Formuła spowiedzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czym różni się formuła pierwszej spowiedzi dla dzieci komunijnych?

Formuła spowiedzi to jeden z najważniejszych elementów sakramentu pokuty. To uniwersalny szablon, według którego powinna przebiegać rozmowa księdza z penitentem, czyli osobą przystępującą do spowiedzi. Powinien ją znać każdy, jednak formalnie egzekwowana jest jedynie w przypadku dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej.

 • Przed przystąpieniem do spowiedzi należy zrobić rachunek sumienia.
 • Sakrament Pokuty zaczyna się od wyznania grzechów, następnie następuje wyrażenie skruchy i mocne postanowienie poprawy, nawrócenie i na koniec zadośćuczynienie Bogu i Bliźniemu.
 • Każdy katolik powinien raz w roku w okresie wielkanocnym przystępować do spowiedzi i przyjmować Eucharystię.
 • Formuły spowiedzi dzieci uczą się przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej.
 • Formuła pierwszej spowiedzi dla dzieci komunijnych nie różni się zanadto od słów spowiedzi dorosłych. Inny jest natomiast charakter grzechów spowiadających się osób.

Przygotowanie do spowiedzi dla dzieci. Jak brzmi formuła spowiedzi świętej?

Sakrament Pokuty to jeden z ważniejszych obowiązków, które powinien spełniać każdy dobry katolik. Pozwala on na uzyskanie łaski Boga i poprzez pokutę odpuszczenie grzechów, a tym samym uprawnia do przyjęcia Eucharystii. Zgodnie z prawem kościelnym do Sakramentu Pokuty należy przystępować przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym kiedy to przyjęcie Eucharystii jest obowiązkiem każdego katolika. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego to sakramentalna i osobista droga wyznania grzechów, skruchy, nawrócenia i zadośćuczynienia.

Aby Sakrament Pokuty mógł być ważny, powinny zostać spełnione wyznaczone kroki. Jak wygląda spowiedź dla dzieci i dorosłych?

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Wbrew niektórym opiniom spowiedź nie jest niczym strasznym, a tekst spowiedzi świętej za każdym razem jest bardzo podobny i ulec może jedynie niewielkim modyfikacjom. Dzięki temu, że regułka spowiedzi jest uniwersalna, sama spowiedź nie trwa zbyt długo. Jej czas zależy przede wszystkim od ilości grzechów, a także nauki księdza, przekazywanej w trakcie rozmowy w konfesjonale.

Formułka do spowiedzi to między innymi jeden z elementów, które muszą przyswoić dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej, jednak często zdarza się, że z biegiem lat zapominamy jak dokładnie powinna ona brzmieć. Problem dotyczy zwłaszcza osób, które do spowiedzi uczęszczają rzadko i nieregularnie. Dlatego warto sobie przypomnieć, jak się spowiadać.

Jak brzmi formuła pierwszej spowiedzi świętej?

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów szkoły podstawowej jest Pierwsza Komunia Święta. Z tym wydarzeniem wiąże się także Pierwsza Spowiedź Święta. Formuła, którą przyjmuje nie odbiega zbytnio od tej, która jest używana przez dorosłych. Największą różnicą jest fakt, iż formuła pierwszej spowiedzi św. zawiera informację, że dziecko przystępuje do sakramentu pokuty po raz pierwszy. Dla wielu młodych katolików spowiedź przed Pierwszą Komunią to bardzo stresujący moment, do którego przygotowują się przez wiele dni.

Formuła pierwszej spowiedzi:

Dziecko:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz:
Na wieki wieków. Amen.

Dziecko:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jestem uczniem (uczennicą) klasy III. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami… (wymienia swoje grzechy)
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję się poprawić, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz rozmawia z dzieckiem, modli się i udziela rozgrzeszenia.

W tym czasie Dziecko powinno żałować za grzechy i bijąc się w piersi mówić:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Ksiądz:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Dziecko:
Amen.

Ksiądz:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dziecko:
Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz:
Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko:
Bóg zapłać.

Następnie ksiądz puka, dając sygnał do odejścia od konfesjonału. Po zakończonej spowiedzi należy podejść przed ołtarz i podziękować Bogu za miłość i przebaczenie i odprawić zadaną pokutę.

Formuła spowiedzi dla dorosłych

Tak naprawdę treść spowiedzi dla dorosłych nie różni się zbytnio od tej, której uczą się dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą. Słowa spowiedzi mają bowiem charakter uniwersalny. Największa różnica występuje w tym, jak należy przeprowadzić rachunek sumienia. Inne bowiem pytania powinni zadać sobie dorośli, a inne dzieci czy młodzież. Szereg przykładowych pytań dla każdej grupy wiekowej można znaleźć na stronach wielu parafii. Warto pamiętać, że zanim przystąpimy do rachunku sumienia należy również odmówić tą oto modlitwę:

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem,
i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie.
Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę.
Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość.
Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość,
aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tak naprawdę dopiero po szczerym rachunku sumienia można udać się do konfesjonału po rozgrzeszenie. A oto jak wygląda nowa formuła spowiedzi dla dorosłych:

Penitent (osoba spowiadająca się):
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz:
Na wieki wieków. Amen

Penitent żegnając się mówi:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz również czyniąc znak krzyża zachęca do ufności w miłosierdzie Boże mówiąc:

Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Penitent rozpoczynając wyznanie grzechów:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu ….
Pokutę zadaną wypełniłem.

Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: …

Wymienia grzechy, przy ciężkich podając liczbę i okoliczności. Następnie kończy mówiąc:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam się poprawić, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz zachęca penitenta do okazania żalu i przekazuje naukę.

Penitent:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).

Ksiądz rozgrzesza słowami:
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

Penitent:
Amen

Po udzieleniu pokuty ksiądz mówi:
Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Penitent:
A jego miłosierdzie trwa na wieki

Ksiądz:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Penitent:
Bóg zapłać.

Ksiądz puka w konfesjonał, dając sygnał do odejścia.

Nie ma żadnego przepisu liturgicznego nakazującego całowanie stuły.

Formuła spowiedzi dla dzieci

Jak już zostało wspomniane, po Pierwszej Komunii Świętej treść spowiedzi dla dzieci nie różni się od tej dla osób dorosłych. Nieco inaczej wygląda jedynie przygotowanie do niej, bowiem w rachunku sumienia dziecko zadaje sobie inne niż dorosły pytania. Dla przypomnienia prezentujemy, jak powinna wyglądać regułka spowiedzi św. dla dzieci:

Dziecko:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz:
Na wieki wieków. Amen.

Dziecko:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz czyni znak krzyża i mówi:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Dziecko:
Amen.
Jestem uczniem klasy…,
u spowiedzi ostatni raz byłem…,
zadaną pokutę odprawiłem (lub nie – w tym wypadku należy podać powód), obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:….
Więcej grzechów nie pamiętam,
serdecznie za nie żałuję,
obiecuję poprawę i proszę o rozgrzeszenie, naukę i pokutę.

Ksiądz poucza, zadaje pokutę i rozgrzesza słowami:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dziecko:
Amen.

Ksiądz:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dziecko:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Dziecko:
Bóg zapłać za spowiedź. Amen.

Regułka spowiedzi dla młodzieży

Jeżeli chodzi o starsze dzieci, regułka spowiedzi jest dokładnie taka sama jak dla młodszych dzieci lub dorosłych. Ponownie jedyną zmianą jaka następuje są pytania, które należy sobie zadać w ramach rachunku sumienia. Inne bowiem grzechy może popełnić nastolatek, a inne młodsze dziecko czy też osoba dorosła. Sama jednak formuła spowiedzi świętej dla młodzieży jest identyczna jak dla innych katolików i powinna obejmować:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

Formuła spowiedzi dla chrzestnych

Bycie rodzicem chrzestnym to ogromny zaszczyt i dowód zaufania ze strony rodziców dziecka przyjmowanego do wspólnoty chrześcijańskiej. Aby w pełni uczcić ten dzień, warto aby rodzice chrzestni przed sakramentem Chrztu Świętego, ale też Pierwszą Komunią Świętą przystąpili do Sakramentu Pokuty. Choć w prawie kościelnym nie jest to jasno zaznaczone, wiele parafii egzekwuje konieczność spowiedzi przed podawaniem dziecka do Chrztu żądając przedstawienia podpisanej przez spowiednika karteczki.

Tekst spowiedzi dla rodziców chrzestnych jest dokładnie taki sam jak każdej innej spowiedź, choć w jej trakcie można (ale nie trzeba) zaznaczyć iż jest to spowiedź przed sakramentem Chrztu Świętego. Ze względu jednak na fakt, iż rodzice chrzestni mają moralny obowiązek wspierać małego katolika w dalszym rozwoju, powinni oni uwzględniać to w wykonywanym w przyszłości rachunku sumienia. Oto kilka przykładowych pytań, które mogą sobie zadać katolicy, będący rodzicami chrzestnymi:

Czy kocham Boga i stawiam Go na pierwszym miejscu w swoim życiu?

Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?

Czy jestem wdzięczny Bogu i rodzicom dziecka, że powierzyli mi rolę matki/ojca chrzestnego?

Czy dbam o stały kontakt z chrześniakiem?

Czy podczas obrzędu Chrztu Św. dziecka złożyłem szczere wyznanie wiary?

Czy czuję się współodpowiedzialny za chrześcijańskie wychowanie dziecka?

Czy modlę się za chrześniaka?

Czy zachęcam dziecko do pogłębiania wiary przez podarowanie wartościowych książek?

Czy nie gorszę dziecka swoim słowem, czynem, zachowaniem?

Czy uczestniczę w ważnych uroczystościach w życiu chrześniaka (Pierwsza Komunia Święta, Bierzmowanie, ślub)?

Czy pokazuję dziecku, że jestem dumny z bycia jego matką/ojcem chrzestnym?

Czy nie zawiodłem zaufania chrześniaka?

Czy rozmawiam z dzieckiem o Bogu? Czy nie wstydzę się wiary?

Czy mam poczucie, że spełniam zobowiązanie złożone podczas Chrztu św. dziecka?

Przebieg Spowiedzi Świętej

Spowiedź to jeden z kluczowych elementów życia każdego katolika. Jak się spowiadać? W przypadku grzechów lekkich wystarcza spowiedź powszechna, która odbywa się w trakcie Mszy Świętej, natomiast gdy popełni się grzech ciężki, należy przejść przez pełen Sakrament Pokuty. Jak wygląda spowiedź pełna? Dla przypomnienia obejmuje ona pięć wymienionych już wyżej etapów.

Przygotowaniem do spowiedzi jest rachunek sumienia, a niezbędnymi elementami sakramentu żal za grzechy i postanowienie poprawy. Dopiero, gdy spełnimy te trzy wymogi, możemy przystąpić do szczerej spowiedzi, która zazwyczaj wymaga wizyty w kościelnym konfesjonale, gdzie rozgrzeszenia udziela nam ksiądz lub zakonnik. Na koniec pojawia się konieczność zadośćuczynienia Panu Bogu i Bliźniemu poprzez wypełnienie żądanej przez kapłana pokuty. Bez tych spełnienia pięciu warunków sakramentu spowiedzi, będzie ona nieważna.

Źródła:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Ślub i wesele w niedzielę

Coraz częściej spotykam się wśród znajomych i nie tylko z przyjęciami weselnymi organizowanymi w niedzielę. Zaczęło mnie zastanawiać, czemu tak wzrosła ilość “niesobotnich” wesel i jakie są zalety oraz wady...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Menu weselne

Jakie menu wybrać na swoje wesele? Muszą to być potrawy, które trafią w gusta wszystkich gości. Bo przecież świeże i smaczne dania to już pół sukcesu udanego wesela (no może...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo