Jak złożyć wniosek o wgląd do egzaminu ósmoklasisty? Procedura odwoławcza składa się z kilku kroków

Niesatysfakcjonujący rezultat egzaminu ósmoklasisty nie musi oznaczać końca marzeń o nauce w wybranej szkole. Każdy uczeń ma prawo przejrzeć swoją pracę i odwołać się od wyniku. Konieczne jest jednak dopełnienie kilku formalności i dotrzymanie terminów. Jak złożyć wniosek o wgląd do egzaminu ósmoklasisty? Do kiedy można to zrobić?

Jak złożyć wniosek o wgląd do egzaminu ósmoklasisty?

Absolwenci szkół podstawowych poznali już wyniki majowych egzaminów. Rezultaty procentowe z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego zadecydują o tym, w której szkole średniej rozpoczną naukę od września. Jeśli liczba uzyskanych punktów nie jest zadowalająca, można złożyć wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i odwołać się od wyniku. Zgodnie z przepisami uczniowie i ich rodzice mają na to pół roku od momentu ogłoszenia rezultatów.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy złożyć do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej osobiście lub drogą pocztową. Wzór formularza można znaleźć na stronie CKE lub właściwej OKE. W dokumencie powinno się umieścić m.in. imię i nazwisko zdającego, nr PESEL, adres e-mail i nr telefonu, wskazanie przedmiotu, do którego chcemy uzyskać wgląd.

Po otrzymaniu wniosku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu 5 dni powinien wyznaczyć dokładny termin, kiedy uczeń wraz z rodzicami będą mogli obejrzeć egzamin. Data nie jest zazwyczaj bardzo odległa, a decyduje o niej najczęściej kolejność zgłoszeń.

We wskazanym terminie i miejscu należy stawić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Na obejrzenie pracy każdy ma co najmniej 30 minut, w trakcie których można przejrzeć arkusz, przeliczyć punkty, a także zrobić notatki lub/i zdjęcia. Pracownik OKE obecny podczas spotkania wytłumaczy zasady oceniania i odpowie na ewentualne pytania.

Zobacz: Czy wyniki egzaminu ósmoklasisty trzeba odebrać osobiście? Zaświadczenie jest bardzo ważne

Jak odwołać się od egzaminu ósmoklasisty?

Jeśli w trakcie wglądu uczeń i jego rodzice stwierdzą nieprawidłowości w sposobie oceniania lub w liczbie punktów, mają dwa dni na robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie i weryfikację punktacji. W formularzu trzeba wskazać dokładny numer zadania, które zostało nieprawidłowo ocenione, wraz z uzasadnieniem, co jest nie tak. Egzamin zostanie wówczas ponownie zweryfikowany przez innego egzaminatora i jeśli zastrzeżenia się potwierdzą, to OKE w ciągu 7 dni poinformuje o tym i wyda nowe zaświadczenie o wynikach.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo