Szykuje się rewolucja w szkołach? Koniec z 45-minutowymi i dłuższe weekendy. Jakie są szczegóły programu?

Już od lat regularnie pojawiają się głosy, że polski system edukacji wymaga gruntownych reform. Wszystko wskazuje na to, że w końcu wzięto te opinie pod uwagę i w kilku szkołach w Polsce szykują się naprawdę radykalne zmiany. Nowy system kształcenia zakładający m.in. koniec z 45-minutowymi lekcjami, bardziej indywidualne podejście do ucznia, naciska na nowoczesne metody nauczania, a także wydłużony weekend ma zostać stopniowo wprowadzony w Wodzisławiu Śląskim. Czy system się sprawdzi i rewolucja w szkołach ma szansę opanować całą Polskę?

Rewolucja w szkołach już od 2022

Nie od dziś wiadomo, że polskiej szkole potrzebne są zmiany i opracowanie takich metod nauczania, które bardziej odpowiadałyby potrzebom i możliwościom współczesnej młodzieży. Wobec tej konieczności zdecydowano się opracować prawdziwie rewolucyjną strategię edukacyjną i zgodnie z założeniami ma ona być stopniowo wprowadzana w trzynastu szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim w latach 2022-2026. W tym czasie system ma być testowany, a rezultaty nowych rozwiązań mają podlegać szczegółowym analizom i bieżącej weryfikacji. W zależności od potrzeb specjaliści będą wprowadzać modyfikacje.

Projekt zakłada prawdziwą rewolucję w sposobie kształcenia. Przede wszystkim w szkołach ma zagościć bardziej indywidualne podejście do uczniów, które powinno zapewnić im odpowiednie wsparcie w rozwoju osobistych predyspozycji i zainteresowań. Zgodnie z wytycznymi w placówkach będzie kładziony większy nacisk na przedmioty ścisłe, a zajęcia mają mieć charakter bardziej praktyczny i interdyscyplinarny. Praca na lekcja ma się opierać w dużej mierze na poznawaniu i oswajaniu nowoczesnych technologii i sprzętów, a także na rozwiązywaniu zadań i tworzeniu projektów w większej grupie.

Planujemy wzmocnić kompetencje uczniów, które są kluczowe: kreatywność, logiczne, ale i krytyczne myślenie, umiejętność wyciągania wniosków, współpraca w zespole. Kompetencje mają być oparte na naukach ścisłych, bo to one są najważniejsze, mając na uwadze rozwój techniki i technologii.prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, dla “Gazety Wyborczej”

Sprawdź: Coraz więcej przypadków PIMS u dzieci! Jakie objawy powinny zaniepokoić rodziców?

Radykalne zmiany w systemie: krótsze lekcje i dłuższe weekendy

Rewolucja w szkołach zakłada także wprowadzenie zupełnie nowego systemu zajęć. Lekcje prawdopodobnie nie będą trwały 45 minut, ale zostaną skrócone (na razie nie wiadomo jednak dokładnie o ile). Krócej trwać ma również tydzień pracy – zamiast dotychczasowych 5 dni, uczniowie mają uczestniczyć w zajęciach tylko przez 4.

To jednak nie koniec zmian. Nowa strategia zakłada również stopniowe odejście od tradycyjnego systemu oceniania uczniów na podstawie znanych nam dobrze kartkówek i sprawdzianów. Weryfikacja wiedzy uczniów ma odbywać się na podstawie bardziej indywidualnych testów, połączonych z gruntowną analizą postępów i braków i konsultacjami z nauczycielem.

Planujemy ograniczyć testy z tradycyjnymi ocenami na rzecz testowania, ale z indywidualną pracą z uczniem, omawiania zdobytej wiedzy i wskazania elementów do poprawy. Planujemy ograniczyć istniejący model kartkówek i sprawdzianów.prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, dla “Gazety Wyborczej”

Na drodze do tej rewolucji stoi jednak kilka przeszkód. Przede wszystkim ograniczenia technologiczne i sprzętowe wskazanych szkół z Wodzisławia Śląskiego. Ponieważ projekt zakłada wprowadzanie uczniów w świat nowoczesnych technologii i systemów, niezbędne będzie wyposażenie placówek w odpowiedni sprzęt. Póki co miasto zapewnia, że nie będzie z tym problemu, i uspokaja obawy grona pedagogicznego związane z pracą według nowoczesnych metod. Nauczyciele ze szkół, które biorą udział w projekcie, mają przejść specjalne profesjonalne kursy i szkolenia.

Być może rozwiązania z Wodzisławia Śląskiego to pierwszy krok na drodze do nowego modelu edukacji w Polsce. Jeśli strategia przyniesie wymierne rezultaty i projekt odniesie sukces, to być może rewolucja w szkole obejmie cały kraj.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo