Jedynka za brak pracy domowej. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Nieustannie pojawiają się oburzone głosy rodziców alarmujące o tym, że uczniowie mają zbyt wiele obowiązków szkolnych i są przemęczeni. Problemy spotęgowała pandemia i nauka zdalna, które przyczyniły się do powstania licznych zaległości i braków. Program jest przeładowany, a materiału zbyt dużo, dlatego nauczyciele część pracy zadają do domu. Za niewykonanie zadań domowych sypią się negatywne oceny. Czy jedynka za brak pracy domowej jest zgodna z przepisami.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Ustawa o systemie oświaty nie reguluje kwestii dotyczącej prac domowych i sposobu ich oceniania.
  • Prace domowe mogą stanowić jedną z metod sprawdzania postępów ucznia stosowaną przez nauczyciela, ale powinien on o tym wcześniej poinformować.
  • Zadania domowe powinny mieć charakter powtórkowy i utrwalający materiał poznany na zajęciach, nie mogą wykraczać poza zakres programu lub dotyczyć zagadnień nieomówionych jeszcze na zajęciach.

Czy za brak pracy domowej można dostać 1?

Od dawna trwa dyskusja na temat obowiązującego programu nauczania. Zdaniem wielu ekspertów oraz nauczycieli i rodziców jest on obecnie zdecydowanie zbyt obszerny i przeładowany. Ogrom materiału wymagany do opanowania, aby uzyskać promocję do kolejnej klasy, jest naprawdę przytłaczający. W efekcie dzieci spędzają na nauce kilkanaście godzin dziennie, najpierw na zajęciach szkolnych, a następnie nad zadaniami w domu lub podczas korepetycji.

Sprawdź: Dni wolne od szkoły 2023/24. Uczniów czeka rozczarowanie! Wakacje potrwają dłużej, ale jesienią odpoczynku będzie niewiele

Pandemia koronawirusa i spowodowane nią zdalne nauczanie dodatkowo uwidoczniła wszystkie problemy i słabe punkty polskiego systemu edukacji. Lekcje online spowodowały spustoszenie w poziomie edukacji. Z powodu utrudnionego procesu dydaktycznego część uczniów może mieć problemy z dogonieniem grupy i wymagać indywidualnego podejścia. W takich okolicznościach nauczyciele muszą w błyskawicznym tempie przechodzić od jednego tematu do następnego, od jednej powtórki do kolejnej. W wyniku takiej sytuacji nawarstwiają się kolejne obowiązki dla dzieci – co chwila sprawdziany i liczne prace domowe. Za brak ich wykonania sypią się z kolei jedynki.

Wielu rodziców protestuje przeciwko takim praktykom i zastanawia się, czy nauczyciel może wstawić jedynkę za brak pracy domowej. Zdaniem niektórych zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń nie powinien być karany oceną niedostateczną za niewykonanie zadania domowego. Żaden artykuł Ustawy o systemie oświaty nie rozstrzyga jednak szczegółowo tej kwestii.

Zobacz: Minimalna temperatura w szkole. Ile powinno być stopni, aby lekcje się odbyły? MEiN podaje konkretne wytyczne

Jedynka za brak zadania domowego 2023 – podstawa prawna [ustawa]

Przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty niestety nie odnoszą się w żaden sposób do problemu prac domowych. W dokumencie nie wspomina się o takiej formie weryfikowania wiedzy, a zatem tym bardziej nie ma mowy o ewentualnych metodach jej oceniania. Zdaniem wielu rodziców i różnych organizacji brak konkretnych zapisów w ustawie sprawia, że stawianie jedynek za nieodrobienie pracy domowej jest nielegalne. Według nich dokument dokładnie określa, co w szkole podlega ocenie, a zgodnie z artykułem 44b są to: osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

Zobacz: Ile kartkówek i sprawdzianów może być w tygodniu?

Przeciwnicy takiej interpretacji przepisów twierdzą jednak, że przytoczonego artykułu nic podobnego nie wynika. W dalszej części bowiem przepis wyraźnie wskazuje, że nauczyciel ma obowiązek dokonania odpowiedniej oceny “poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności” wymaganego na danym etapie edukacji. Jeśli jedną z przyjętych przez nauczyciela metod sprawdzania wiedzy ucznia jest ocenianie zadań domowych, to nie ma w przepisach mowy o tym, aby było to nielegalne. Ważne jednak, aby już na początku roku uczniowie zostali poinformowani o tej metodzie i byli świadomi ewentualnych konsekwencji.

Prawo oświatowe nie odnosi się w żaden sposób do zadań domowych i możliwości ich oceniania. Niemniej jednak zgodnie z przepisami prawa ocenie powinny podlegać osiągnięcia edukacyjne ucznia. Bezsprzecznie praca domowa nie stanowi osiągnięcia edukacyjnego ucznia, ale może być sposobem na jego sprawdzenie.Joanna Janiak, prawniczka specjalizująca się w prawie oświatowym

Nie należy jednak zapominać, że zbyt duża liczba prac domowych może naruszać artykuł 31. Konwencji o prawach dziecka. Według tego punktu dziecko ma prawo do wypoczynku, zabaw i uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jeśli uczeń spędza w szkole kilkanaście godzin tygodniowo, a drugie tyle musi poświęcać na pracę w domu, czasu na odpoczynek i złapanie oddechu rzeczywiście może brakować. W takiej sytuacji warto zasygnalizować problem w szkole i spróbować walczyć z przemęczeniem i przeciążeniem dzieci.

Sprawdź: Motyw podróży w literaturze. W jakich lekturach odnajdziemy przykłady wędrowców?

Ocenianie prac domowych: czy uczeń może dostać jedynkę za brak pracy domowej?

Część rodziców uparcie twierdzi, że nawet jeśli jedynka za brak pracy domowej pojawi się w dzienniku, to nie powinna ona mieć wpływu na ocenę końcową z przedmiotu. Ich zdaniem nieodrobnienie zadania powinno być traktowane raczej w kategoriach braku dyscypliny i skutkować ewentualnym obniżeniem oceny z zachowania. Pozostali rodzice i większość nauczycieli stanowczo odrzucają jednak ten pomysł. Podkreślają, że takie rozwiązanie umożliwiłoby dzieciakom lekceważenie obowiązków i przychodzenie do szkoły kompletnie bez przygotowania.

Zobacz: Epoki literackie po kolei. Wszystko, co trzeba wiedzieć, w pigułce!

Jak twierdzą nauczyciele i przedstawiciele MEiN, ocenianie prac domowych (lub ich braku) jest jedną z form sprawdzania stanu wiedzy ucznia, na podobnej zasadzie co w przypadku sprawdzianów i kartkówek. Wizja oceny niedostatecznej mobilizuje uczniów do przygotowania się do zajęć, powtarzania i utrwalania materiału niezbędnego do zaliczenia kolejnego etapu.

Warto pamiętać, że nauczyciel nie ma prawa zlecić dzieciom do domu zadań, które obejmowałyby zagadnienia niezrealizowane lub niewytłumaczone jeszcze na lekcji. W związku z tym większość prac domowych ma charakter powtórkowy, a ich celem jest utrwalenie materiału, który następnie sprawdzony zostanie podczas kartkówki, sprawdzianu czy odpowiedzi ustnej. Ze względu na przeładowanie programu podczas zajęć często brakuje czasu na powtórzenie. Dlatego wydaje się, że niektóre zadania domowe są niezbędne, a czasami tylko perspektywa negatywnej oceny za brak pracy domowej, może sprawić, że dziecko powtórzy jakiś temat.

Oczywiście bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to, ile prac domowych dziecko przynosi ze szkoły i czy na pewno rzeczywiście mają charakter powtórkowy. Jeśli nasza pociecha jest wyraźnie przeciążona i spędza na nauce w domu zbyt dużo czasu, być może warto interweniować i poszukać źródła problemu.

Zobacz: Szkoła w Chmurze – edukacja w nietypowym stylu. Na czym polega i czy jest skuteczna?

Rodzice pytają, czy nauczyciel może wstawić 1 za brak pracy domowej

Czy można dostać 1 za brak zadania domowego?

Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje tej kwestii. Zadania domowe mogą być jednak sposobem sprawdzenia poziomu wiedzy i postępu ucznia, co jest obowiązkiem nauczyciela. Jeśli powiadomi on wcześniej o takiej formie oceniania, a materiał nie wykracza poza omówione zagadnienia, to ocena niedostateczna za brak pracy domowej nie jest nielegalna.

Czy można postawić jedynkę za brak zeszytu?

Za brak zeszytu uczeń nie powinien otrzymać jedynki. Chyba, że w zeszycie powinna znajdować się odrobiona praca domowa, na którą wcześniej umówili się z nauczycielem.

Czy za brak notatek można dostać 1?

Przepisy nie regulują tej kwestii. Jeśli w wymaganiach przedstawionych przez nauczyciela na początku roku szkolnego, wyraźnie zostało podkreślone, że uczeń ma obowiązek robić notatki i będzie to ocenianie, to może dostać jedynkę.

Czy za brak zadania można dostać 1?

Przepisy nie są jasne. Teoretycznie często uważa się, że nauczyciel powinien oceniać postępy ucznia wyłącznie na postawie klasówek i sprawdzianów. Może jednak być tak, że prace domowe są przez nauczyciela traktowane również jako rodzaj sprawdzania aktualnej wiedzy. W takim wypadku ocena za brak pracy domowej według prawa nie jest zabroniona.

Czy nauczyciel może dać 1 za brak zadania?

Ustawa o systemie oświaty niestety nie rozstrzyga tej kwestii. Prace domowe mogą być jedną z form sprawdzania aktualnego stanu wiedzy ucznia, a to oczywiście jest w pełni legalne, a nawet wymagane od nauczyciela.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Niemowlę, Pielęgnacja niemowląt

Olej Kokosowy dla niemowląt i nie tylko

Legendy o Oleju Kokosowym Olej Kokosowy jest tak popularny, że doczekał się serii memów na swój temat. Pod niemalże każdym pytaniem w internecie o specyfiki do włosów, skóry i paznokci...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Ślub i wesele w niedzielę

Coraz częściej spotykam się wśród znajomych i nie tylko z przyjęciami weselnymi organizowanymi w niedzielę. Zaczęło mnie zastanawiać, czemu tak wzrosła ilość “niesobotnich” wesel i jakie są zalety oraz wady...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo