Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Sprawdź, jakie dodatki przysługują mamom

Okres ciąży i wychowanie dziecka to naprawdę ogromny wysiłek, ale przy okazji także duże poświęcenie. Kobieta decydująca się na macierzyństwo musi się czasami liczyć z tym, że będzie musiała – przynajmniej chwilowo – zrezygnować z rozwoju kariery zawodowej, a niekiedy nawet całkowicie ją porzucić. W takich przypadkach często w przyszłości pojawia się problem przy wyliczaniu świadczenia emerytalnego. Warto w takiej sytuacji dokładnie sprawdzić, czy wszystkie obowiązujące dodatki za wychowanie dzieci zostały odpowiednio naliczone. Komu przysługuje dodatek do emerytury za wychowanie dziecka? Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Do stażu pracy wlicza się zarówno okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jak i okres urlopu wychowawczego (z tym, że ten drugi przysługuje tylko zatrudnionym na umowę o pracę).
 • Wysokość emerytury zależy m.in. od okresów składkowych i nieskładkowych. Do nieskładkowych zaliczamy np. urlop wychowawczy, a do składkowych okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.
 • Rodzic wychowujący co najmniej 4 dzieci, który z tego powodu nie podjął pracy lub nie uzyskał prawa do świadczenia emerytalnego, może liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury.

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci?

Jak wynika z przepisów ustawy emerytalnej, wysokość emerytury wylicza się na podstawie kwoty bazowej (czyli przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne) oraz okresów składkowych i nieskładkowych.

Emerytura wynosi:

 1. 24% kwoty bazowej oraz,
 2. po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
 3. po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

Do okresów składkowych zalicza się te, za które przyszły emeryt miał odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Są to zatem najczęściej okresy zatrudnienia na umowę o pracę, prowadzenia własnej działalności, ale także te, kiedy odprowadzanie składek nie było konieczne – czyli np. podczas czynnej służby wojskowej.

Co ważne, z punktu widzenia wszystkich mam, do okresów składkowych wlicza się także czas pobierania zasiłku macierzyńskiego. Przypomnijmy, że prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez 52 tygodnie na jedno dziecko (więcej w przypadku urodzenia dwójki lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie).

Do okresów nieskładkowych z kolei zaliczają się: “okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi”. Okres urlopu wychowawczego przysługuje wyłącznie zatrudnionym w ramach umowy o pracę i wliczają się do stażu pracy.

Co ciekawe jednak, w 2015 roku zmieniły się przepisy. Obecne regulacje są znaczenie bardziej korzystne dla matek przy wyliczaniu wysokości emerytury, dzięki nim mamy będą mogły liczyć na wyższe świadczenie. Przy obliczaniu kapitału początkowego do emerytury za każdy rok urlopu wychowawczego oblicza się po 1,3% podstawy wymiaru, a nie jak dotychczas 0,7%.

Za okresy urlopów udzielonych z tytułu opieki nad dziećmi oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi liczymy po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy.Oficjalna strona ZUS

Sprawdź: Co należy się wdowie po śmierci męża? Sprawdzamy aktualne przepisy

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci

Od 2019 roku niektórzy rodzice mogą się ubiegać o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Aby je otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki. Dodatek skierowany jest przede wszystkim do tych rodziców, którzy z powodu obowiązków związanych z dziećmi zmuszone były zrezygnować z kariery zawodowej lub nigdy nie podjęły zatrudnienia i nie uzyskały prawa do świadczenie emerytalnego. O środki mogą się ubiegać zarówno matki, jak i ojcowie pod warunkiem wychowywania co najmniej czwórki dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:

 • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
 • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co ważne, dodatek może otrzymać nie tylko rodzic wychowujący własne dzieci, ale także – dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte w ramach tworzenia rodziny zastępczej.

Sprawdź: Jakie urlopy przysługują rodzicom w 2022 roku? Nadchodzą ważne zmiany!

“Mama 4+”, czyli tzw. emerytury matczyne

W przypadku rodzica niepobierającego ani emerytury, ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające (potocznie znane jako emerytura matczyna) przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2021 wynosi ona 1250,88 zł, ale – co ważne – podlega ona corocznej waloryzacji. Natomiast rodzic, który pobiera już rentę lub emeryturę, ale wynosi ona mniej niż kwota najniższej emerytury, otrzyma wyrównanie do sumy 1250,88 zł. “Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty”.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – świadczenie nie jest bowiem przyznawane automatycznie. Odpowiedni wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego (druk ZUS-ER-WPS-O2) należy dostarczyć do ZUS-u.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć:

 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Zobacz też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Antykoncepcja

Zastrzyk antykoncepcyjny

Metod antykoncepcji jest wiele. Począwszy od tych naturalnych, takich jak kalendarzyk małżeński czy metoda polegająca na kontrolowaniu temperatury ciała, przez metody mechaniczne, czyli prezerwatywy, wkładki domaciczne i dopochwowe kapturki, po...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo