Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Niektórzy mogą zyskać nawet ponad 1000 zł

Kobieta decydująca się na macierzyństwo musi się czasami liczyć z tym, że będzie musiała – przynajmniej chwilowo – zrezygnować z rozwoju kariery zawodowej, a niekiedy nawet całkowicie ją porzucić. W takich przypadkach często w przyszłości pojawia się problem przy wyliczaniu świadczenia emerytalnego. Warto w takiej sytuacji dokładnie sprawdzić, czy urodzenie dzieci wlicza się do lat pracy. Komu przysługuje dodatek do emerytury za wychowanie dziecka? Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Do stażu pracy wlicza się zarówno okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jak i okres urlopu wychowawczego (z tym, że ten drugi przysługuje tylko zatrudnionym na umowę o pracę).
 • Wysokość emerytury zależy m.in. od okresów składkowych i nieskładkowych. Do nieskładkowych zaliczamy np. urlop wychowawczy, a do składkowych okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.
 • Rodzic wychowujący co najmniej 4 dzieci, który z tego powodu nie podjął pracy lub nie uzyskał prawa do świadczenia emerytalnego, może liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury.

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Jak wynika z przepisów ustawy emerytalnej, wysokość emerytury wylicza się na podstawie kwoty bazowej (czyli przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne) oraz okresów składkowych i nieskładkowych.

Emerytura wynosi:

 1. 24% kwoty bazowej oraz,
 2. po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
 3. po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

Do okresów składkowych zalicza się te, za które przyszły emeryt miał odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Są to zatem najczęściej okresy zatrudnienia na umowę o pracę, prowadzenia własnej działalności, ale także te, kiedy odprowadzanie składek nie było konieczne – czyli np. podczas czynnej służby wojskowej.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022. Już można składać wnioski o dodatek! Komu przysługuje?

Co ważne, z punktu widzenia wszystkich mam, do okresów składkowych wlicza się także czas pobierania zasiłku macierzyńskiego. Przypomnijmy, że prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez 52 tygodnie na jedno dziecko (więcej w przypadku urodzenia dwójki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie).

Do okresów nieskładkowych z kolei zaliczają się: “okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi”. Okres urlopu wychowawczego przysługuje wyłącznie zatrudnionym w ramach umowy o pracę i wliczają się do stażu pracy.

Co ciekawe jednak, w 2015 roku zmieniły się przepisy. Obecne regulacje są znaczenie bardziej korzystne dla matek przy wyliczaniu wysokości emerytury, dzięki nim mamy będą mogły liczyć na wyższe świadczenie. Przy obliczaniu kapitału początkowego do emerytury za każdy rok urlopu wychowawczego oblicza się po 1,3% podstawy wymiaru, a nie jak dotychczas 0,7%.

Za okresy urlopów udzielonych z tytułu opieki nad dziećmi oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi liczymy po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy.Oficjalna strona ZUS

Sprawdź: Co należy się wdowie po śmierci męża? Sprawdzamy aktualne przepisy

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci

Od 2019 roku niektórzy rodzice mogą się ubiegać o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki. Dodatek skierowany jest przede wszystkim do tych rodziców, którzy z powodu obowiązków związanych z dziećmi zmuszone były zrezygnować z kariery zawodowej lub nigdy nie podjęły zatrudnienia i nie uzyskały prawa do świadczenie emerytalnego. O środki mogą się ubiegać zarówno matki, jak i ojcowie pod warunkiem wychowywania co najmniej czwórki dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

 • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
 • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co ważne, dodatek może otrzymać nie tylko rodzic wychowujący własne dzieci, ale także – dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte w ramach tworzenia rodziny zastępczej.

Sprawdź: Emerytura za urodzenie dzieci. Kwota może być naprawdę dużym wsparciem. Są jednak pewne warunki

“Mama 4+”, czyli tzw. emerytury matczyne

W przypadku rodzica niepobierającego ani emerytury, ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające (potocznie znane jako emerytura matczyna) przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od marca 2022 wynosi ona 1338,44 zł brutto, ale – co ważne – podlega ona corocznej waloryzacji. Natomiast rodzic, który pobiera już rentę lub emeryturę, ale wynosi ona mniej niż kwota najniższej emerytury, otrzyma wyrównanie do sumy 1338,44 zł brutto. “Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty”.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – świadczenie nie jest bowiem przyznawane automatycznie. Odpowiedni wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego (druk ZUS-ER-WPS-O2) należy dostarczyć do ZUS-u.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć:

 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Zobacz: 5 dni opieki na dziecko. Poważne zmiany w Kodeksie Pracy! Skorzystają nie tylko rodzice

Czytelnicy pytają, ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci

Czy ZUS doliczy za urodzenie dzieci?

ZUS może doliczyć pieniądze do emerytury w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego tylko w przypadku osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i spełniają pozostałe warunki programu mama 4+.

Ile wynosi dodatek do emerytury za każde urodzone dziecko?

Osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie były w stanie wypracować prawa do chociażby minimalnej emerytury, mogą otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Zobacz też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Finanse, Newsy

Katowice: miasto dofinansuje zatrudnienie niani

W Katowicach lawinowo rośnie zapotrzebowanie na żłobki. Miasto postanowiło wesprzeć młode rodziny poprzez wprowadzenie dofinansowania do wynagrodzenia niań. Komu przysługuje dofinansowanie do zatrudnienia niani? Jak mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału...

Czytaj dalej →
Niemowlę, Karmienie niemowląt

Czy piwo Karmi wpływa na laktację?

Piwo Karmi i bardziej obfita laktacja Pierwszą rzeczą jaką usłyszałem od mojej mamy gdy ta dowiedziała się o tym blogu było: Koniecznie napisz o odgazowanym Karmi, które wpływa na laktację....

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general