Czy nauczyciele mogą sprawdzać zeszyty 2021?

Prowadzenie zeszytu z każdego przedmiotu jest bardzo ważną składową procesu edukacji. Trudno sobie wyobrazić skuteczne przyswojenie wiedzy bez notatek z lekcji. Niektórzy uczniowie, zwłaszcza w starszych klasach mają problem z wpisami do zeszytu o ile nauczyciel nie dyktuje na lekcji gotowej notatki. Potem pojawia się lęk przed złą oceną za zeszyt. Zapisywanie treści z lekcji to jednak nie jedyne kryteria oceny zeszytu. Sprawdzamy dla Was czy nauczyciele mogą sprawdzać zeszyty 2021?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nauczyciele mają prawo sprawdzać zeszyty ucznia.
  • Kryteria oceniania muszą być jasno przedstawione uczniom na początku roku szkolnego.
  • Nauczyciel ma prawo oceniać zeszyt ucznia z okresu kwarantanny, jeśli dotyczyła ona bieżącego roku szkolnego.

Czy nauczyciele mogą sprawdzać zeszyty 2021?

Obawa przed sprawdzaniem zeszytów szczególnie była obecna na początku bieżącego roku szkolnego, gdyż wielu uczniów – delikatnie mówiąc – odpuściło sobie staranne prowadzenie zeszytu w czasie nauki zdalnej. Niektórzy wręcz unikali robienia jakichkolwiek notatek, a inni w ogóle pogubili zeszyty. Stąd pojawiło się pytanie czy we wrześniu 2021 roku nauczyciel ma prawo oceniać zeszyty z roku szkolnego 2020/21? Tę kwestię reguluje Ustawa o systemie oświaty, a konkretnie jej art 44 f. sys.oświaty:

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

Z tego wprost wynika, że nauczyciel nie ma prawa oceniać zeszytów i notatek z poprzedniego roku szkolnego.

Inaczej sprawa się ma z bieżącym rokiem szkolnym. Za proces edukacyjny w szkole odpowiadają nauczyciele i trudno im tutaj cokolwiek narzucić. Każda szkoła ma obowiązek przygotować i stosować wewnętrzny system oceniania a jego prezentacja odbywa się zwykle na początku roku szkolnego. Najczęściej każdy nauczyciel daje uczniom kartkę z wytycznymi, którą wkleja się na początku zeszytu lub dyktuje swoje wymagania. W ten sposób ani dziecko ani rodzic nie będzie mieć wątpliwości co do kryteriów oceniania. Nauczyciel ma obowiązek precyzyjnie określić wymagania przedmiotowe oraz sposób oceniania, czyli za co dokładnie będzie stawiał oceny. Zwyczajowo w każdej publicznej szkole pojawia się opcja oceniania zeszytu ucznia. W takim wypadku nauczyciel ma prawo sprawdzać zeszyt i wystawiać za niego ocenę.

Zobacz także: Jedynka za brak pracy domowej. Czy za brak pracy domowej można dostać 1?

Czy nauczyciel może sprawdzić zeszyt z kwarantanny?

Liczba zachorowań na koronawirusa rośnie z dnia na dzień, a według Ministerstwa Zdrowia szkoły stanowią jedne z głównych ognisk zakażeń. Obecnie wiele szkół i klas uczy w systemie hybrydowym. Jeśli w trakcie nauki w bieżącym roku szkolnym, Twojemu dziecku przytrafi się tydzień kwarantanny.i nauka zdalna, po powrocie do szkoły nauczyciel ma prawo sprawdzać zeszyty z tego okresu. Będzie to wynikać wprost ze szkolnego wewnętrznego systemu oceniania. Warto więc dopilnować ucznia, aby solidnie przyłożył się do prowadzenia notatek w czasie lekcji zdalnych, najlepiej, aby czynił to na bieżąco w trakcie trwania zajęć.

Zobacz także: Jak motywować nastolatków do nauki? 5 najważniejszych kwestii.

Kryteria oceny zeszytu ucznia

Przeważnie znajdziecie je w wewnętrznym systemie ocenia każdej szkoły. Obecnie są one publikowane na stronach internetowych szkół. Wymagania, aby zeszyt przedmiotowy był schludny, czysty, miał notatki z każdej lekcji stanowią jedno z wymagań, któremu uczeń musi sprostać. Dziecko powinno sie tego uczyć już od najmłodszych klas szkolnych. Najczęściej wymaga się, aby:

  • Zeszyt był podpisany, obłożony, czysty i niepognieciony
  • Miał notatki z każdej lekcji.
  • Pismo było staranne.
  • Zawierał odrobione prace domowe. .

Zobacz także: Ładne pismo – jak ładnie pisać?

Rodzice pytają, o to czy nauczyciele mogą sprawdzać zeszyty:

Czy zeszyt podlega ocenie?

Tak, a zasady oceniania zeszytu zawarte są w wewnętrznym systemie oceniania każdej szkoły.

Czy nauczyciel może oceniać zeszyt z okresu kwarantanny?

Tak, jeśli kwarantanna dotyczy bieżącego roku szkolnego, nauczyciel ma prawo sprawdzić notatki wykonywane w czasie nauki zdalnej.

Źródła:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Dzieci na weselu

Zamierzasz wyprawić huczne wesele. Zapraszasz więc gości. Goście weselni to zazwyczaj osoby dorosłe, ale wiele z tych osób ma już swoje dzieci. Prosząc osoby dorosłe na wesele ważne jest by...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo