Błąd kardynalny na maturze ustnej. Czy za pomyłkę w lekturze obowiązkowej można nie zdać?

Ustna matura z języka polskiego to zmora wszystkich zdających. Najwięcej obaw budzi możliwość wylosowania nielubianej czy słabo znanej lektury, ale stresująca jest sama formuła egzaminu, czyli 10-minutowy monolog. Niepowodzenie na ustnej oznacza konieczność przystąpienia do poprawki w sierpniu lub kolejnym roku. Co grozi za błąd kardynalny na maturze ustnej z polskiej? Czy maturzysta może nie zdać za błąd rzeczowy dotyczący lektury obowiązkowej?

Błąd kardynalny na maturze ustnej. Co grozi za pomyłkę w lekturze obowiązkowej?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z matury ustnej z języka polskiego to jeden z warunków zdania matury. Chociaż rezultat tego egzaminu nie jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na studnia niemal na żadnym uniwersytecie, to bez zaliczenia nie ma mowy o kontynuowaniu edukacji.

W trakcie egzaminu zdający musi wygłosić przed komisją krótką, 10-minutową wypowiedź monologową na tematy, które wcześniej wylosował. Jedno z nich pochodzi z puli tzw. pytań jawnych i odnosi się do lektury obowiązkowej oraz wybranego kontekstu. Drugie natomiast należy do zbioru poleceń niejawnych i może dotyczyć jakiegoś motywu, zagadnienia literackiego w odniesieniu do przytoczonego tekstu.

Za prawidłowe zrealizowanie obu tematów można uzyskać łącznie 16 punktów. Niestety cała wypowiedź zostanie zakwestionowana, a uczeń otrzyma 0 punktów za tę część, jeśli popełni błąd kardynalny.

Zero punktów za dane polecenie (jawne i/lub niejawne) otrzyma uczeń, który:

  • nie ułoży wypowiedzi monologowej,
  • ułoży wypowiedź nie na temat,
  • popełni błąd kardynalny,
  • popełni 3 lub więcej poważnych błędów rzeczowych,
  • nie odniesie się do lektury wskazanej w poleceniu.

Sam błąd kardynalny Centralna Komisja Egzaminacyjna definiuje jako “błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej, do której odwołuje się zdający, w zakresie: a) fabuły, w tym głównych wątków utworu i/lub b) losów głównych bohaterów, w tym np. łączenie biografii różnych bohaterów”. Błąd kardynalny może dotyczyć wyłącznie lektur obowiązkowych.

Zobacz: Czy na maturze ustnej z polskiego można czytać z kartki? Maturzyści co roku mają ten dylemat

Poprawa matury ustnej. Co jeśli nie zdam ustnej z polskiego?

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na maturze ustnej z polskiego wynosi 30. Jak łatwo obliczyć, aby otrzymać wymagane minimum 30%, trzeba zdobyć co najmniej 9 punktów.

Jeśli maturzyście nie powiedzie się podczas tego egzaminu, to jeszcze nie wszystko stracone. Istnieje możliwość podejścia do poprawki w terminie sierpniowym. Ustne egzaminy będą poprawiane 22 sierpnia o godzinie 9:00.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem podejścia do egzaminu poprawkowego jest niezaliczenie wyłącznie jednego spośród obowiązkowych przedmiotów – zarówno pisemnych, jak i ustnych. Jeśli uczeń nie zdał więcej niż jednego egzaminu, to musi czekać do przyszłego roku i podejść do matury od nowa.

Sprawdź też:

Pielęgnacja noworodka

Kąpiel noworodka

Kąpiel noworodka osobiście kojarzy mi się z czymś bardzo ważnym, pełnym napięcia. Pamiętam, jak prawie 20 lat temu rodzice kąpali po raz pierwszy moją młodszą siostrę. Atmosfera, która tej kąpieli...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Obyczaje ślubne

Obyczaje ślubne mimo, że nie zmieniają się zbyt często to jednak można w nich zaobserwować pewne trendy. Sprawdź co takiego się zmienia w najważniejszych elementach ślubu oraz wesela. Suknie ślubne...

Czytaj dalej →
Rodzice

Wszyscy jesteśmy dziećmi!

Dziś krótko ponieważ był to bardzo wyczerpujący dzień. Chciałbym Ci Córeczko z okazji Twojego pierwszego Dnia Dziecka (ten gdy byłaś w brzuszku się nie liczy:P) życzyć, żebyś zawsze … …...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo