Becikowe: jakie dokumenty musisz złożyć?

Polscy rodzice mają obecnie prawo do pobierania kilku świadczeń po narodzinach dziecka. Należy do nich m.in. becikowe. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić i gdzie złożyć wniosek, by otrzymać te świadczenie rodzinne?Becikowe bywa czasem mylone z tzw. kosiniakowym, m.in. ze względu na otrzymywaną przez rodziców kwotę 1000 zł. Jednak są to dwa zupełnie odrębne świadczenia rodzinne.

Becikowe 2017

Becikowe jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 1000 zł, które przysługuje rodzicom (oraz opiekunom prawnym i faktycznym) z tytułu urodzenia dziecka – ale tylko tym rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1922 zł. Rodzice dziecka powinni mieć polskie obywatelstwo i mieszkać w kraju, mogą być również cudzoziemcami, jeśli są obywatelami z państw Unii Europejskiej, ewentualnie mają zezwolenie na czasowy lub stały pobyt albo status uchodźcy (więcej informacji na ten temat na stronie: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/becikowe-jak-dostac).

Świadczenie należy się na każde dziecko, więc jeśli urodzą się nam np. bliźnięta, otrzymamy 2000 zł.


Nasze wideo:

Jakie dokumenty powinniśmy złożyć?

Aby otrzymać świadczenie, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej należy złożyć poniższe dokumenty:

  1. Wniosek o becikowe (wzór do pobrania poniżej).
  2. Ksero dokumentu tożsamości.
  3. Ksero aktu urodzenia dziecka.
  4. Zaświadczenie od lekarza, ewentualnie położnej, o tym, że matka była pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży.
  5. Zaświadczenia dotyczące wysokości dochodów w rodzinie. W niektórych przypadkach może być wymagany PIT od pracodawcy (obydwojga rodziców).
  6. Oświadczenie, że nie otrzymaliśmy becikowego z innej instytucji (np. w przypadku, gdy rodzice mają różne adresy zameldowania, znajdujące się w dwóch gminach).

Pobierz wniosek o becikowe

Bezpłatny wzór wniosku o becikowe możesz pobrać stąd:

Pobierz: Wniosek o becikowe 2017 w formacie DOCX >>

Uwaga!
Powyższy wniosek obowiązuje tylko do 31 października 2017. Niektóre urzędy jednak przyjmują już tylko nowe wnioski, które można pobrać na stronie MPIPS >>Na złożenie formularzy i pobranie świadczenia mamy aż rok od urodzenia (objęcia opieką/przysposobienia w przypadku opiekunów) naszej pociechy. Jeśli dokumenty wpłyną do urzędu do 10. dnia miesiąca, otrzymamy świadczenie do końca tego właśnie miesiąca. Gdy złożymy dokumenty później, 1000 zł dostaniemy do końca następnego miesiąca.