Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica – ZUS

Śmierć członka bliskiej rodziny to bardzo duży wstrząs. Jest on szczególnie dotkliwy, gdy na skutek tego zgonu znacznie pogarszają się warunki życiowe najbliższych krewnych zmarłego. Do tego dochodzi cierpienie psychiczne. Na szczęście w takiej sytuacji przysługuje nam odszkodowanie za śmierć rodzica lub nawet teścia czy teściowej. Zobacz ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica z ZUS-u i o jakie świadczenia możesz się starać.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Odszkodowanie wypłacane przez ZUS z tytułu śmierci rodzica przysługuje tylko w przypadku śmierci podczas pracy lub z powodu choroby zawodowej i oscyluje w granicach niecałych 100 tys. złotych.
 • Dodatkowo można się starać o wypłatę zasiłku pogrzebowego w kwocie 4 tys. złotych, zaś dzieci do 16 roku życia lub uczące się do 25 roku życia o rentę rodzinną.
 • Jeśli z twoim teściem lub teściową łączyły cię szczególne więzi emocjonalne i/lub finansowe, a ich śmierć jest dla ciebie stratą, także możesz starać się o wypłatę odszkodowania z ZUS-u.

Odszkodowanie z ZUS-u za śmierć bliskiej osoby – kiedy i komu przysługuje?

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby przysługuje z ZUS-u tylko wtedy, gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku podczas pracy lub w wyniku choroby zawodowej. Do uzyskania tego świadczenia nie jest potrzebny udział osób trzecich w zdarzeniu. Nie przysługuje też jeśli śmierć nastąpiła w drodze do pracy lub z niej oraz poza pracą. Odszkodowanie nie będzie więc przysługiwać za śmierć w wypadku samochodowym lub zgonie z przyczyn naturalnych.

Zobacz także: Własna działalność a ciąża [urlop i zasiłek macierzyński oraz składki ZUS

Do uzyskania odszkodowania z ZUS-u za śmierć bliskiego uprawnione są następujące osoby:

 • małżonek, (jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji),
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej,
 • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Zobacz także: Nowe przepisy: sprawdź, czy ty też musisz zapłacić ZUS za korepetytora dziecka!

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica – ZUS

Nie można odgórnie określić jaką kwotę otrzyma poszkodowany po śmierci rodzica z ZUS-u. Wielkość odszkodowania zależy bowiem od kilku czynników, takich jak: sytuacja życiowa poszkodowanego, porównanie jej przed śmiercią rodzica i po niej, wiek, osiągane dochody zmarłego, rodzaj pomocy ze strony zmarłego, na którą mógł liczyć poszkodowany, ewentualny stopień przyczynienia się zmarłego do wypadku. Na stronie ZUS-u czytamy o jednorazowych kwotach odszkodowania za śmierć m.in. ojca:

 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Pieniądze z ZUS-u po śmierci ojca oscylują więc w okolicach 100 tys. złotych. Inne świadczenia po śmierci rodzica, które przysługują z ZUS-u to: wypłata zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tys. złotych osobie, która urządzała pogrzeb, dzieciom przysługuje renta rodzinna (tylko w wypadku, gdy zmarły pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nabył prawa do emerytury), a dzieci spełniają określone warunki tj. mają mniej niż 16 lat, nie ukończyły 25 lat jeśli się uczą, stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub 25 jeśli nadal się uczyły,

Zobacz także: Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci. Jak się liczy i ile wynosi?

Odszkodowanie za śmierć rodzica partnera – ZUS

Odszkodowanie za śmierć teściowej lub teścia będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy poszkodowanego łączyły z nimi silne więzy. Musi także wystąpić ewidentna strata np. uczucie żalu, tęsknoty, rozbicie psychiczne czy konieczność leczenia depresji. Czasami strata teścia lub teściowej wiąże się z pogorszeniem sytuacji materialnej poszkodowanego, bo teściowie pomagali finansowo. W takim wypadku staranie się o odszkodowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Podczas rozpatrywania zasadności przyznania odszkodowania po śmierci teściowej lub teścia będą brane następujące czynniki:

 • cierpienie psychiczne,
 • uczucie osamotnienia,
 • stopień zażyłości,
 • wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a poszkodowanym.

Osobną kwestią jest wysokość odszkodowania, o które można się starać. Tutaj sprawa nie jest oczywista i najlepiej skorzystać z porady kancelarii prawnej. Zwyczajowo bowiem zakłada się, że śmierć teścia jest mniej traumatycznym przeżyciem niż np. śmierć ojca czy śmierć rodziców. Ważna jest także informacja, że o to świadczenie możemy wystąpić w ciągu 20 lat od śmierci teścia lub teściowej.

Zobacz także: Co przysługuje po urodzeniu dziecka?

Rodzice pytają o to ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica – ZUS:

Odszkodowanie za śmierć teścia – ile wynosi?

Kwota jest ustalana indywidualnie, zależy od stopnia zażyłości ze zmarłym oraz wielkości poniesionej straty psychicznej oraz materialnej. Najlepiej skorzystać z porady kancelarii prawnej przy wnioskowaniu o to świadczenie.

Odszkodowanie za śmierć ojca – ile wynosi?

Kwota, którą wypłaca ZUS oscyluje w granicach niecałych 100 tys. złotych.

Czy za śmierć ojczyma należy się odszkodowanie?

Tylko w wypadku, gdy w chwili śmierci ojczyma posiadał on dzieci wzięte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, które spełniały warunki do otrzymania renty rodzinnej.

Źródła:

Dodaj komentarz

Muzyka na wesele

15 pytań do DJa weselnego

DJ na weselu to coraz bardziej popularna forma oprawy muzycznej na tego rodzaju przyjęciach. Coraz częściej można spotkać oferty w których DJ prowadzi imprezę na przykład z akordeonistą, gitarzystą lub...

Czytaj dalej →
Gry i zabawy dla dzieci

LEGO matematyka: Ułamki na klockach LEGO

Jednym z punktów na mojej “Ojcowskiej Bucket List” jest zarażenie córki miłością do matematyki. Sporym sukcesem będzie brak jej niechęci do tego przedmiotu. Tak się złożyło, że trafiłem dziś na...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo