Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci to nawet 1338 zł co miesiąc. Komu przysługuje?

Seniorzy, którzy poświęcili większość swojego życia rodzinie i wychowaniu dzieci mogą liczyć na wsparcie od państwa w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które lepiej znane jest pod nazwą potoczną jako “Mama 4 plus”. Niektórzy beneficjenci mogą liczyć nawet na ponad 1300 zł miesięcznie. Aby środki zostały przyznane, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Komu przysługuje dodatek do emerytury za urodzenie dzieci? Jak się o niego ubiegać?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci mogą otrzymać osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i żyją na granicy ubóstwa.
 • O to świadczenie mogą starać się kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia. W przypadku mężczyzn konieczne jest spełnienie kryterium, które mówi o niewychowywaniu dzieci przez matkę (np. z powodu jej śmierci).
 • Dodatek za wychowywanie dzieci jest przyznawany na podstawie wniosku rodzica co najmniej czwórki dzieci.
 • To, ile wynosi świadczenie, zależy od sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy.

Komu przysługuje dodatek do emerytury za urodzenie dzieci?

Program Mama 4+ został stworzony z myślą o osobach, które zrezygnowały z pracy zarobkowej lub w ogóle jej nie podjęły, żeby móc wychować co najmniej czworo dzieci, a w wieku emerytalnym nie mają dochodu, który zapewniłby im podstawowe środki utrzymania. Chodzi więc o osoby, które nie zdołały wypracować sobie prawa do świadczenia emerytalnego na chociażby minimalnym poziomie. Taki dodatek do emerytury za wychowanie dzieci mogą dostać:

 •  kobiety, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci,
 • mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy zarówno dzieci własnych, jak i dzieci współmałżonka, przysposobionych oraz dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Aby otrzymać dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, trzeba:

 • mieszkać w Polsce,
 • mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia),
 • mieć polskie obywatelstwo / mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce / mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

Zobacz: Karta Dużej Rodziny – zniżki 2022. Sprawdź, gdzie możesz zaoszczędzić!

Wniosek o dodatek do emerytury za wychowanie dzieci. Co musi zawierać?

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci nie jest przyznawany z automatu. Aby go otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w placówkach ZUS-u. We wniosku tym trzeba uzupełnić takie dane jak:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL),
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer konta bankowego i nazwę banku,
 • podpis.

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informacje o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej wnioskodawcy. Ojcowie ubiegający się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające w oświadczeniu muszą wskazać także datę zgonu matki dzieci, datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i potwierdzić to odpowiednimi dokumentami. Tak przygotowany wniosek rozpatruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022. Już można składać wnioski o dodatek! Komu przysługuje?

Urodzenie dzieci a emerytura. Ile wynosi dodatkowe świadczenie?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może mieć różną wysokość. Osobom, które pobierają emeryturę lub rentę niższą niż wynosi wysokość minimalnej emerytury w danym okresie, przyznaje się świadczenie będące dopełnieniem do tej kwoty. Oznacza to, że wysokość dodatku jest równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez wnioskodawcę emerytury albo renty. To świadczenie może być pobierane także przez osoby, które nie pobierają emerytury ani renty. Jeżeli ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymają na konto 1338,44 zł brutto miesięcznie (kwota ta jest co roku waloryzowana). Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję o jego przyznaniu.

Zobacz: Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Od stycznia jego wysokość może wzrosnąć. Ile wyniesie?

Ile lat wlicza się do emerytury za urodzenie dziecka?

Zgodnie z aktualnymi przepisami wysokość emerytury wynosi:

Emerytura wynosi:

 • 24% kwoty bazowej oraz,
 • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

Do okresów składkowych zalicza się także czas pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, a co za tym idzie za każdy rok urlopu dolicza się bowiem po 1,3% podstawy wymiaru.

Sprawdź: Karta Dużej Rodziny przyniesie zniżki na prąd 2022? Wielodzietni mogą liczyć niższe rachunki. Ile zyskają?

Rodzice pytają o dodatek do emerytury za urodzenie dzieci

Jaki dodatek do emerytury za urodzenie 2 dzieci?

Niestety na dodatek za dzieci do emerytury mogą liczyć tylko osoby, które wychowały co najmniej czworo potomków.

Jaki dodatek do emerytury za urodzenie 3 dzieci?

Nie ma niestety żadnego dodatku za urodzenie i wychowanie trójki dzieci. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli dodatek do emerytury za dzieci, dotyczy rodziców co najmniej czworga pociech.

Ile lat do emerytury za urodzenie dziecka?

Za każdy rok urlopu/pobierania zasiłku macierzyńskiego przysługuje 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego.

Sprawdź też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo