Czy renta wlicza się do emerytury? ZUS uwzględni ją przy obliczaniu stażu pracy, ale trzeba spełniać te warunki

Przy ustalaniu prawa do emerytury znacznie mają wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe, a od ich wymiaru będzie zależeć wysokość świadczenia. Dlatego osoby, które przez dłuższy okres nie mogły pracować ze względu na zły stan zdrowia zastanawiają się, czy renta wlicza się do emerytury. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Czy renta jest okresem składkowym? Czy z renty pobierane są składki emerytalne? Czy renta socjalna wlicza się do stażu pracy? Czy okres pobierania renty wlicza się do stażu pracy? W tym artykule postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości!

Czy renta to okres składkowy? Czy renta wlicza się do stażu pracy?

Wniosek o przyznanie emerytury można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po osiagnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Warto jednak dodać, że sam wiek nie gwarantuje jeszcze wypłaty najniższej emerytury. Zgodnie z przepisami aby ją otrzymać, należy wykazać się odpowiednim stażem pracy, który od października 2017 roku wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Ze względu na ten drugi warunek wszystkim przyszłym emerytom tak bardzo zależy na tym, aby ZUS uwzględnił również okresy przebywania na rencie.

Jak wynika z przepisów, do stażu pracy zaliczają się okresy składkowe (lata pracy) oraz okresy nieskładkowe, czyli czas, kiedy nie trzeba było opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku tej drugiej grupy ZUS uwzględnia m.in.:

  • okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy,
  • okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
  • okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Warto jednak podkreślić, że ZUS uwzględnia okresy nieskładkowe wyłącznie w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych.

Zobacz: Ile wyniesie emerytura po 30 latach pracy za minimalną krajową? Takie świadczenie może przyznać ZUS

Czy renta chorobowa wlicza się do emerytury?

Na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można przeczytać, że okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury wyłącznie w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku.

Co ważne, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe – ograniczone do 1/3 okresów składkowych. Jeśli te wyliczenia dadzą wynik krótszy niż wymagany staż pracy (dla kobiety 20 lat, a dla mężczyzny – niż 25 lat), to doliczone zostaną także okresy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sprawdź: Czy studia liczą się do emerytury? Nauka może zwiększyć staż pracy, ale tylko pod pewnymi warunkami

Czytelnicy pytają, czy renta wlicza się do lat pracy

Czy renta rodzinna wlicza się do emerytury?

Nie, renta rodzinna nie wlicza się do stażu pracy.

Czy renta socjalna wlicza się do emerytury?

ZUS nie wymienia tej renty wśród okresów nieskładkowych wliczanych do emerytury.

Renta wypadkowa a emerytura. Czy renta wypadkowa wlicza się do emerytury?

Do emerytury może liczyć się renta z tytułu niezdolności do pracy.

Czy muszę przejść z renty na emeryturę?

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Czy renta z tytułu niezdolności do pracy wlicza się do emerytury?

Tak, ale wyłącznie w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku.

Zobacz też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo