Ile można dorobić do renty rodzinnej 2022? Od marca nowe limity dochodu

Osoby, którym zostało przyznane prawo do pobieranie renty rodzinnej, mogą podejmować pracę i czerpać z niej dodatkowy dochód, ale muszą pamiętać, że obowiązują ich pewne limity. Przekroczenie kwot granicznych określonych w przepisach będzie skutkowało zawieszeniem lub obniżeniem wysokości świadczenia. Co ważne, od 1 marca kryterium dochodowe dla rencistów zmieniło się. Ile można dorobić do renty rodzinnej 2022?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Osoba pobierająca rentę rodzinną może jednocześnie pracować, ale musi pamiętać o tym, że obowiązują ją limity dochodu.
  • Od 1 marca 2022 rencista (a także wcześniejszy emeryt) może dorobić do 4196,60 zł brutto miesięcznie bez obaw o odebranie środków. Przekroczenie tej kwoty będzie skutkowało obniżeniem świadczenia o sumę przekroczenia.
  • Jeśli dochód osoby na rencie rodzinnej przekroczy 7793,70 zł (brutto) miesięcznie, ZUS zawiesi prawo do świadczenia.

Renta rodzinna a praca 2022

Po śmierci bliskiej osoby jej krewni – w ściśle określonych przypadkach – mogą ubiegać się o rentę rodzinną pod warunkiem, że zmarły miał ustalone prawo do emerytury (lub spełniał warunki do jej uzyskania) lub renty. Najczęściej przyznawana jest dzieciom oraz wdowom/wdowcom, ale wnioskować o nią mogą także wnuki, rodzeństwo oraz rodzice osoby zmarłej. Aby ZUS przyznał prawo do jej pobierania, należy oczywiście spełnić określone kryteria.

Osoby otrzymujące rentę rodzinną mogą oczywiście jednocześnie pracować. Bardzo często tak się właśnie dzieje, szczególnie jeśli ustalona przez ZUS kwota nie jest zbyt wysoka i konieczne jest zalezienie dodatkowego zatrudnienia, aby zasilić domowy budżet. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że rencistów obowiązują odgórnie ustalone limity dochodu. Jeśli ich zarobki przekroczą określone przepisami progi, ZUS może zawiesić wypłaty lub obniżyć wysokość świadczenia. A zatem, ile dokładnie można dorobić do renty rodzinnej w 2022?

Sprawdź: Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Sprawdź, jakie dodatki przysługują mamom

Ile można dorobić do renty rodzinnej w 2022 roku?

Zgodnie z przepisami limity dochodu dla rencistów (a także wcześniejszych emerytów) są weryfikowane raz na kwartał. Wówczas Główny Urząd Statystyczny udostępnia aktualne dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Na tej podstawie ZUS ustala kwoty graniczne, których przekroczenie grozi zawieszeniem lub obniżeniem świadczenia. Jak informują urzędnicy, marzec przyniósł dobre wieści dla wszystkich, którzy dorabiających sobie do renty czy emerytury. Przez najbliższe miesiące będą mogli zarobić kilkaset złotych więcej niż dotychczas, bez obawy o utratę środków z ZUS.

Przypomnijmy, jeśli dochód osoby pobierającej rentę rodzinną przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, ZUS obniży świadczenie o kwotę przekroczenia. Natomiast w przypadku gdy zarobki będą wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta zostanie zawieszona.

Renciści (i wcześniejsi emeryci) nie mogą oni przekroczyć 7793,70 zł. Jeśli z kolei nie osiągną zarobków wynoszących 4196,60 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie mogą pobierać w całości. Od 1 marca 2022 r. kwota do dorobienia będzie znacznie wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach.Informacje od ZUS, cytat za Dziennik Gazeta Prawna

Renta rodzinna – limit zarobków 2022: od 1 marca 2022 roku do 31 maja 2022 roku:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 4196,60 zł.
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 7793,70 zł.

Zobacz: Co należy się wdowie po śmierci męża? Sprawdzamy aktualne przepisy

Ile można dorobić do renty socjalnej 2022?

W przypadku renty socjalnej obowiązują analogiczne zasady jak przy rencie rodzinnej. Osoba uprawniona do jej pobierania może jednocześnie podejmować pracę zarobkową, ale jej dochód nie może przekroczyć tych samych limitów.

Limity dochodów są związane z przeciętnym wynagrodzeniem, które według danych GUS, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5995,09 zł. To sporo więcej niż trzecim kwartale minionego roku, dlatego w marcu, kwietniu i maju 2022 roku zwiększają się limity dla dorabiających „wcześniejszych” emerytów i rencistówIwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

W praktyce oznacza to, że rencista spokojnie może dorabiać maksymalnie do kwoty 4196,60 zł brutto miesięcznie bez obaw, że jakakolwiek część renty zostanie mu potrącona. Jeśli miesięczny dochód przekroczy tę sumę, to ZUS obniży świadczenie o kwotę tego przekroczenia. Identycznie jak przy rencie rodzinnej, świadczeniobiorca nie może zarobić 7793,70 zł (brutto) i więcej miesięcznie, ponieważ prawo do renty zostanie zawieszone.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022 – niedługo pierwsze wypłaty. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Renta rodzinna 2022: ile wynosi?

Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest przede wszystkim od ustalonej sumy świadczenia, która przysługiwała zmarłemu, a także od liczby osób uprawnionych do jej pobierania. Warto jednak dodać, że przy ustalaniu konkretnej kwoty ZUS ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do jakich zmarły mógł mieć prawo w chwili śmierci, i na ich podstawie ustala najkorzystniejszą opcję.

Renta rodzinna wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Jak wynika z danych ZUS, aktualnie najniższa kwota renty rodzinnej wynosi 1338,44 zł.

Zobacz: EPD-18 – czy warto? Brak odpowiedniego wniosku może oznaczać niedopłatę ponad 5000 zł

Rodzice pytają o dorabianie do renty rodzinnej 2022

Ile można dorobić na rencie rodzinnej w 2022?

Kwotą, do której bez obaw można dorabiać, jest od 1 marca 2022 – 4196,60 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty, ZUS obniży rentę o kwotę przekroczenia. Natomiast jeśli rencista dorobi ponad 7793,70 zł (brutto) miesięcznie, prawo do renty zostanie zawieszone.

Ile może dorobić rencista w 2022 r?

Rencista od 1 marca 2022 może dorobić do 4196,60 zł brutto miesięcznie.

Czy na rencie rodzinnej można pracować?

Tak, na rencie rodzinnej można pracować. Trzeba jednak uważać, aby nie przekroczyć limitów dochodów.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo