Czy na maturze ustnej jest lista lektur? Uczniowie liczą na podpowiedzi i inspiracje w arkuszu

Warunkiem uzyskania świadectwa maturalnego jest zaliczenie nie tylko egzaminów pisemnych, ale także ustnych – z języka polskiego oraz z języka obcego. O ile ten drugi nie budzi większych obaw, o tyle ten pierwszy jest prawdziwym postrachem wśród uczniów. Czy na maturze ustnej jest lista lektur?

Czy na maturze ustnej jest lista lektur?

Egzamin ustny z języka polskiego to prawdziwa zmora wszystkich maturzystów. W tym roku zdający muszą być przygotowania ze 110 pytań jawnych, sposród których wylosują jedno i będą musieli je szczegółowo omówić przed komisją. Oprócz zadania jawnego każdy maturzysta znajdzie w zestawie jeszcze jedno polecenie z puli tzw. niejawnych. Będzie ono dotyczyło zamieszczonego fragmentu tekstu lub materiału ikonicznego.

Uczniowie zastanawiają się, czy w wylosowanym zestawie będzie wydrukowana także lista lektur obowiązkowych, tak jak na maturze pisemnej z polskiego. Zestawienie okazuje się bardzo przydatne, ponieważ w sytuacji silnego stresu można sobie przypomnieć omawiane utwory, znaleźć inspirację, do czego się odwołać. Niestety na egzaminie ustnym takich pomocy nie ma. Maturzysta losuje zestaw składający się z dwóch zadań.

Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z dwóch zadań:

  • zadanie 1. zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej – zamieszczonej w podstawie programowej na poziomie podstawowym do realizacji w całości lub we fragmentach i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu.
  • zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Zobacz: Matura matematyka 2024 odpowiedzi. Sprawdź, czy poprawnie rozwiązałeś zadania!

Jak wygląda matura ustna z języka polskiego?

Matura ustna z języka polskiego to obowiązkowy egzamin dla każdego maturzysty. Aby otrzymać świadectwo maturalne, trzeba go zdać na minimum 30%. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów, a zatem wystarczy 9 punktów, aby zaliczyć.

Przebieg egzaminy według oficjalnego informatora CKE:

  1. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny zawierający dwa zadania.
  2. Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi monologowych na dwa tematy zamieszczone w wylosowanym zestawie (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze) – ta część trwa nie więcej niż 15 minut.
  3. Zdający wygłasza wypowiedzi monologowe. Wypowiedzi monologowe zdającego nie mogą być przerywane przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nie przeznaczony). Zdający nie musi realizować zadań w kolejności, w jakiej zostały zamieszczone w zestawie zadań egzaminacyjnych – może rozpocząć wypowiedź od wybranego przez siebie zadania – ta część trwa nie dłużej niż 10 minut.
  4. Rozmowa zespołu przedmiotowego ze zdającym może dotyczyć: zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do jednego z dwóch zadań, utworu literackiego albo tekstu kultury, w tym materiału ikonicznego, dołączonego do polecenia lub treści utworów literackich i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedziach – ta część trwa nie dłużej niż 5 minut.

Dokładne instrukcje i wymagania można przeczytać w informatorze CKE dostępnym pod tym linkiem: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

Sprawdź też:

Suknie Ślubne

Suknia ślubna

Suknia ślubna: wymarzona, wyśniona, albo wręcz przeciwnie – wielki znak zapytania. Podpowiadamy, jaki fason sukni ślubnej będzie najlepszy i na co zwrócić uwagę podczas przymiarek. Decyzja dotycząca wyboru sukni ślubnej jest jedną...

Czytaj dalej →
Toasty weselne

Toasty weselne

Witam czytelników ponownie. Jak pisałam we wcześniejszych postach, wesele mojej siostry zbliża się wielkimi krokami (przyszła sobota) i wczoraj zaczęłam zastanawiać się na toastami weselnymi. Co prawda toasty najczęściej wznoszą...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo