300 zł za dojazdy do pracy? Tak, ale nie dla wszystkich. Kto może liczyć na zwrot?

Przez kilka ostatnich dni w mediach pojawiały się liczne doniesienia o możliwości uzyskania odliczenia w wysokości nawet 300 zł za dojazdy do pracy. Jak się okazuje, nie jest to jednak żadna nowość i regulacja ta obowiązuje w polskim prawie już od lat. Sam termin jest jednak nieścisły i nie do końca precyzyjny. Komu przysługuje zwrot? W jaki sposób można go odliczyć? Sprawdzamy, o co dokładnie chodzi.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Zwrot kosztów za dojazdy do pracy mieści się w od lat stosowanym odliczeniu zwanym "pracownicze koszty uzyskania przychodów". Dotyczy wyłącznie osób zatrudniony na umowę o pracę.
  • Odliczenie w wysokości 250 zł miesięcznie (lub 300 jeśli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości) przysługuje automatycznie i najczęściej jest uwzględniane przez pracodawcę, który odlicza odpowiednią od sumy przychodów, dzięki czemu zmniejsza się kwota podlegająca podatkowy dochodowemu.
  • Odliczyć z tego tytułu można maksymalnie 3000 złotych rocznie (lub 3600 w przypadku kosztów podwyższonych do 300 złotych).

Odliczenie paliwa za dojazd do pracy

W ostatnich dniach internet zalała fala informacji dotyczących możliwości otrzymania dodatkowego zwrotu za dojazdy do pracy. Wbrew niektórym doniesieniom nie jest to żadna nowość i nie ma nic wspólnego z przepisami Polskiego Ładu. Nie jest to więc dodatkowe odliczenie, ale rozwiązanie, które funkcjonuje w polskim prawie od lat. O co dokładnie chodzi?

Wspomniane odliczenie za dojazdy to nic innego jak pracownicze koszty uzyskania przychodów, które zgodnie z kodeksem pracy dotyczą każdego, kto jest zatrudniony w ramach umowy o pracę. Nie ma zatem większego znaczenia, w jaki sposób podróżuje do miejsca pracy. Może pokonywać ten dystans samochodem, rowerem, środkami transportu publicznego czy nawet spacerem, a i tak będzie miał prawo do pomniejszenia sumy przychodów. Co więcej, dotyczy to nawet pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie – oni również do odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Kwota odliczenia zależy od miejsca zamieszkania – najczęściej wynosi 250 złotych miesięcznie, niektórzy mogą liczyć jednak na nawet 300 złotych miesięcznie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli maksymalnie trzy tys. zł za cały rok podatkowy. Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości korzysta z prawa do odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie. Jednak nie więcej niż 3,6 tys. zł za rok podatkowy.Ministerstwo Finansów

Termin “koszty uzyskania przychodów” bywa mylnie utożsamiany wyłącznie z wydatkami na transport do pracy. Jak wyżej wspomniano, nie jest to jednak do końca precyzyjne. Niezależnie jednak, co dokładnie kryje się pod tym sformułowanie, każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może skorzystać z odliczenia. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, można to robić nawet nieświadomie, ponieważ koszty te zazwyczaj uwzględnia pracodawca. “Odejmuje je od przychodów, a w konsekwencji pomniejsza dochód, od którego oblicza zaliczkę na podatek. Gdyby nie koszty uzyskania przychodów, comiesięczna wypłata „na rękę” byłaby niższa – zwykle o ok. 43 zł.”

Sprawdź: 7 dni dodatkowego urlopu już w 2022? Niestety będą pewne warunki

300 zł za dojazdy do pracy

Wysokość możliwych do wykazania kosztów uzyskania przychodów zależą nie tylko od miejsca zamieszkania, ale także od tego w ilu miejscach pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę. Osoba dojeżdżająca do pracy z innej miejscowości może odliczyć 300 złotych miesięcznie, a więc o 50 złotych więcej niż osoby mieszkające w tym samym miejscu, w którym znajduje się też zakład pracy.

W pierwszym przypadku, czyli korzystania ze zwrotu wynoszącego 300 złotych miesięcznie, suma kosztów nie powinna przekroczyć 3600 złotych rocznie (w przypadku pracowania w jednym miejscu) lub 5400 złotych (jeśli ktoś jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu). Analogicznie w przypadku osób, którym przysługują koszty w wysokości 250 złotych miesięcznie, roczna suma odliczenia nie może przekroczyć 3000 złotych (w przypadku pracowania w jednym miejscu) lub 4500 złotych (jeśli ktoś jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu). W przypadku stosowania odliczenia przez więcej niż jednego pracodawcę, może dojść do sytuacji, że limity zostaną przekroczone. Wówczas pracownik będzie musiał dopłacić należną kwotę podatku.

Dziennik Gazeta Prawna donosi jednak, że od 1 stycznia Polski Ład wprowadził możliwość złożenia do pracodawcy odpowiedniego wniosku z prośbą o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu, czyli wspomniane 300 zł, pracownik może uzyskać wyłącznie po spełnieniu określonych warunków, a mianowicie:

  • nie otrzymuje dodatku za rozłąkę;
  • nie dostaje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy;
  • dostarczy pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

Zobacz: Polski Ład ponownie uderza w nauczycieli! Znów otrzymali niższe pensje

Transport komunikacją publiczną

Nieco inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku osób dojeżdżających do pracy środkami transportu publicznego, jeśli koszty z tym związane będą wyższe niż wspomniane wyżej limity. Przykładowo: pracodawca zgodnie z prawe stosuje wobec pracownika odliczenie od przychodów w wysokości 250 złotych miesięcznie, w sumie rocznie maksymalnie 3000 złotych. Może się jednak zdarzyć, że taki pracownik wydaje na bilety więcej niż te 3 tysiące. Wówczas powinien to wykazać w rozliczeniu rocznym i przedstawić odpowiednie potwierdzenia w postaci rachunków i imiennych biletów okresowych.

Możliwość ta nie dotyczy jednak pracowników dojeżdżających prywatnym samochodem czy taksówką. Nie można w rozliczeniu rocznym wykazać rachunków np. za paliwo i liczyć na zwrot kosztów.

Ustawa PIT nie przewiduje odliczania w ramach kosztów pracowniczych faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę. Ministerstwo Finansów

Sprawdź też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo