Zasiłek rodzinny – waloryzacja 2024. O ile świadczenie może wzrosnąć? Zbliża się ustawowy termin

Zgodnie z przepisami raz na kilka lat powinna zostać przeprowadzona weryfikacja wysokości świadczeń socjalnych. Najbliższy termin wypada w tym roku, istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że kwota zasiłku zostanie podwyższona. Ile może wynosić podwyżka? Na jakiej podstawie ustala się jej wysokość? Zasiłek rodzinny – będzie waloryzacja w 2024?

Zasiłek rodzinny – waloryzacja 2024

Z artykułu 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że co trzy lata powinna zostać przeprowadzona weryfikacja wysokości zasiłków, w tym zasiłku rodzinnego. Termin kolejnej ustawowej weryfikacji wypada właśnie w tym roku.

Jak informuje serwis Infor.pl, za przeprowadzenie badań i analiz w tym zakresie odpowiada Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wysokość świadczeń ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin. Bierze się przy tym pod uwagę poziom wydatków i aktualne ceny. Dane do analiz pochodzą z badań budżetów gospodarstw domowych, a także z informacji GUS.

Zgodnie z przepisami do 15 maja 2024 roku Rada Dialogu Społecznego może przedstawić swoje ustalenia. Rada Ministrów ma czas na przyjęcie odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie do 15 sierpnia. Należy jednak pamiętać, że waloryzacja nie jest przesądzona. W 2021 roku poziom zasiłków został zamrożony i nie wprowadzono żadnych podwyżek.

Zobacz: 800 plus nie dla wszystkich. Rząd planuje duże zmiany. Chodzi o obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Komu przysługuje świadczenie rodzinne?

Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia lub wciąż uczy się w szkole (ale nie dłużej niż do 21. roku życia). W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie jest wypłacane do 24. roku życia pod warunkiem, że uczęszcza ono w tym czasie do szkoły. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 674 złotych (a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł miesięcznie na osobę).

Aktualnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko od urodzenia do ukończenia 5. roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. 

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo