Międzynarodowy Dzień Tolerancji – Dlaczego warto zorganizować Dzień Tolerancji w szkole?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Obchodzony jest zawsze 16 listopada, zaś jego najważniejszy cel to zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem nierówności i dyskryminacji. Oba te negatywne zjawiska obserwujemy także dzisiaj, co sprawia, że potrzeba przypominania o podstawowych wartościach wydaje się niezmiennie aktualna.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Wiele krajów świata cechuje się dzisiaj coraz większą różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. Zjawisko to nasila się z każdym rokiem pod wpływem globalizacji, która zbliża do siebie poszczególne gospodarki, ale także społeczeństwa i wreszcie konkretnych ludzi. Taki stan rzeczy należy oczywiście uznać za niezwykle korzystny. Sprzyja on bowiem nie tylko wzrostowi zamożności światowej populacji, lecz również wzajemnemu poznawaniu się oraz akceptacji dla różnorodności. Niestety, nierzadkie są także postawy odwrotne: niezrozumienie, odrzucenie czy nawet wykluczenie. Właśnie tym ostatnim tendencjom zapobiegać ma Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Czym jednak właściwie jest tolerancja? Pojęcie to zdefiniowała Deklaracja Zasad Tolerancji, ogłoszona przez Konferencję Generalną UNESCO w 1995 r. Zgodnie z tym dokumentem, tolerancję należy rozumieć jako uznanie i akceptację różnic indywidualnych, a także docenianie różnorodności kultur. Postawa tolerancyjna zakłada ciekawość i otwartość, a jednocześnie zrzeczenie się monopolu na prawdę. Jest to zatem nasza wspólna praca na rzecz lepszego, sprawiedliwszego i bardziej harmonijnego świata.

Zobacz też: Etyka w szkole

Dlaczego warto zorganizować Dzień Tolerancji?

Sam Międzynarodowy Dzień Tolerancji miał stanowić odpowiedź Organizacji Narodów Zjednoczonych na coraz wyraźniejsze przejawy przemocy, rasizmu i antysemityzmu. Coroczne obchody posiadają w przeważającej mierze charakter informacyjny i edukacyjny. Przyświeca im kilka priorytetowych zadań:

  • uchwycenie głębszych źródeł nietolerancji,
  • wpływanie na postawy opinii publicznej dzięki szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej,
  • sformułowanie czytelnych wskazówek dla władzy, środowisk naukowych oraz instytucji publicznych, które to wskazówki pomogą wymienionym podmiotom znaleźć sensowne rozwiązania palących problemów.

Dzień Tolerancji powinien zatem stać się okazją do pogłębionej refleksji nad naszym stosunkiem do mniejszości. Ogromna odpowiedzialność spoczywa w tym względzie na mediach, które mają moc kształtowania czy wręcz zmiany jednostkowych opinii. To właśnie głównie od nich zależy, czy i w jakiej formie dotrze do ludzi przesłanie święta obchodzonego 16 listopada. Bez właściwego nagłośnienia w telewizji, prasie i internecie, dzień ten przeminie w kalendarzu zupełnie niezauważony.

Zobacz również: Religia w szkole

Międzynarodowy Dzień Tolerancji w szkole

Pomysłodawcy Międzynarodowego Dnia Tolerancji od samego początku podkreślali, że jego przekaz powinien trafić zwłaszcza do ludzi młodych. W ostateczności to przecież właśnie od nich zależał będzie kształt przyszłych dziesięcioleci. Z tego powodu obchody Dnia zaleca się organizować we wszystkich typach szkół, dostosowując przekaz do możliwości intelektualnych i emocjonalnych poszczególnych grup uczniów. Warto zorganizować Dzień Tolerancji nawet w przedszkolu.

Formy szkolnej aktywności mogą być bardzo różne: począwszy od pogadanek na godzinie wychowawczej, poprzez tematyczne zajęcia z dziedziny kultury czy historii, aż po spotkania z przedstawicielami różnych mniejszości. Zwłaszcza to ostatnie doświadczenie wydaje się nad wyraz cenne – sprawia ono bowiem, że Międzynarodowy Dzień Tolerancji nabiera wreszcie charakteru praktycznego.  

Dodaj komentarz

Turystyka

Cicha strefa bez dziecka w samolocie?

Kilka dni temu media związane z podróżami obiegła informacja, że kolejne linie lotnicze wprowadziły na pokładzie swoich samolotów tak zwane strefy bez dzieci. Tego typu rozwiązania można już spotkać w kilku...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo