Unieważnienie matury — kiedy CKE może to zrobić?

„Twoja matura została unieważniona” — taki komunikat przyprawia o ciarki na plecach, prawda? Na szczęście nie słyszy go zbyt wiele osób. Mimo to warto wiedzieć, kiedy Centralna Komisja Egzaminacyjna może zdecydować się sięgnąć po ten ostateczny środek.

Unieważniona matura w 2024 roku

W pierwszym dniu matur jeden ze zdających wykazał się wyjątkowym brakiem znajomości zasad egzaminacyjnych, ale i zdrowego rozsądku. Udało mu się zrobić zdjęcie arkusza maturalnego wraz z własnym numerem PESEL, a następnie… umieścić tę fotografię w sieci.

Identyfikacja maturzysty nie była zatem trudna, a CKE unieważniła maturę już w kilka godzin po incydencie. Ciekawe jest jednak nie tylko to, że maturzysta wpadł na taki pomysł, ale również to, że miał możliwość jego wcielenia w życie. Wyciągnięcie telefonu na maturze jest niewykonalne, jeśli obserwacja prowadzona jest prawidłowo, dlatego szkoła będzie musiała złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Sytuacja miała miejsce w liceum dla dorosłych.

Zdając maturę trzeba myśleć. Uwaga na przekręty maturalne.

Kiedy CKE unieważnia maturę?

Egzamin maturalny może być unieważniony na sali egzaminacyjnej, ale także w trakcie sprawdzania matury przez CKE.

Informator Maturalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jasno wskazuje, że każdy maturzysta ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania i udzielać odpowiedzi na arkuszu maturalnym.

Dowiedzenie braku samodzielności w zdawaniu egzaminu prowadzi do jego przerwania i natychmiastowego unieważnienia.

Jeśli zatem uczniowie ściągają, rozmawiają z innymi lub stwierdzono, że wnieśli na salę urządzenie telekomunikacyjne, w tym smartfon, tablet czy słuchawki, mogą zostać poproszeni o opuszczenie sali. Zatem odpowiedź na pytanie, co grozi za ściąganie na maturze, jest jednoznaczna — konieczność podejścia do egzaminu za rok.

Co więcej, maturzysta, który w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg egzaminu przeszkadzając innym, także może się spodziewać konsekwencji w postaci unieważnienia jego matury.

Sprawdzanie matury a jej unieważnienie

Egzaminy maturalne są sprawdzane przez egzaminatorów CKE. Jeśli w trakcie oceniania arkusza egzaminator stwierdzi, że praca nie została wykonana samodzielnie, automatycznie matura jest unieważniana.

Na jakiej podstawie egzaminator stwierdza ten „brak samodzielności”? Po pierwsze, jeśli dwa arkusze egzaminacyjne posiadają identyczne odpowiedzi. Co ważne, egzaminator ani CKE nie mają obowiązku dodatkowego sprawdzania, czy faktycznie uczniowie współpracowali ze sobą. Jeśli nie zgadzają się z opinią CKE, mogą próbować się odwołać od decyzji egzaminatorów.

Kolejnym przypadkiem może być załączenie całego fragmentu książki czy innego zewnętrznego źródła, co może wskazywać na przepisanie go z internetu czy ściągi. Jak widać, uczenie się na pamięć nie popłaca.

Konsekwencje niepodejścia do matury

Matura nie może być unieważniona, jeśli uczeń nie stawił się na egzaminie nie ze swojej winy. Warunkiem jednak jest, aby zaistniała sytuacja została przez niego dobrze udokumentowana.

Dokumentem takim może być poświadczenie z policji na temat wypadku drogowego uniemożliwiającego przejazd, czy od konduktora na temat opóźnienia pociągu. W takich wypadkach nieobecność na maturze będzie usprawiedliwiona i zostanie wyznaczony kolejny termin. Zazwyczaj takie dodatkowe matury odbywają się w czerwcu.

Jednak jeśli uczeń nie podszedł do matury z własnej winy lub nie jest w stanie udowodnić, że nie ponosi za to odpowiedzialności, jego egzamin uznawany jest za niezdany.

Trzeba też pamiętać, że uczeń, aby jego matura została uznana za zdaną, musi podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Nieobecność na maturze rozszerzonej z zadeklarowanego przez maturzystę przedmiotu również skutkuje oblaniem egzaminu.

Konsekwencje unieważnienia matury

Jeśli matura została unieważniona, chociażby tylko z jednego przedmiotu, uczeń nie otrzyma świadectwa dojrzałości. Dalszą tego konsekwencją będzie brak możliwości złożenia aplikacji na studia.

Maturzysta, którego matura została unieważniona, może podchodzić do egzaminu maturalnego ponownie za rok. W obecnej sesji egzaminacyjnej może, ale nie musi, podchodzić do pozostałych egzaminów maturalnych — niezależnie od jego decyzji i tak nie otrzyma świadectwa maturalnego, a wyniki egzaminów nie zostaną przeniesione „na przyszłość”.

Podsumowując, zdecydowanie nie opłaca się próbować przechytrzyć egzaminatorów i korzystać ze „wsparcia” w trakcie egzaminu. Konsekwencje unieważnionej matury są znacznie poważniejsze niż konsekwencje matury zdanej nawet kiepsko.

Planowanie ślubu oraz wesela

Jak przystroić dom Panny Młodej?

Przystrojenie domu Panny Młodej oraz ewentualnie Pana Młodego leży w kwestii świadków. Przynajmniej taka jest tradycja. Nie musimy się jej sztywno trzymać. Często zdarza się, że to sami zainteresowani, czyli...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Intercyza

Intercyza jest umową przedmałżeńską regulującą stosunki majątkowe przyszłych małżonków. Dotyczy części majątku, którą małżonkowie wypracują po ślubie. Nie odnosi się natomiast do dochodów oraz rzeczy, które osoby te miały przed...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo