Dodatek pielęgnacyjny 2022 po 75 roku życia. Jak go uzyskać? Od marca wyższe stawki!

Dodatek pielęgnacyjny to jedna z ustawowych form wsparcia, które realizuje ZUS. Świadczenie przysługuje przede wszystkim seniorom po przekroczeniu konkretnego progu wiekowego, ale bywa wypłacany również w innych przypadkach. Aby go uzyskać, trzeba spełnić jednak pewne warunki. Co istotne, dodatek podlega corocznej waloryzacji, a ostatnia, marcowa okazała się szczególnie korzystna, co oznacza znaczący wzrost dotychczasowych stawek. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia w 2022? Na jakich zasadach jest wypłacany?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także seniorom po ukończeniu 75. roku życia.
 • Od 1 marca 2022 wynosi 256,44 zł.
 • W przypadku seniorów, którzy osiągną 75. rok życia świadczenie wypłacane jest automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.

Dodatek pielęgnacyjny 2022 po 75 roku życia – jak go uzyskać?

Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci oraz renciści mogą otrzymywać kilka dodatkowych świadczeń (zwanych po prostu dodatkami), których celem jest poprawienie ich sytuacji finansowej, a co za tym idzie – życiowej. Każdy z dodatków przyznawany jest na oddzielnych zasadach, a prawo do nich mogą uzyskać tylko osoby spełniające określone w ustawach warunki.

Jednym z najczęściej wypłacanych tego rodzaju świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny. Przyznawany jest przez ZUS osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także seniorom po ukończeniu 75. roku życia.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku osób powyżej 75 lat dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest automatycznie po osiągnięciu tego wieku. Nie jest wymagane składanie żadnych wniosków czy zaświadczeń, dodatkowe pieniądze trafią na konto wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą.

Jeśli natomiast ktoś chce ubiegać się zasiłek z powodu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, konieczne jest dopełnienie niezbędnych formalności oraz przejście wszystkich procedur. Po pierwsze stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia oraz samodzielną egzystencję musi zostać potwierdzony przez lekarz orzecznika ZUS. Trzeba też w tym celu złożyć specjalne dokumenty w tym:

 • wniosek o dodatek pielęgnacyjny,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku),
 • dokumentacja medyczna (nieobowiązkowa).

Rozpatrzenie wniosku trwa zwykle do 30 dni. Dodatek nie zostanie jednak przyznany, jeśli osoba ubiegająca się o niego przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu lub pobiera już zasiłek pielęgnacyjny.

Zobacz: 13. emerytura 2022: ile wynosi i kiedy będą wypłaty? Ostatnia waloryzacja wyjątkowo korzystna dla seniorów

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia w 2022?

Dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak pozostałe dodatki do rent i emerytur, podlegają corocznej waloryzacji tak, aby wypłacane środki zachowywały realną wartość. Ostatnia, marcowa okazała się wyjątkowo korzystna dla wszystkich świadczeniobiorców, ponieważ jej wskaźnik wyniósł aż 7%.

W związku z tym od 1 marca 2022 dodatek pielęgnacyjny wynosi: 256,44 zł lub 359,49 zł dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Kwoty wszystkich dodatków od 1 marca 2022:

 • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 256,44 zł 
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384,66 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 481,97 zł
 • dodatek kombatancki – 256,44 zł,
 • dodatek kompensacyjny – 38,47 zł
 • dodatek do renty inwalidy wojennego– 981,81 zł

Sprawdź: Emerytura bez podatku 2022. Kto zyskuje najwięcej na zmianach?

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2022

Zgodnie z przepisami specjalny zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie, w sytuacji gdy nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Zdecydowanie najczęściej otrzymuje go któreś z rodziców, które opiekuje się na stałe dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy jednak spełnić określone kryterium dochodowe. Aktualnie nie może on przekraczać 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Zobacz: Ile można dorobić do renty rodzinnej 2022? Od marca nowe limity dochodu

Przywileje dla emerytów – świadczenie uzupełniające 500 plus

W pewnych szczególnych przypadkach seniorzy pobierający emeryturę lub rentę mogą liczyć na przyznanie świadczenia uzupełniającego, zwanego czasem potocznie 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest osobom uprawnionym do “emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł”.

W celu ubiegania się o świadczenie, należy złożyć specjalny wniosek. Można to zrobić w placówce ZUS, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub za pomocą platformy PUE ZUS.

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

– nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
– masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Zobacz: Dofinansowanie do gazu 2022 – niedługo pierwsze wypłaty. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Rodzice pytają o dodatek po 75 roku życia 2022

Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia ile wynosi?

256,44 zł.

Jakie przywileje po 75 roku życia 2022?

Po ukończeniu 75. roku życia ZUS automatycznie przyznaje dodatek pielęgnacyjny do pobieranej co miesiąc emerytury lub renty.

Dodaj komentarz

Niemowlę, Pielęgnacja niemowląt

Test pieluszek jednorazowych

Dada, Pampers, Baby Dream, Toujours? Wpis o wyprawce noworodka oraz ten z porównaniem Dady i Pampersa sprawił, że zacząłem przeglądać różne testy pieluszek. Bliżej mi do praktyka niż teoretyka. Postanowiłem...

Czytaj dalej →
Pielęgnacja niemowląt

Pieluchy jednorazowe: Dada czy Pampers?

Pod wpisem związanym z wyprawką umieszczonym na Facebooku wywołała się ciekawa dyskusja na temat pieluch. Pieluchy jednorazowe: Dada czy Pampers? Iskrą zapalną dyskusji był fragment: Na polecenie znajomych korzystamy z Bierdonkowych...

Czytaj dalej →
Waga w ciąży

Kobiece ciało po ciąży oczami taty

Po ostatnich dwóch luźniejszych tematach czas przejść do czegoś bardziej poważnego. Pozostaniemy jednak w temacie wagi. Tym razem jednak nie będzie o wadze niemowlaka. Ciąża i poród to ogromna zmiana...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo