Czy uczeń może poprawić każdą ocenę? Okazuje się, że nie wszędzie. Odpowiedź jest w jednym miejscu

Maj i początek czerwca to zwykle dość intensywny okres w większości szkół. Uczniowie walczą o promocję do następnej klasy lub lepszą średnią na koniec roku, dlatego poprawiają oceny i przygotowują się do dodatkowych zaliczeń. Rozdanie świadectw już za pasem i pozostało niewiele czasu. Czy uczeń może poprawić każdą ocenę? Jakie oceny można poprawiać?

Czy uczeń może poprawić każdą ocenę?

Koniec maja i kilka pierwszych dni czerwca to w zasadzie już ostatni dzwonek na poprawienie ocen i uzyskanie lepszej średniej. O lepsze stopnie starają się przede wszystkim ci, którym grozi powtarzanie klasy, ale równie ważne jest to m.in. dla ósmoklasistów, dla których ostateczne rezultaty będą mieć ogromne znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich.

Niestety poprawa stopni, o ile nie są to oceny niedostateczne, nie zawsze jest możliwa, ponieważ nie wyrażają na to zgody nauczyciele. Wśród uczniów i rodziców pojawia się zatem wątpliwość, czy taka sytuacja jest dopuszczalna i co na ten temat mówią przepisy.

Okazuje się jednak, że kwestia poprawiania ocen nie została uregulowana w ogólnym prawie oświatowym. Przepisy nie określają zatem, które oceny można poprawiać. Jest to zagadnienie podlegające wewnętrznym ustaleniom danej placówki. Zgodnie z artykułem 44b ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty szczegółowe zasady oceniania reguluje status szkoły, którego zapisy tworzy rada pedagogiczna. Reguł dotyczących poprawy ocen należy zatem szukać właśnie w regulaminie szkoły

Zobacz: Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie? To od tych ocen zależy wynik rekrutacji do szkoły średniej!

Czy każdą ocenę można poprawić?

Jak informuje serwis epedagogika.pl, zgodnie z ustawą o prawie oświatowym wewnątrzszkolny system oceniania reguluje “warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania”. Regulamin powinien być dostosowany do sposobu funkcjonowania danej szkoły.

Odpowiedzi na pytanie, czy każdą ocenę można poprawić, uczeń powinien szukać zatem w statucie szkoły. Może się jednak okazać, że dopuszczalne jest poprawianie wyłącznie ocen niedostatecznych lub dopuszczających. Jeśli możliwe jest poprawianie wyższych ocen, zasady mogą informować o maksymalnym terminie na przystąpienie do poprawy czy o dopuszczalnych metodach zaliczenia.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo