Nowa strategia walki z pandemią! Rządowy projekt szczególnie niekorzystny dla nauczycieli?

Pandemia Covid-19 nie odpuszcza, a wręcz przeciwnie. Nowy wariant Omikron spowodował naprawdę dynamiczne i niepokojące wzrosty zakażeń. Eksperci alarmują i wskazują konieczność podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa. Rząd przedstawił zatem projekt ustawy, która ma opanować sytuację. Pojawiają się jednak głosy, że nowa strategia walki z pandemią będzie szczególnie dotkliwa dla nauczycieli. Czego konkretnie dotyczy?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy, która ma na celu walkę z pandemią. Ma ona wprowadzać przepisy umożliwiające pracodawcom okazania przez pracownika negatywnego testu na Covid-19.
  • Jeśli pracownik podejrzewa, że mógł zarazić się w miejscu pracy, będzie mógł ubiegać się o odszkodowania od pracownika, który nie poddał się testowi.
  • Zgodnie z ustawą organ prowadzący placówkę oświaty będzie mógł wymagać od dyrektorów szkól i przedszkole nałożenia na nauczycieli i pozostałych pracowników bezwzględnego obowiązku przetestowania się na Covid-19.

Nowa strategia walki z pandemią – testy diagnostyczne

V fala pandemii daje nam się mocno we znaki. To nie tylko kolejne dziesiątki tysięcy zachorowań dziennie, ale także liczne hospitalizacje i ogromne liczby osób na kwarantannie. Eksperci nieustannie krytykują brak zdecydowanych działań rządu w walce z pandemią i alarmują o konieczności wprowadzenia nowych, skutecznych rozwiązań, które mogłyby pomóc w opanowaniu wirusa.

Niestety z powodu konfliktu wewnątrz partii rządzącej w komisjach sejmowych utknął projekt ustawy umożliwiającej pracodawcy sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony lub posiada negatywny wynik testu. W związku ze wstrzymaniem prac rząd postanowił przedstawić nową strategię – czyli nową ustawę, która tym razem ma dawać pracodawcy prawo do wymagania od pracownika wykonania testu przeciwko Covid-19.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2
wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.Art. 3.1. ustawy

Ustawa budzi jednak poważne zastrzeżenia. Wynika z niej bowiem, że do testów zobowiązani będą zarówno zaszczepieni, jak i niezaszczepieni. Co więcej, jeśli pracownik odmówi wykonania testów, może spodziewać się konsekwencji w postaci wypłaty odszkodowania. O zadość uczynienie może się domagać kolega z pracy, u którego potwierdzono obecność SARS-CoV-2, jeśli podejrzewa, że do zakażenia doszło w miejscu pracy. Po otrzymaniu wniosku pracodawca ma weryfikować, czy wśród wymienionych w nim nazwisk znajduje się osoba, która nie poddała się testowi. Jeśli tak – dokument trafia do wojewody. Ewentualnie odszkodowanie ma wynosić 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy […] wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2.Arty 4.1.

Eksperci z zakresu prawa alarmują, że treść ustawy może doprowadzić do zadziwiających absurdów. W myśl planowanych przepisów osoba niezaszczepiona będzie mogła się ubiegać o odszkodowanie od zaszczepionej.

Warto także dodać, że w przypadku, gdy to pracodawca nie skorzysta z tej możliwości i będzie testował pracowników, wówczas podwładny może się ubiegać o odszkodowanie od niego bezpośrednio u wojewody.

Sprawdź: Zajęcia zdalne 2022 nie dla wszystkich. Znamy szczegóły rozporządzenia!

Nauczyciele pokrzywdzeni przez nowy projekt?

Z treści ustawy wynika, że każdy pracodawca może wymagać od swoich pracowników okazania negatywnego wyniku testu przeciwko Covid-19, ale nie jest to bezwzględny obowiązek. Inaczej jednak wygląda ta kwestia w przypadku pracowników placówek oświaty. Jeden z artykułów informuje bowiem, że organ prowadzący szkołę lub przedszkole będzie mógł obligować dyrektorów do nakazania nauczycielom i pozostałym pracownikom poddania się obowiązkowym testom.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, Prezes Rady Ministrów, minister, kierownik urzędu administracji publicznej, kierujący jednostką organizacyjną realizującą zadania publiczne oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę mogą nałożyć na jednostki podległe, lub nadzorowane oraz szkoły, lub placówki, obowiązek żądania przez te jednostki od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.Art. 9.1. ustawy

Zobacz też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo