Zasiłek wychowawczy to specjalnych dodatek dla rodziców. Aby go otrzymać, trzeba spełniać te warunki

Zasiłek wychowawczy to jedno ze świadczeń, które mogą pobierać rodzice w wyjątkowej sytuacji. Zgodnie z przepisami jednak nie należy się on wszystkim, a przyznawany jest wyłącznie w przypadku spełnienia określonych kryteriów. Kluczowe są szczególnie dwa warunki Komu przysługuje dodatek? Kiedy i jak można się o niego ubiegać? Ile wynosi?

Zasiłek wychowawczy 2022 – komu przysługuje?

Po narodzinach dziecka rodzicom przysługuje wsparcie finansowe z tytułu rozmaitych świadczeń rodzinnych, o ile oczywiście spełniają obowiązujące w przepisach warunki. Jednym z takich dodatków jest zasiłek wychowawczy, który mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie dziecka na opiekę, gdy przebywają na urlopie wychowawczym na to właśnie dziecko. Przysługuje więc przybywającym na urlopie wychowawczym:               

  • mamie lub tacie dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

Przyznaje się go w wysokości 400 zł miesięcznie, ale okres pobierania jest ograniczony. Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
  • 36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Co ważne, aby rodzice mogli się ubiegać o zasiłek wychowawczy muszą także dopełnić formalności związanych z formą zatrudnienia. Przysługuje on wyłącznie tym osobom, które mają udokumentowany co najmniej sześciomiesięczny staż pracy, bezpośrednio poprzedzający urlop wychowawczy.

Zobacz: Zasiłek rodzinny 2022. Czy kryterium dochodowe wzrośnie w 2022? Ile wynosi rodzinne 2022?

Jak ubiegać się o świadczenie?

Zgodnie z przepisami jednak na przyznanie zasiłku wychowawczego nie mogą liczyć wszyscy rodzice (bądź opiekunowie) przebywający na urlopie wychowawczym. Nie jest to bowiem oddzielne, samoistne świadczenie. Można się o nie ubiegać tylko wraz zasiłkiem rodzinny – przy tym zaś obowiązuje konkretne kryterium dochodowe. Aby go otrzymać, miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 zł (lub 764 zł – w przypadku rodziny, w której wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością). 

Do wniosku o zasiłek wychowawczy należy dołączyć kilka dodatkowych dokumentów, w tym:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został on udzielony,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych: kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej, która potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.

Sprawdź: Bon turystyczny przedłużony! Rodzice mają dużo czasu na wykorzystanie dodatku. Jak to zrobić?

Rodzice pytają o zasiłek wychowawczy 2022

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy nie jest płaty, w jego trakcie nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 400 zł zasiłku wychowawczego można otrzymać po spełnieniu określonych warunków.

Ile trwa wychowawczy?

Maksymalny okres urlopu wychowawczego to 36 miesięcy. Co ważne jednak, można go wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy?

400 zł miesięcznie przez 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem; w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem – przez 36 miesięcy kalendarzowych; w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu) – przez 72 miesięcy kalendarzowych.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo