Zasiłek opiekuńczy a zamknięta szkoła? ZUS przypomina, że za naukę zdalną przysługują dodatkowe pieniądze

Z każdym tygodniem przybywa liczba uczniów, którzy muszą uczyć się w trybie zdalnym, ze względu na nowe ognisko wirusa w placówkach oświaty. W momencie zamknięcia szkoły lub przedszkola dla wielu rodziców pojawia się problem z opieką. Młodsze dzieci wymagają stałej obecności kogoś dorosłego, w związku z czym część rodziców i opiekunów zmuszona jest do pozostania w domu. Nie wszyscy wiedzą, że zamknięta szkoła oznacza możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Zgodnie z aktualnymi przepisami dziecko na kwarantannie traktowane jest jak chore, a zatem rodzicom lub opiekunom przysługuje prawo do zwolnienia i zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem, że są ubezpieczeni.
 • O zasiłek mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie dzieci do 14. roku życia; dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 18. roku życia. Świadczenie można otrzymać także na opiekę nad innym członkiem rodziny.
 • Podstawą do wypłaty zasiłku jest odpowiednie oświadczenie dla pracodawcy informujące, że opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny jest konieczna. Oświadczenie musi zawierać: podstawowe dane osoby ubezpieczonej oraz osoby wymagającej opieki, a także termin kwarantanny lub izolacji.

Zasiłek opiekuńczy a zamknięta szkoła

Czwarta fala pandemii nabiera tempa. Codziennie przybywają tysiące nowych zachorowań. Nic zatem dziwnego, że również w szkołach i przedszkolach co chwila pojawiają się nowe zakażenia. W przypadku wykrycia zakażenia w placówce, w zależności od wielkości ogniska wirusa, dyrektor decyduje o wysłaniu na naukę zdalną konkretnej klasy lub całej szkoły. Takie rozwiązanie przyjęto już w ponad 3 tysiącach placówek w całej Polsce.

W momencie kiedy dziecko trafia na kwarantannę w wielu domach pojawia się problem z opieką. Nie wszyscy rodzice są w stanie zapewnić swoim pociechom dzienną opiekunkę, a dziadkowie i bliska rodzina mogą nie mieć możliwości pomóc w danej chwili. W związku z tym większość rodziców i opiekunów w takiej zmuszona jest pozostać z dzieckiem w domu i przez okres kwarantanny nie uczęszczać do pracy. Rodzą się wówczas obawy, że przełożony może nie okazać wyrozumiałości, a także pojawia się stres dotyczący ewentualnych problemów z wynagrodzeniem.

Nie wszyscy mają świadomość, że kwarantanna dziecka traktowana jest według przepisów jak choroba, a zatem rodzice mają prawo uzyskać zwolnienie na czas opieki oraz ubiegać się zasiłek opiekuńczy, gdy szkoła jest zamknięta. Oczywiście pod warunkiem, że są objęci ubezpieczeniem ZUS.

Zobacz: Dziecko na kwarantannie 2021 – co z rodzicami? Jak wygląda opieka?

Dziecko na kwarantannie: rodzic może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły

Urzędnicy ZUS-u przypominają, że rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem skierowanym na kwarantannę i naukę zdalną przysługuje prawo do zasiłku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko na kwarantannie, o której zdecydował sanepid, traktowane jest jak dziecko chore. W związku z tym jeśli rodzic jest ubezpieczony, może się z tego tytułu ubiegać nie tylko o zwolnienie, ale także o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wysokość świadczenia wynosi 80% normalnej pensji.

Gdy dziecko jest skierowane na kwarantannę lub izolację (przez inspekcję sanitarną lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) jest ono chore – w myśl przepisów ustawy zasiłkowej. W związku z tym rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.gov.pl

Zobacz: Czy kwarantanna jest płatna? Kto i ile płaci za kwarantannę?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – przepisy

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie, objęte nauką zdalną? Precyzyjne wytyczne dotyczące przyznawania świadczenia można odnaleźć na oficjalnym serwisie rządowym. Z zamieszczonych tam informacji wynika, że o zasiłek można występować w trzech przypadkach.

Rodzic lub opiekun prawny może się ubiegać o przyznanie go, jeśli sprawuje opiekę nad:

 • “dzieckiem przed ukończeniem 14. roku życia,
 • dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym członkiem rodziny”.

Jeśli chcemy otrzymać zasiłek opiekuńczy, ponieważ szkoła dziecka została zamknięta, a pociecha uczy się zdalnie, nie trzeba składać wniosków. Wystarczy wypełnić odpowiednie oświadczenie dla pracodawcy informujące “o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych”.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo