Co jeśli ma się 1 na semestr 2023/2024? Uczniowie obawiają się, że mogą nie zdać do następnej klasy

Przełom roku to bardzo intensywny czas w szkołach, ponieważ zbliża się wystawienie ocen na półrocze. Wielu uczniów zastanawia się, co jeśli ma się 1 na semestr. Istnieje uzasadnione ryzyko, że brak pozytywnej oceny w pierwszym półroczu oznacza automatycznie trudności z uzyskaniem promocji do następnej klasy. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy można zdać z 1 na pierwszy semestr? Co się stanie, jak się nie zaliczy pierwszego semestru? Co się dzieje, gdy ma się 1 na półrocze?

Co jeśli ma się 1 na semestr 2023/2024?

Końcówka starego i pierwsze dni nowego roku to w szkołach bardzo intensywny okres. W większości placówek już w połowie lub – najpóźniej – w połowie stycznia powinny być wystawione oceny na pierwszy semestr, dlatego często jeszcze przed przerwą świąteczną rozpoczyna się maraton zaliczeń – kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych itd. Pierwsza połowa stycznia to zazwyczaj ostani moment na to, aby poprawić stopnie i postarać o lepszą ocenę na półrocze, szczególnie w tych szkołach, które zaczynają ferie zimowe w pierwszej turze.

Wizja zbliżającego się zakończenia semestru jest często bardzo stresująca, zwłaszcza dla uczniów, którzy mają niezaliczone jakieś części materiału i grozi im z tego powodu ocena niedostateczna. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nawet brak pozytywnego stopnia z danego przedmiotu nie musi automatycznie oznaczać problemów z uzyskaniem promocji do następnej klasy. Klasyfikacja śródroczna może być jednak brana pod uwagę przy wystawianiu oceny na koniec roku.

Zasady postępowania w przypadku uzyskania na półrocze oceny niedostatecznej (jedynki) są zazwyczaj opisane w szkolnym statucie. Cała procedura najczęściej wygląda w ten sposób, że uczeń musi uzupełnić materiał, za który nie otrzymał oceny pozytywnej. Ostateczny termin tego zaliczenia ustalany bywa przez nauczyciela lub całą Radę Pedagogiczną – bierze się wówczas pod uwagę różne indywidualne czynniki, np. problemy zdrowotne, liczbę ewentualnych przedmiotów do poprawy, harmonogram szkolny etc.

Nauczyciel przedmiotu, który nie został zaliczony, informuje ucznia o wymaganym do uzupełnienia materiale i wyznacza również formę zaliczenia. Może to być jeden, duży sprawdzian z całości lub odpowiedź ustna. Jeśli zakres materiału jest naprawdę szeroki, można poprosić nauczyciela o podzielenie zaliczenia na części. Tak wygląda standardowa procedura, ale w zależności od nauczyciela czy konkretnej placówki może się różnić.

Zobacz: Do kiedy wystawianie ocen 2023 1 semestr? Uczniowie powinni się śpieszyć z poprawieniem ocen

Czy można zdać do następnej klasy z 1 na pierwszy semestr?

Wszyscy uczniowie stresujący się klasyfikacją śródroczną mogą się nieco uspokoić. Jak informuje Portal Oświatowy, ocena niedostateczna na pierwszy semestr to informacja, że – zdaniem nauczycieli – “poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej”. W takim przypadku szkoła powinna umożliwić uczniowi uzupełnienie tych braków.

W kontekście promocji do następnej klasy wiążąca jest wyłącznie klasyfikacja roczna. Dlatego niezaliczenie pierwszego semestru nie równa się niezdaniem. Na ocenę końcową ma jednak wpływ wiele czynników i jeśli uczeń nie będzie w stanie uzupełnić braków, nauczyciel może stwierdzić, że uniemożliwi mu to naukę w kolejnej klasie. Jednocześnie nie istnieje przepis, który stwierdzałby, że niepoprawienie oceny niedostatecznej na semestr w określonym terminie oznacza automatycznie niezdanie.

Sprawdź: Kiedy są ferie zimowe 2024? Niektórych uczniów po świętach czeka tylko 2 tygodnie lekcji

Rodzice i uczniowie pytają, co oznacza 1 na półrocze

Czy można nie zdać semestru?

Ocena niedostateczna na semestr to przede wszystkim informacja dla ucznia, że nie przyswoił on wiedzy na wystarczającym poziomie, aby poradzić sobie bez problemu na dalszym etapie edukacji. Nie oznacza to jednak automatycznie, że może nie zdać do następnej klasy. Szkoła powinna umożliwić mu szansę na przyswojenie tej wiedzy i poprawę. Najczęściej jej warunki ustala się bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu i do końca drugiego semestru materiał z pierwszego powinien zostać zaliczony.

Co oznacza jedynka na półrocze? Co jeśli mam 1 na półrocze?

Jedynka na półrocze oznacza, że uczeń musi przyswoić niezaliczony materiał i poprawić go np. w formie sprawdzianu czy odpowiedzi ustnej.

Czy można nie zdać w pierwszym semestrze?

Nie da się nie zdać w pierwszym semestrze. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr, to kontynuuje naukę w drugim, ale ustala z nauczyciele i wychowawcą, że poprawi niezaliczony materiał.

1 na półrocze w liceum – jakie konsekwencje?

Jedyna na pierwszy semestr w przypadku liceum ma dokładnie takie same konsekwencje jak w innych szkołach. Uczeń ma prawo do kolejnej szansy na poprawę i sama jedynka nie oznacza automatycznie, że na pewno będzie problem z promocją do następnej klasy.

Sprawdź też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Zakupy dla niemowląt

Prezent na roczek z Ikei?

Uwaga! Tekst “Prezent na roczek z Ikei? Czemu nie” nie jest sponsorowany. Sieć Ikea za niego nie zapłaciła (chociaż mogłaby:)). Prezent na roczek nie tylko dla dziewczynki Pamiętam jak dziś...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo