Ile jest punktów na maturze ustnej z języka polskiego? Tyle wystarczy zdobyć, aby zdać!

Po pierwszych, najważniejszych egzaminach pisemnych przyszła pora na matury ustne. Zdający muszą przystąpić do egzaminów z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. To jednak ten pierwszy budzi najwięcej obaw wśród uczniów. Czy rzeczywiście łatwo jest nie zdać? Ile jest punktów na maturze ustnej z języka polskiego? Ile trzeba ich zdobyć, aby zdać?

Ile jest punktów na maturze ustnej z języka polskiego?

Matura ustna z języka polskiego to największy postrach wśród maturzystów, głównie ze względu na stresującą formułę. Każdy zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań – jedno z puli pytań jawnych (dotyczących lektur obowiązkowych), a drugie sposród tzw. niejawnych, które zawierają krótkie polecenie oraz fragment tekstu lub materiał ikonograficzny.

Na egzaminie ustnym z polskiego do zdobycia jest maksymalnie 30 punktów. Maturzysta zda tę część, jeśli uzyska co najmniej 30% punktów, tj. 9 punktów.

Cały egzamin trwa maksymalnie 30 minut. Pierwsze 15 minut po wylosowaniu zestawy maturzysta może przeznaczyć na przeanalizowanie pytań, przygotowanie odpowiedzi czy sporządzenie krótkich notatek. Po upływie tego czasu rozpoczyna się część właściwa, czyli wypowiedź monologowa zdającego na wylosowane tematy. Może ona trwać maksymalnie 10 minut, a następnie odbywa się jeszcze 5-minutowa rozmowa z komisją.

Zobacz: Czy na maturze ustnej jest lista lektur? Uczniowie liczą na podpowiedzi i inspiracje w arkuszu

Co jeśli nie zdam matury ustnej?

Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego (zdania matury) jest zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej – a także przystąpienie do co najmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym.

Jeśli na którymkolwiek spośród egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym maturzyście się nie powiedzie, może przystąpić do matury poprawkowej. Dotyczy to również matury ustnej. Jest jednak jeden warunek – aby podejść do sierpniowej poprawki, można nie zdać tylko jednego egzaminu. Niezaliczenie większej liczby oznacza konieczność powtórzenia matury w przyszłym roku.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo