130 mln zł dofinansowania na komputery, ale nie dla wszystkich dzieci

W okresie epidemii dostrzeżono, jak duża jest skala nierównego dostępu do sprzętu niezbędnego przy realizowaniu kształcenia na odległość. W mediach krążyły setki historii o tym, jak wielu uczniów nie może kontynuować nauki w dobie koronowirusa. 17 sierpnia na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji zamieszczono informacje, że rząd przeznaczy 130 mln złotych na wsparcie dla uczniów w dostępie dla komputerów i internetu w okresie epidemii COVID 19.

Dofinansowanie na komputer nie dla każdego

Pieniądze, które przekazali rządzący mają być przeznaczone dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. Ministerstwo Edukacji podaje, że w domach dziecka bądź innych placówkach rodzinnych przebywa łącznie około 72,5 tys. dzieci. Dane te zostały zgromadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Warto wspomnieć, że trudna sytuacja wielu dzieci objętych pieczą zastępczą przez całodobowe ośrodki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizującego, które nie miały dostępu do sprzętu komputerowego, została nagłośniona już w kwietniu tego roku przez portal zajmujący się wspieraniem placówek tego typu. W artykule zamieszczonym na domydziecka.org można przeczytać, że jeden komputer wypadał średnio na siedmiu podopiecznych. Rekomendacje specjalistów wskazują, że docelowo jeden komputer powinien być przeznaczony do użytku przez co najwyżej dwóch podopiecznych danej placówki.

Rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka jak i domom dziecka, na każde umieszczone tam dziecko, które jest uczniem przysługują środki finansowe na wsparcie ich w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu w okresie epidemii COVID-19. Rząd przeznaczył na ten cel 130 mln zł.

Na co może być przeznaczone rządowe wsparcie finansowe?

Aby realizacja ewentualnego kształcenia na odległość w miejscach gdzie realizowana jest piecza zastępcza, odbywała się w bardziej komfortowych warunkach dla uczniów, wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup m.in.:

  • Komputerów
  • Oprogramowania
  • Sprzętu audiowizualnego

Dodatkowe środki te mogą być wykorzystane w celu wyposażenia dzieci w odpowiednie środki ochrony osobistej czy w środki dezynfekcyjne.

Gzie składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioskować o zakup sprzętu wspierającego nauczanie na odległość rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze socjalizującym mogą zgłaszać się do starosty bądź Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pieniądze z dofinansowania muszą zostać wydane do 31 sierpnia 2020 roku. Część powiatów już ogłosiła przetarg ekspresowy na zakup niezbędnych komputerów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo