Ile wynosi ulga na dziecko za 2022? Rodzice mogą zyskać naprawdę sporo, ale muszą pamiętać o tych warunkach

Ulga na dziecko wciąż pozostaje najpopularniejszą, ale jednocześnie najkorzystniejszą preferencją podatkową, którą można zastosować w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Rodzice mogą liczyć na naprawdę spore odliczenie, a przy tym warunki skorzystania z tej ulgi nie są specjalnie skomplikowane. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Komu przysługuje ulga prorodzinna za 2022? Kto może zyskać najwięcej? Ile wynosi ulga na dziecko za 2022?

Ulga prorodzinna za 2022 – komu przysługuje?

Ulga na dziecko jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną przez Polaków preferencją podatkową, ale aby móc ją odliczyć, trzeba spełniać kilka warunków. Przede wszystkim przysługuje ona rodzicom, opiekunom prawnym oraz rodzicom zastępczym, którzy swoje rozliczenia sporządzają na podstawie zasad ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej i korzystają z formularzy PIT 36 i PIT 37. Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu czy podatku liniowego nie mogą skorzystać z tej preferencji.

Ulga prorodzinna przysługuje na wszystkie dzieci niepełnoletnie, ale ukończenie 18. roku życia nie oznacza automatycznie utraty prawa do tego odliczenia. Zgodnie z przepisami rodzice mogą otrzymać zwrot również na pełnoletnie dziecko, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • dziecko nie ukończyło jeszcze 25 lat i wciąż się kształci (np. studiuje), a jego roczne dochody nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, czyli 16 061,28 zł brutto, nie pobierają również renty rodzinnej.
  • dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wiek nie ma tu znaczenia).

Niezwykle istotnym warunkiem dla wszystkich rodzin jest także kryterium dochodowe. Jak wynika z przepisów, wysokość swoich rocznych dochodów powinni sprawdzić rodzice, którzy chcieliby odliczyć ulgę i wychowują tylko jedno dziecko, ponieważ to właśnie ich obowiązuje limit. W przypadku rodzin z dwójką lub więcej pociech, progi dochodowe nie są brane pod uwagę. Ile dokładnie wynoszą limity dochodu?

  • 112.000 zł w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim (łącznie – dochody podatnika i jego małżonka),
  • 112.000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
  • 56.000 zł w przypadku podatników niepozostających w związku małżeńskim.

Zobacz: Ulga na internet – kto może ją odliczyć? W sumie można zyskać nawet 1520 zł

Ile wynosi ulga na dziecko za 2022?

Wysokość przysługującej rodzicom ulgi uzależniona jest oczywiście od liczby dzieci. Niezależnie jednak od wyliczonej kwoty, warto skorzystać z tej preferencji, ponieważ najmniejsza suma, o jaką można pomniejszyć podatek dochodowy wynosi 1112,04 zł za rok.

Wysokość ulgi prorodzinnej:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko (łącznie 2224,08 zł rocznie),
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko (łącznie 4224,12 zł rocznie),
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka (kwoty sumują się – 2×92,67 zł + 166,67 zł + 225 zł, a więc łącznie rodzice mogą odliczyć kwotę 6924,12 zł rocznie).

Istnieje również możliwość, że rodzice spełniają wszystkie warunki skorzystania z ulgi, ale ich dochody nie pozwalają na jej odliczenie ze względu na zbyt niski podatek dochodowy. Co ważne, rodzice w takiej sytuacji mogą ubiegać się o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli, lub o zwrot całej kwoty, jeśli podatek wyniósł zero (kwota wolna od podatku). Jest jednak pewien warunek, wysokość zwrotu nie może przekroczyć wartości składek ZUS oraz zdrowotnych odprowadzonych w danym roku.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo