Dofinansowanie do prądu 2022. Komu przysługuje i gdzie należy złożyć wniosek? Jest kilka warunków

Ze względu na rosnącą inflację pod koniec ubiegłego roku rząd postanowił wprowadzić dodatek osłonowy, którego celem jest zniwelowanie coraz wyższych cen energii, gazu i żywności. W ramach projektu do wielu gospodarstw domowych mają trafić specjalne rekompensaty. Niektóre rodziny mogą liczyć nawet na ponad 1400 złotych wsparcia. Aby otrzymać świadczenie, trzeba jednak spełnić określone w ustawie warunki. Jak uzyskać dopłatę do prądu? Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do prądu 2022?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, a także od rodzaju źródła ogrzewania w domu. Maksymalnie może wynieść nawet ponad 1400 zł.
  • Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić określone kryterium dochodowe. Miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 2100 zł netto, a w wieloosobowym - 1500 zł netto na osobę.
  • Wnioski o dodatek osłonowy można składać już od stycznia w urzędzie gminy lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu ePUAP.

Dofinansowanie do prądu 2022

Jednym z najważniejszych elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej jest przyjęty pod koniec 2021 roku projekt wprowadzający dodatek osłonowy. W ramach nowych przepisów od początku tego roku obowiązuje nowe, systemowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, które zostały najmocniej dotknięte ostatnimi podwyżkami cen energii, paliwa czy artykułów spożywczych.

Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadziliśmy dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostaną ponad 4 mld złAnna Moskwa, szefowa resortu klimatu i środowiska

Wysokość dofinansowanie jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, kwoty dochodu, a także źródła ogrzewania. Część rodzin może otrzymać maksymalnie nieco ponad 1400 złotych. Jakie konkretnie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do dodatku?

Zobacz: Ulga na internet – co ile lat można ją odliczyć? Trzeba uważać, aby nie stracić pieniędzy

Dopłaty do prądu dla gospodarstw domowych – jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie, jest kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych miesięczna kwota dochodu nie może przekroczyć 2100 złotych netto, a jeśli chodzi o gospodarstwa wieloosobowe – nie może to być suma nieprzekraczająca 1500 złotych netto na osobę. Im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym naturalnie wyższe dofinansowanie do prądu czy gazu.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* rocznie przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* rocznie przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* rocznie przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* rocznie przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Nieco wyższe dofinansowanie (kwota oznaczona “gwiazdką”) trafi do gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania stanowią: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym w przypadku jego przyznania obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że nawet te rodziny, które nie do końca mieszczą się w kryterium dochodowym, będą mogły ubiegać się o dopłatę.

dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Sprawdź: Kiedy wypłata RKO? Nie wszyscy dostaną pieniądze od razu

Dopłaty do prądu 2022 wniosek

Wnioski można składać od 7 stycznia 2022 w urzędach gminy lub drogą elektroniczną. Jeśli ktoś dostarczył dokumenty do końca stycznia, przed końcem marca powinien otrzymać pierwszą ratę – czyli połowę kwoty należnego dodatku. Złożenie wniosku po 31 stycznia nie oznacza jedna utraty pieniędzy, ale wyłącznie to, że świadczenie trafi na konto w całości, jednorazowo, najpóźniej do 2 grudnia. Warto jednak pamiętać, że przyjmowanie wniosków trwa tylko do 31 października, później nie będą one rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie można znaleźć i pobrać pod tym linkiem.

Kiedy wypłaty dodatku osłonowego?

  • Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
  • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Podczas składania wniosku osobiście w urzędzie gminy oprócz wniosku konieczne może być także okazanie dokumentu tożsamości. W niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach urzędnicy mogą wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów np. potwierdzających otrzymywanie alimentów.

Wnioskodawca może zostać poproszony o okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, w zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia, np. orzeczenia sądu o alimentach w przypadku deklarowania płacenia alimentów na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego i dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające ich zapłatę.gov.pl

Dopłaty do prądu 2022 wniosek online

Wniosek o dopłatę do prądu można złożyć także bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem portalu ePUAP. Wystarczy się do niego zalogować, a następnie spośród katalogu wybrać opcję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Po kliknięciu można już w tym miejscy wysłać wniosek o dodatek osłonowy, ale niezbędne będzie opatrzenie go podpisem elektronicznym, czyli za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zobacz: Karta Dużej Rodziny – zniżki 2022. Jakie są zniżki na Kartę Dużej Rodziny?

Rodzice pytają o dofinansowanie do prądu 2022

Dopłaty do prądu 2022 wniosek elektroniczny – jak złożyć?

Za pośrednictwem portalu ePUAP – wybieramy zakładkę “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i tam wysyłamy wniosek, potwierdzając go podpisem elektronicznym.

Gdzie składać wnioski o dopłatę do prądu?

W urzędach gminy w miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem portalu ePUAP przy użyciu podpisu elektronicznego.

Komu przysługuje zniżka za prąd?

Wszystkim gospodarstwom domowym, które spełniają kryterium dochodowe – w jednoosobowym miesięczny dochód nie może przekraczać 2100 zł netto, a wieloosobowym – 1500 zł netto na osobę.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo