Jak odwołać się od matury? Niezadowalający wynik można zweryfikować! Złóż wniosek o wgląd do matury

Niesatysfakcjonujący wynik matury to zawsze ogromne rozczarowanie, ale także mnóstwo stresu. Nawet kilka punktów procentowych może zadecydować o tym, czy uda się dostać na wymarzony kierunek studiów, czy trzeba będzie ponownie próbować szczęścia za rok. Każdemu zdającemu przysługuje jednak prawo do weryfikacji wyniku. Może się okazać, że nie wszystkie zadanie zostały poprawnie i dokładnie ocenione. Jak odwołać się od matury? Wniosek o wgląd do matury to pierwszy krok – co dalej?

Wniosek o wgląd do matury. Co dalej?

Słaby wynik z któregoś przedmiotu na maturze to jeszcze nie koniec świata. Warto skorzystać z przysługujących możliwości zweryfikować, czy punkty zostały poprawnie przyznane. Zgodnie z przepisami każdy zdający ma prawo do wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników przez okręgową komisję egzaminacyjną. Jak to zrobić – oto poradnik krok po kroku:

  • Wniosek o wgląd do matury należy złożyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem specjalnego formularza elektronicznego w systemie ZIU. Wnioski można składać już o 7 lipca 2023.
  • Jeśli pojawi się problem ze złożeniem wniosku w systemie ZIU, można wydrukować formularz (można go pobrać na stronie właściwego OKE), wypełnić go i przesłać do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
  • We wniosku powinny się znaleźć: imię i nazwisko zdającego, PESEL, dane teleadresowe (adres, adres e-mail oraz numer telefonu), informacje o przedmiocie, którego ma dotyczyć wgląd oraz termin przystąpienia do egzaminu.
  • Następnie w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powinien wyznaczyć termin, kiedy będzie można przejrzeć pracę.
  • Wglądy do pracy odbywają się we wcześniej wyznaczonym miejscu (zazwyczaj jest to jedna ze szkół w danym okręgu) – informację na ten temat najczęściej można znaleźć na stronie właściwego OKE.

Co ważne, wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu. Oznacza to, że im szybciej złożymy dokumenty, tym szybciej OKE wyznaczy termin wglądu.

Sprawdź: Poprawka matury 2023. Nie każdy może do niej przystąpić. Co robić w przypadku niezdanego egzaminy?

Jak odwołać się od matury?

Jeśli wniosek o wgląd do pracy zostanie rozpatrzony i dyrektor OKE wyznaczy termin, należy się stawić w określonym miejscu i o określonej porze, mając przy sobie koniecznie dokument tożsamości.

Gdy praca zostanie już udostępniona, zdający ma minimum pół godziny na przejrzenie wszystkich zadań (czas nie może być krótszy niż 30 minut, nikt nie ma prawa ucznia wyprosić przed ich upływem). Wgląd odbywa się w obecności pracownika OKE, a uczeń ma do dyspozycji dokładne zasady oceniania poszczególnych zadań. Pracy nie można kopiować, ale możliwe jest wykonywanie zdjęć, można także robić notatki (wszelkie materiały dostarcza OKE). Mniejsze wątpliwości dotyczące oceny można wyjaśnić już w trakcie wglądu.

Jeśli w trakcie wglądu maturzysta stwierdzi nieprawidłowości w ocenie lub niedokładne sprawdzenie pracy, może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. W dokumencie powinno się znaleźć uzasadnienie (wyjaśnienie wątpliwości) wraz ze wskazaniem, którego zadania dotyczy. Uwaga jednak! Uczeń ma na to tylko dwa dni robocze od dnia dokonania wglądu. Lepiej więc nie zwlekać.

Wniosek o weryfikację punktów należy przesłać do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. Jeśli nie ma innej możliwości, można także dostarczyć go osobiście. Weryfikacja sumy punktów powinna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli suma punktów zostanie podwyższona, uczeń otrzymuje nowe dokumenty – w tym świadectwo maturalne.

Zobacz: Do kiedy można odebrać wyniki matur w szkole? W przypadku niektórych uczniów czas ma ogromne znaczenie

Czytelnicy pytają o odwołanie od wyniku matury

Jak się odwołać do matury?

Należy najpierw złożyć wniosek o wgląd do pracy. Można to zrobić na swoim koncie w systemie ZIU.

Odwołanie od matury – kiedy?

Na odwołanie się od wyników zdający ma aż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo