Co z zasiłkiem opiekuńczym po wakacjach? Jest przepis, decyzję podejmie rząd

Dzięki ustawie, którą przyjął Senat, Sejm będzie mógł wydawać rozporządzenia w sprawie przyznania dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedział, że takie decyzje będą zależne od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Sejm i Senat przyjęły nowelizację tzw. specustawy koronawirusowej, dzięki której rząd będzie mógł uchwalić rozporządzenie umożliwiające przyznanie zasiłku opiekuńczego po wakacjach.
  • Wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedział, że rząd będzie podejmował decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego, analizując sytuację epidemiczną w kraju.

Zasiłek opiekuńczy po wakacjach. Przepisy wygasły, ale przyjęto nowelizację

Wyższa izba parlamentu przyjęła nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Większość zapisów w tej noweli dotyczy wsparcia dla samorządowych instytucji artystycznych i organizacji pozarządowych, jednak znalazł się wśród nich także taki, który dotyczy rodziców.

W marcu, kiedy w Polsce wybuchła epidemia koronawirusa, rząd zdecydował o przyznaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem w czasie, gdy lekcje w szkołach oraz zajęcia przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo zasiłek taki miał obowiązywać 14 dni, jednak sukcesywnie go przedłużano – ostatnim razem do 26 lipca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy był przyznawany rozporządzeniem Rady Ministrów. Podstawą dla tych rozporządzeń była ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy tej ustawy wygasły jednak po 180 dniach od wejścia w życie.

Wiceminister o zasiłkach: Zobaczymy, jak we wrześniu sytuacja będzie się rozwijała

Wydawało się, że wygaśnięcie przepisów tzw. specustawy antykoronawirusowej oznacza także koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Polski parlament wyszedł jednak naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt poprawki, a następnie uchwalił ją Sejm oraz Senat.

Te zmiany, które zaproponowaliśmy w Sejmie i które przyjął Senat, upoważniają Radę Ministrów do wydania rozporządzenia umożliwiającego przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka lub w sytuacji, gdy rodzic z różnych względów nie jest w stanie dziecka posłać do żłobka lub szkoły, bądź się po prostu obawia

– powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceminister Stanisław Szwed. Polityk zaznaczył jednocześnie, że w tym momencie nie ma decyzji o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czy taka decyzja zapadnie we wrześniu, będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna.

Zasiłek opiekuńczy. Komu przysługiwał?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który obowiązywał do 26 lipca, został stworzony z myślą o rodzicach dzieci, które nie ukończyły ósmego roku życia. Jeśli rodzic nie mógł wysłać dziecka do szkoły, przedszkola lub żłobka, mógł pobierać świadczenie za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Zasiłek przyznawano temu rodzicowi, który wystąpił z wnioskiem o jego przyznanie. O takie świadczenie mogli ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo