziców ucznia o danym zagrożeniu, a samo zagrożenie jest zawsze wystawiane odpowiednio wcześnie, aby uczeń miał możliwość poprawienia oceny (stąd nazwa „zagrożenie oceną niedostateczną”).

Sprawdź: Wystawienie ocen. Do którego czerwca muszą być wystawione oceny?

Poprawa oceny niedostatecznej na koniec roku

Otrzymanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną ucznia to jeszcze nie koniec świata. Zagrożenie specjalnie się tak nazywa, ponieważ informuje nas ono o możliwości pojawienia się na świadectwie końcowym oceny niedostatecznej. Jednak można je poprawić, dzięki czemu uczeń może wyjść na prostą z ocenami. Aby móc poprawić zagrożenie oceną niedostateczną należy przede wszystkim uzgodnić z nauczycielem, co należy zrobić – nauczyciel powinien wskazać uczniowi sprawdziany, które powinien zaliczyć, a także co powinien poprawić.

Co, gdy jednak uczeń ma już pewną jedynkę na koniec roku? Wystawienie oceny niedostatecznej na koniec roku nie oznacza, że oceny również nie można poprawić. Istnieje możliwość poprawienia maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych w ciągu roku szkolnego i w tym celu należy napisać egzamin poprawkowy pod specjalną komisją, który obejmuje materiał z całego roku szkolnego z danego przedmiotu. 

Sprawdź: Jak obliczyć średnią na koniec roku?

Promocja do następnej klasy z oceną niedostateczną 2024? Tzw. przejście warunkowe

Czy z jedną 1 można przejść do następnej klasy? Tak jak wyżej napisaliśmy, uczeń ma możliwość napisania egzaminu poprawkowego z maksymalnie dwóch przedmiotów, ale jego niezaliczenie jest równoznaczne jedynką na świadectwie końcowym. Co w sytuacji, gdy uczeń nie zaliczył jednego egzaminu? Czy z jedną jedynką na koniec roku można zdać? Każdy uczeń maksymalnie raz w ciągu danego etapu edukacji może skorzystać z tzw. zaliczenia warunkowego, ale tylko w przypadku, gdy zajęcia z danego przedmiotu będą odbywać się w następnej klasie. W skrócie, każdy uczeń ma możliwość skorzystać z warunkowego zaliczenia przedmiotu, z którego wyszła mu jedynka na zakończenie roku, o ile ten będzie mógł wziąć w nich udział na kolejnym etapie edukacji.

Zobacz: Kiedy jest koniec roku szkolnego? Uczniowie powinni być zadowoleni

Nie zgadzam się z oceną na koniec roku – co w takiej sytuacji?

Jeśli nie zgadzasz się z oceną końcoworoczną, zawsze możesz podejść egzaminu poprawkowego lub ewentualnie pogadać z nauczycielem oraz dyrektorem szkoły o ocenie, szczególnie gdy średnia ocen wychodzi większa niż ocena końcowa.

Rodzice pytają o jedynkę na zakończenie roku:

Czy można zdać z jedną jedynką 2024?

Uczniowi przysługuje maksymalnie jeden tzw. warunek w ciągu etapu edukacyjnego, czyli może tylko jeden raz zdać z jedynką.

Ile jedynek można mieć na koniec roku?

Na świadectwie można mieć ze wszystkich przedmiotów jedynki, ale wtedy nie ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego – do takiego egzaminu można podejść, mając maksymalnie dwie jedynki na koniec roku.

Ile można mieć zagrożeń na koniec roku?

Uczeń może dostać zagrożenie z każdego przedmiotu, ponieważ jest to jedynie informacja, która ma poinformować, że istnieje możliwość wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku.

Co jeśli mam 1 na koniec roku?

Jeśli otrzymałeś(aś) ocenę niedostateczną na koniec roku, możesz być spokojny(a) – przed tobą jeszcze egzamin poprawkowy oraz ewentualne zaliczenie warunkowe z maksymalnie jednego przedmiotu.

Czy nauczyciel może wystawić 1 bez zagrożenia?

Nauczyciel nie ma prawa wystawić jedynki bez zagrożenia. Jeśli wystawił Ci daną ocenę proponowaną, to nie może jej obniżyć – ocena proponowana jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla ucznia.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo