Kosiniakowe 2017 +[POBIERZ WNIOSEK]

Kosiniakowe – jak ubiegać się o świadczenie?

Wśród kilku świadczeń, z których mogą skorzystać rodziny po narodzinach dziecka, znajduje się tzw. kosiniakowe. Kto ma prawo je otrzymać? Czy są jakieś ograniczenia dochodowe? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Rodzice, którzy nie są uprawnieni do pobierania zasiłku macierzyńskiego, mogą skorzystać z tzw. kosiniakowego, czyli świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1000 zł netto, wypłacanego co miesiąc przez cały rok po narodzinach dziecka.
Świadczenie rodzicielskie – w przeciwieństwie do np. becikowego – nie jest zależne od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Kto może pobierać kosiniakowe?

Do świadczenia mają prawo matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka (jeśli dziecko nie ukończyło 7 lat lub 10 lat, gdy podjęto wobec niego decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego), rodzina zastępcza (ale nie zawodowa; gdy dziecko nie ukończyło 7 lub 10 lat), osoba, która przysposobiła dziecko (podobnie jak w poprzednich przypadkach do ukończenia przez nie 7. lub 10. roku życia).

Świadczenie powstało z myślą o osobach, które nie opłacały składki chorobowej. W tej grupie znajdują się:

 • bezrobotni,
 • studenci,
 • osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia (o ile nie opłacały składki chorobowej),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą bez odprowadzania składki chorobowej,
 • rolnicy,
 • pracownicy, których zasiłek macierzyński byłby niższy niż 1000 zł (w tym przypadku następuje wyrównanie kwoty).

Jeśli matka lub ojciec dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub pobiera świadczenie rodzicielskie, drugi z rodziców traci prawo do pobierania tego świadczenia. Osoba korzystająca ze świadczenia, która wraca do pracy przed upływem roku, również nie będzie mogła go dłużej otrzymywać.

Jak długo wypłacane jest świadczenie rodzicielskie?

Jak już było wspomniane wyżej, tzw. kosiniakowe rodzic otrzymuje przez 52 tygodnie (rok), jeśli urodziło mu się jedno dziecko. W przypadku narodzin większej liczby dzieci, nadal będzie dostawał 1000 zł, ale przez dłuższy czas:

 • 65 tygodni – kiedy podczas jednego porodu urodziły się bliźnięta,
 • 67 tygodni – w przypadku trojaczków,
 • 69 tygodni – jeśli urodziło się czworo dzieci,
 • 71 tygodni – jeśli urodziło się pięcioro dzieci.

Analogiczne okresy korzystania ze świadczenia rodzicielskiego dotyczą osób, które przysposobiły lub objęły opieką więcej niż jedno dziecko.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o kosiniakowe?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składamy do właściwego urzędu gminy, urzędu miasta, ośrodka pomocy społecznej albo przez internet w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Jeśli przegapimy ten moment, również otrzymamy świadczenie, jednak będzie nam ono przysługiwało od chwili złożenia wniosku. Nie dostaniemy więc wyrównania za poprzednie miesiące.

Pobierz wniosek o kosiniakowe

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wzory wniosków o kosiniakowe, które możecie pobrać bezpłatnie. Podanie jest w formacie PDF, który możecie łatwo wyedytować i wydrukować.

Pobierz: Wniosek o kosiniakowe w formacie PDF >>

Kosiniakowe a inne świadczenia dla rodziców

Kosiniakowe jest wliczane do dochodu, w związku z czym wpływa na prawo rodziców do pobierania innych świadczeń i zasiłków. W tej grupie znajduje się Rodzina 500 plus, jeśli chcemy, by programem objęto nasze pierwsze dziecko.
Nie można go otrzymywać jednocześnie z: świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i zasiłkiem dla opiekuna.

Dodaj komentarz

1 komentarzy: Kosiniakowe 2017 +[POBIERZ WNIOSEK]

 1. Wniosek docx jest aktualnym artykułem, nie wnioskiem

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo