Zaświadczenie do bycia chrzestnym – jak powinno wyglądać i kto je wydaje?

Uroczysty chrzest w kościele to nie tylko pierwszy sakrament, który przyjmuje chrześcijanin podczas swojej duchowej drogi, ale także moment oficjalnego dołączenia do wspólnoty wiernych. Aby zorganizować tak ważne wydarzenie, trzeba spełniać kilka warunków określonych przez instytucje kościelne. W wielu parafiach kandydaci na chrzestnych zobowiązani są złożyć odpowiednie zaświadczenie, bez którego proboszcz nie zgodzi się na udzielenie sakramentu. Jakich formalności należy dopełnić? Co powinno zawierać prawidłowe zaświadczenie do bycia chrzestnym i jak je zdobyć?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Ksiądz proboszcz może wymagać od kandydata na chrzestnego specjalnego zaświadczenia o tym, że jest to osoba wierząca i praktykująca.
  • Po taki dokument należy zgłosić się do parafii, do której się należy.
  • Osoby, które np. żyją w konkubinacie lub są rozwiedzione, mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie do bycia chrzestnym

Chrzest to jeden z najważniejszych i jednocześnie pierwszy sakrament w życiu każdego chrześcijanina. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzci się już bardzo małe, nawet kilkumiesięczne niemowlęta. Dlatego też uroczystość ta ma zdecydowanie większe znaczenie dla rodziców oraz pozostałych bliskich dziecka, np. rodziców czy rodzeństwo. Naturalnie jednymi z najważniejszych osób tego dnia są chrzestni, bez nich sakrament w ogóle nie mógłby dojść do skutku. Okazuje się jednak, że aby nim zostać nie wystarczy wyrazić zgody na prośbę rodziców i przyjść na mszę. Konieczne jest także dopełnienie kilku formalności, których wymaga Kościół.

Zgodnie z zasadami tej instytucji każdy kandydat na chrzestnego musi spełnić kilka warunków:

  • mieć ukończone co najmniej 16 lat,
  • przystąpić do trzech najważniejszych sakramentów: chrztu, komunii oraz bierzmowania,
  • być osobą wierzącą i brać udział w praktykach religijnych (m.in. regularnie uczestniczyć w mszach i spowiadać się).

Powyższe reguły nie powinny jednak dziwić, kiedy weźmie się pod uwagę, że jednym z najważniejszych zadań należących do rodziców chrzestnych jest wspieranie i umacnianie dziecka w wierze. Musi być więc to osoba wierząca, a z punktu widzenia Kościoła jako instutucji – również praktykująca i żyjąca zgodnie z katolicką etyką. W związku z tym chrzestnymi nie mogą zostać osoby w nieformalnych związkach (tzw. konkubinatach), mają na koncie “tylko” ślub cywilny lub są po rozwodzie.

Zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych

Aby upewnić się, że kandydat spełnia wszystkie kryteria i jest odpowiednią osobą do bycia chrzestnym w niektórych parafiach wymagane jest specjalne zaświadczenie. Dokument powinien potwierdzać, że dana osoba jest wierzącym i praktykującym katolikiem, tj. regularnie uczestniczy w nabożeństwach, chodzi do spowiedzi i nie łamie żadnych katolickich zasad (np. nie mieszka z partnerem/partnerką przed ślubem). Tylko ludzie o nieposzlakowanej – z punktu widzenia Kościoła – moralności mogą otrzymać zgodę na zostanie chrzestną/chrzestnym.

Specjalne zaświadczenie, o którym mowa powyżej, to zatem nic innego jak dowód na to, że jako przyszli rodzice chrzestni jesteśmy osobami naprawdę wierzącymi i na co dzień uczestniczymy w życiu Kościoła. O takie potwierdzenie powinno się wystąpić do proboszcza parafii, do której się należy.

Poza tym przyszli chrzestni są zobowiązani również do dostarczenia zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi tuż przed ceremonią chrztu. Co ciekawe, na forach internetowych można przeczytać, że niektórzy księża wymagają także potwierdzenia, że chrzestny/chrzestna uczęszczali w czasach szkolnych na katechezę. Nie jest to jednak raczej powszechny wymóg.

Zobacz: Życzenia na chrzest święty: dla dziewczynki i dla chłopca

Kto wydaje zaświadczenie dla chrzestnego?

O zaświadczenie do bycia chrzestnym należy zwrócić się do proboszcza parafii, której jest się członkiem. Tylko on bowiem może potwierdzić, czy rzeczywiście kandydat spełnia wszystkie warunki. Najlepiej umówić się wcześniej telefonicznie na spotkanie i krótko wyjaśnić, o co chodzi tak, aby wizyta przebiegła jak najsprawniej. Zgłaszając się po dokument, warto brać pod uwagę, że ksiądz może zadać kilka pytań dotyczących przede wszystkim wiary czy sposobu życia (np. czy ktoś żyje w nieformalnym związku, czy na pewno przyjął wszystkie wymagane sakramenty itp.). Jeśli któraś z odpowiedzi będzie świadczyć o złamaniu kościelnych zasad, kapłan może odmówić wydania zaświadczenie. W przypadku mniejszych parafii proboszcz zazwyczaj kojarzy swoich wiernych i wiedząc, że żyją bez sakramentu małżeństwa lub są po rozwodzie, również może nie zgodzić się, aby zostali chrzestnymi.

Sprawdź: Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym? Jakie są wymogi dla matki i ojca chrzestnego?

Zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych – wzór

Zaświadczenie od księdza dla chrzestnych powinno zawierać przede wszystkim jego podpis, pieczątkę danej parafii oraz datę, kiedy zostało wydane. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy we wszystkich kościołach w Polsce obowiązuje ten sam wzór dokumentu. Na większości zdjęć krążących w internecie i na rozmaitych forach da się jednak zauważyć jedną, często powtarzającą się formułkę, która zazwyczaj stanowi zasadniczą część zaświadczenia. Brzmi ona następująco:

Rodzice chrzestni!
Przyjmujecie na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał związane z nim zadania.
Wyżej wymieniony/a jest osobą wierzącą, praktykującą i odpowiedzialną, ukończył(a) szesnasty rok życia i przyjął/przyjęła sakrament bierzmowania, może wypełniać funkcję rodzica chrzestnego […].

Niestety coraz częściej na rozmaitych stronach z ogłoszeniami znaleźć można oferty dotyczące możliwości zakupu sfałszowanego zaświadczenia. Jak informują autorzy ogłoszeń, ma to być pomoc dla osób, które nie znajdują zrozumienia u kapłanów, a chcą spełnić marzenie o byciu chrzestnymi. Jeśli jednak ktoś rozważa skorzystanie z takiej oferty, powinien się raczej zastanowić, czy na pewno jest odpowiednią osobą do pełnienia takiej funkcji w życiu dziecka. Bycie chrzestnym to nie obowiązek, ale bardzo ważna i odpowiedzialna rola z punktu widzenia osoby wierzącej. Dlatego jeśli już chcemy ją odgrywać, warto rzeczywiście stanowić wzór do naśladowania dla dziecka.

Zobacz: Szatka do chrztu – co symbolizuje? Kto ją kupuje i kiedy nakłada?

Rodzice pytają o zaświadczenie do bycia chrzestnym

Ile jest ważne zaświadczenie dla chrzestnych?

Nie ma jednej konkretnej daty ważności dla takiego zaświadczenie. Prawdopodobnie obowiązuje około kilku miesięcy, ale jest to kwestia indywidualna i zależy od decyzji księdza.

Czy można być chrzestnym bez zaświadczenia?

Większość parafii wymaga takiego zaświadczenia, ale trudno powiedzieć, czy tak jest w każdym przypadku. Prawdopodobnie zależy od indywidualnych ustaleń z księdzem proboszczem.

Dodaj komentarz

Muzyka na wesele

Piosenki dla rodziców

Pary Młode organizujące wesele prawie zawsze chcą podczas przyjęcia podziękować swoim rodzicom za trud włożony w wychowanie oraz pomoc w przygotowaniu przyjęcia. Podczas podziękowania dla rodziców najczęściej wręczane są upominki...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo